Dags att nominera till ”Årets hembygdsbok 2021”


2021 skall en årsbokserie eller monografi belönas. Juryn kommer utöver att bedöma den nominerade bokens innehåll och utformning också lägga vikt vid den ideella insatsen.
Skicka in bidrag senast 15 januari till Irene Lindström på länsmuseet. Länsförbundet kommer att utse en bok eller årsbokserie om tre böcker som vi sedan nominerar till riksförbundet.


Editerad av: Carl-Johan Stillström (2020-11-09 22:22:35)

Kontakta oss