Skådebanan

Hembygdsförbundet är medlem i Skådebanan som är en organisation som verkar för att göra konsten och kulturen tillgänglig för alla.
Skådebanans uppgift är bland annat att svara för och utveckla kontakter med alla slags konst- och kulturintressenter på regional nivå att stödja skådebaneverksamheten på lokal nivå.

SKÅDEBANAN i Jönköpings län

Ordförande Ulla–Britt Lindqvist
[email protected]

Verksamhetsutvecklare Dan Nilsson
[email protected]