Om oss

Jörlanda och Stora Höga Hembygdsförening bildar tillsammans med Solberga och Hålta hembygdsföreningar Kode Hembygdskrets. Jörlanda Hembygdsförening bildades år 1956 och tillägget Stora Höga infördes 2013.

Bland initiativtagarna kan nämnas Victoria Larsson, som samlade material om Jörlanda socken i skrift. Detta utgjorde sedan en god grund för Jörlandaboken, vars första upplaga utgavs av hembygdsföreningen år 1959, och som även finns i en andra upplaga från 1982. Det slutliga initiativet till bildandet av hembygdsföreningen togs av dåvarande distriktsveterinären Elias Östman.

Föreningens syfte var och är fortfarande: att väcka hembygdsintresset i bygden och verka för en förnuftig omsorg om natur och kultur, samt befordra en aktiv byggnadsvård.

Det är många kvinnor och män som genom åren medverkat till att flera kulturskatter blivit bevarade till eftervärlden, såväl genom skrift som genom praktiskt arbete. Man har, tillsammans med syskonföreningarna i Hålta och Solberga, arbetat vid Hembygdsgården Dalen. Där har man lagt ner mycket arbete på att för eftervärlden bevara byggnader, redskap och mycket annat. Föreningens verksamhet är till stor del förlagd till Dalen.

Föreningen hade i slutet av föregående år 275 medlemmar.

 

Skrifter

Hembygdsföreningen tillhandahåller skrifter.

Det gäller Jörlandaboken, vilken omnämns i texten ovan om Hembygdsföreningen, och vi har ett begränsat antal kvar.

Vidare ger Kode Hembygdskrets sedan år 1959 ut årsskrifter. Årets skrift är på gång och finns att köpa fr o m kretsens årsmöte i april. Enstaka exemplar av de flesta gamla årgångar finns tillgängliga.

Hembygdsföreningens stadgar är desamma som för Kode Hembygdskrets. Se under den rubriken i menyn till vänster.