Studieförbundet Vuxenskolan

Hembygdsförbundet är en av Studieförbundet Vuxenskolans (SV) samverkande organisationer, en av de organisationer som vi har störst samarbete med. Emellanåt kommer frågan: ”Vad ska vi med ett studieförbund till och varför är det viktigt att vi samarbetar med specifikt SV”?
 
På nationell nivå tas studiematerial och processer fram för att hjälpa er förening. Så desto mer ni gör med ert lokala SV-kontor ju mer resurser lägger SV på att ge er metoder, verktyg och inspiration för att kunna driva era intressen i föreningen.
 
SV är det studieförbund med bäst lokal förankring, vilket betyder att vi har lokaler och kontor i de flesta kommuner i Sverige. I Jönköpings län finns vi i nio av tretton kommuner i länet. Detta innebär att det är lätt för er att låna lokaler vid behov eller titta in för att få hjälp. 
 
Vi som jobbar mot föreningar är kreativa, engagerade och agerar gärna bollplank när ni behöver. Vi har även ett stort nätverk inom föreningsliv, kommun och bland tjänstemän vilket gör att vi kan hjälpa er att träffa föreningar för studiebesök och hitta personer till föreläsningar.
 
SV hjälper gärna till med administration, lånar ut utrustning, sprider era evenemang på webb, social media och fixar affischer. Dessutom har vi förmånligare priser för annonser hos Hallpressen! 
 
Sist men inte minst; genom att öka alla människors inflytande och delaktighet, stärker vi demokratin. SV är den mest pådrivande och engagerade lokala kraften för utveckling av föreningsliv, kultur och samhälle. Det finns alltså flera fördelar och anledningar till att samarbeta! Välkomna att höra av er till oss!
Hälsningar
Lisa Hartelius
Studieförbundet Vuxenskolan
Telefon 036 – 290 64 37