Jönköpings läns museum

Stiftelsen Jönköpings läns museum bildades 22 juni 1977 av Jönköpings läns landsting, Jönköpings kommun samt Jönköpings läns hembygdsförbund.

Stiftelsen ska bedriva museiverksamhet genom att förvalta och vårda de samlingar som ägs av stiftelsen och hålla dem tillgängliga för allmänheten. Som ansvarig för länsmuseiverksamheten ska stiftelsen bedriva och främja kulturmiljövård, museal verksamhet inom regionen och närstående kulturell verksamhet.

 I styrelsen för Jönköpings läns museum sitter Irene Oskarsson, Kjell Gunnarsson och Carl Johan Stillström som representanter från Jönköpings läns hembygdsförbund.

Jönköpings läns museum