Information med anledning av coronaviruset

Uppdaterat 2020-03-27

 

Sveriges Hembygdsförbund informerar den 12 mars 2020:

 

Till SHF:S medlemsföreningar och regionala hembygdsförbund

Med anledning av risken för spridning av coronaviruset vill Sveriges hembygdsförbund främst hänvisa till myndigheternas rekommendationer. Men med tanke på att många av hembygdsrörelsens medlemmar är äldre och därför löper större risk för allvarliga komplikationer om de blir smittade, finns det anledning att vara extra restriktiv med alla slags möten. Många föreningar avser att hålla årsmöten de närmaste veckorna och från riksförbundet vill vi framhålla att man under rådande omständigheter har möjlighet att skjuta på dessa möten till ett senare datum, även om det innebär ett avsteg från stadgarna. Omsorgen om medlemmarna måste gå först. Folkhälsomyndighetens information och rekommendationer hittar ni på här: Folkhälsomyndigheten

 


Editerad av: Patricia Hallman (2020-07-27 10:20:44)

Kontakta oss