Utställningar -regler


  Image

Det finns möjlighet att i Ödbergska gården ställa ut egna alster, t.ex. tavlor, träslöjd, smide, keramik, vävnader etc. Utställningstiden är som längst en månad. Mer information finns att läsa här:   Utställningar regler

Editerad av: Margita Åberg (2020-02-28 11:49:29)