Årsmöte för Jönköpings läns hembygdsförbund

För årsmötena år 2020 och 2021 skickades en kallelse ut i december 2020. Här kommer nu en uppdatering av detta, med ytterligare information.

Ni kallas härmed till två historiska årsmöten lördagen den 10 april klockan 9:30. Mötet kommer att genomföras via det digitala verktyget Zoom och i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
Först genomförs årsmötet för 2020 och erforderliga beslut tas.
Därefter övergår vi till årsmötet för 2021.Troligen kommer vi inte att vi behöva hela dagen, men vi kommer att ta det lugnt så att alla får komma till tals.
Om det är ärenden som ni vill ta upp under punkterna på dagordningen, skicka dem till Iréne Lindström innan årsmötet, så underlättar det för alla.
Besluten kommer ske på vanligt sätt med acklamation. Om rösträkning skulle bli aktuell kommer vi att gå igenom hur det går till.
Handlingar till årsmötena skickas till föreningens kontaktperson, både via Postnord och via mejl, tre veckor för årsmötet.
Länk till årsmötet skickas ut via mejl, till anmälda ombud och deltagare, den 8 april och man kan koppla upp sig från klockan 9:00.

TESTMÖTE FÖR TJÄNSTGÖRANDE OMBUD OCH ÖVRIGA
Ett testmöte, inför årsmötet, kommer att vara öppet i Zoom, och genomföras onsdagen den 7 april klockan 15:00 – 19:00. Alla ombud och övriga deltagare behöver koppla upp sig någon gång under denna tid för att vi ska se att alla är med och känner sig hemma i verktyget som vi ska använda.
Information om hur ni laddar ner och loggar in på Zoom kommer efter att ni har anmält er till testmötet. Länk till testmötet skickas ut den 6 april till de som är anmälda, via den meddelade e-postadressen.

Väl mött på ett annorlunda, men spännande årsmöte!
Irene Oscarsson
Ordförande


Editerad av: Margareta Fridén (2021-03-04 09:03:38)

Kontakta oss