Jönköpings läns hembygdsförbund

Hembygdsförbundet arbetar med att främja kunskapen och känslan för vår hembygd. Vi är en av 26 regionorganisationer inom Sverige. Vår uppgift är att representera de till oss anslutna 134 lokala hembygdsföreningarna i Jönköpings län med 27.000 medlemmar och föra deras talan på regional nivå och på riksförbundets stämmor. I Sverige finns 1800 hembygdsföreningar med nära en halv miljon medlemmar. Jönköpings län hembygdsförbund är tillsammans med Jönköpings läns landsting och Jönköpings kommun huvudman i Jönköpings Läns museum.

Vi samarbetar med andra föreningar i länet: Studieförbundet Vuxenskolan, museerna, Skådebanan och biblioteken. Kontakt hålles med grannförbunden och med politiker i landsting och kommuner. I medlemskapet i hembygdsförbundet ingår en grundförsäkring. Vi stödjer de enskilda föreningarna med bland annat utbildning och sakkunskap.

 

Kontaktperson för hemsidan: Carl Johan Stillström  [email protected]