Genom att bli medlem i Örnsköldsviks hembygdsförening - Johan Ödberg-Sällskapet- så hjälper du till att värna om och vårda stadens miljö och dess kulturarv och föra detta vidare till kommande generationer. Ta gärna kontakt med

Ordförande: Göte Nordmar, telefon 070-308 50 31, [email protected]

Medlemsavgift 100 kr/år - Bankgiro 5330-1362
 
Obs! Glöm inte att skriva namn, adress, mobilnummer och  e-mail vid medlemsbetalning.
 

Vill du ha kontakt med ordförande Göte Nordmar. Skriv i "Skicka meddelande" nedan.