Arkivkurs

30 September 2020

Arkivkurs för hembygdsföreningar i Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län

Onsdagen den 30 september 2020 kl. 10.00 – 15.00

Staby Gårdshotell, Högsby

Kursledare

Yvonne Bergman, Arkivcentrum Örebro

Kursens innehåll

Lagstiftning kring arkiv och GDPR.
Rutiner vid mottagande av dokument.
Hur arkivmaterial hanteras och ordnas.
Vad som ska sparas och gallras.
Fotografier, filmer och pressklipp.
Arkivvårdarens uppgifter.
Att skriva protokoll.

Anmälan och avgift

Anmälan görs senast den 21 september till [email protected], alternativt 070-384 69 62

Vid anmälan ange deltagarnas namn, e-postadress och föreningens namn.

OBS! Anmälan är bindande.

Deltagaravgift

200 kr/deltagare. Faktureras vid anmälan.

Deltagaravgift är 200 kr/deltagare, som faktureras vid anmälan.

I avgiften ingår kursmaterial, kaffe och smörgås (som serveras mellan kl,. 09.30.10.00), lunch och eftermiddagskaffe och liten kaka. Ange eventuell särskild kost vid anmälan.

Kursen är en del av Sveriges Hembygdsförbunds arkivprojekt.

Arrangör

Kalmar Läns Hembygdsförbund i trelänssamverkan.

Medarrangör

Kalmar Läns Arkivförbund

 

 

 

Medarrangör Kalmar läns Arkivförbund


Editerad av: Patricia Hallman (2020-04-08 16:32:18)

Jönköpings läns hembygdsförbund

Plats:

Börjar: 30 September 2020 10:00

Slutar: 30 September 2020 15:00

Kontakta oss