Årsmöte

Den 10 april hade Jönköpings läns hembygdsförbund två annorlunda årsmöten. Totalt deltog cirka 85 personer i mötena via Zoom och i Länsmuseets Röda sal satt sex personer. Många föreningar var med, och det gavs gott stöd från Länsmuseets och Studieförbundet Vuxenskolans personal i allt det praktiska.

Ulf Fransson, som var mötesordförande, lotsade genom de båda årsmötena för verksamhetsåren 2019 och 2020. Iréne Oskarsson fick förnyat förtroende som ordförande ytterligare ett år. Nya i styrelsen är Anders Källner, som kommer att utses till kassör när styrelsen har sitt konstituerande möte i början på maj. Lars Erik Joakimson nyvaldes som Vaggerydskretsens representant och ny ersättare är Gunilla Nordberg från Vetlanda.

Årets hembygdsförening är Björkö hembygdsförening, som bedriver ett gott arbete över generationerna och med en kombination av traditionell verksamhet och av att använda ny teknik. Föreningen kommer senare i år att mottaga hedersenen.

Ordförande Irene Oskarsson ser fram mot fortsättningen på detta verksamhetsår, att vi har blivit digitala och lärt oss att använda skärmmötena som en tillgång. Men Iréne tror trots allt att de flesta, liksom hon, längtar och ser fram mot att träffas ”på riktigt” under hösten.
Återkoppla gärna vad ni vill att vi ska ta upp på höstmötet som vi hoppas kommer att kunna hållas i Jönköping den 23 oktober.


Förening:

Jönköpings läns hembygdsförbund

Ändrad av: Margareta Fridén (2021-05-03 18:23:10) Kontakta föreningen
Skapad av: Margareta Fridén (2021-05-03 18:21:16) Kontakta föreningen

Kontakta oss