Bli digital

Bli digital, eller att genomföra möten digitalt


En grupp från Jönköpings Läns Hembygdsförbund har vid tre tillfällen genomfört en utbildning, att ”Bli digital”.
Anordnare har varit Studieförbundet Vuxenskolan.
Under dessa tre sammankomster har vi fått kännedom om det digitala verktyget ZOOM, som kan användas vid digitala möten. På hemsidan zoom.us kan man registrera ett gratiskonto där man kan skapa och genomföra ett möte under 40 minuter.

Vad kan vi då använda detta till?
Just nu är det säsong för årsmöten i många föreningar och detta ger en möjlighet att genomföra dem digitalt. För dem som inte har möjlighet att delta digitalt kan man finnas med i lokalen.
Möten där flera personer kan samlas kring ett gemensamt intresseområde till exempel berättarkvällar, bygdeforskning samt gårds- och torpinventering.
Att göra en digital visning av en utställning, eller av en mindre del av hembygdsmuseet.


Spelregler
Mötesledaren ska förvissa sig om att alla ser och hör övriga deltagare.
Spelregler under mötet, men det skiljer sig bara på ett par punkter från fysiska möten och det är att man inte blir bjuden på digitalt kaffe, alltså bör mötesledaren planera paus i mötet så att man kan fixa kaffe och röra på sig.


Editerad av: Margareta Fridén (2021-02-07 11:00:16)

Kontakta oss