Välkommen!

Jönköpings läns hembygdsförbund arbetar med att främja kunskapen och känslan för vår hembygd. Vi är en av 26 regionorganisationer inom Sverige. Vår uppgift är att representera de till oss anslutna 134 lokala hembygdsföreningarna i Jönköpings län med 27.000 medlemmar och föra deras talan på regional nivå och på riksförbundets stämmor. I Sverige finns 1800 hembygdsföreningar med nära en halv miljon medlemmar. Jönköpings län hembygdsförbund är tillsammans med Jönköpings läns landsting och Jönköpings kommun huvudman i Jönköpings läns museum.

Sveriges Hembygdsförbunds riksstämma i Uddevalla 2017

Jönköpings läns hembygdsförbund representerades av Irene Oskarsson, Carl Johan Stillström, Kjell Gunnarsson, Margaretha Bladh, Iris Thydén och Patricia Hallman.

Invigningen, 26 maj, var förlagt till Bohusläns museum. Deltagarna ca 130 personer hälsades välkomna av ordförande i Bohusläns hembygdsförbund. Sen följde ett inspirationsseminarium om Hembygdens barn, unga och skola. Många talare presenterade goda exempel på samarbete mellan kommun, föreningsliv, museer, skolan och studieförbund. Därefter kunde man välja att gå på ett av fem parallella fördjupade seminarier.

På lördagen började den egentliga stämman. Under ordförande Conny Brännbergs ledning tog vi oss genom de 13 punkterna på dagordningen. Stämman, den etthundraförsta, öppnades av den avgående riksförbundsordförande Birger Svanström. Han berättade om saker, som förbundet lyckats med under hans 10 år vid rodret. 76 valda ombud deltog i riksstämman. Årsredovisningen föredrogs och godkändes.
Valberedningen hade noggrant förberett valen och det stora var att ny förbundsordförande skulle väljas. Enhälligt valdes Maria Norrfalk, en väl kvalificerad kvinna med en lång ämbetsmannakarriär bakom sig bland annat som generaldirektör för Skogsstyrelsen och Sida samt landshövding i Dalarnas län. Hon bor i Uppsala men hemma för henne är Österlen.

Vision för hembygdsrörelsen antogs. Den lyder: En levande hembygd för alla. Läs mer om den här: Vision 2030

Även ett justerat uppdrag för riksförbundet antogs. Det lyder: Riksförbundet ska samla, stödja och företräda hembygdsrörelsen på riksplanet.

Läs Margaretha Bladhs fullständiga rapport här: Rapport från Uddevalla

 

 

Evenemangskalendern

Evenemangskalendern läggs ner, istället utvecklas kartan

Förra året övergick vi till att enbart trycka kartan. Bilden på kartan kommer att kompletteras med hemsidaadress, alternativt telefonnummer. Kartan för 2017 finns nu hos närmaste hembygdsförening eller på de flesta turistbyråer i länet.

Vid frågor kontakta Carl Johan Stillström
[email protected]