Medicinhistoriska sektionen


Medicinhistoriska sektionen (tidigare Örnsköldsviks Medicinhistoriska Förening) är från och med 2019 en sektion i Johan Ödberg-Sällskapet.

Att bli medlem i Johan Ödberg-Sällskapet innebär från och med 2019 att även bli medlem i Medicinhistoriska sektionen. Det blir endast en gemensam medlemsavgift och den är 100 kr/år

Sektionen förfogar över förteckningar och tidningsurklipp, föremål, diabilder, fotografier, CD, DVD och diverse handlingar.

Här finns några bilder och dokument.    titta här!     titta även här!

Lyssna till  Vårdpratarna och deras yrkesverksamma tid på sjukhuset i Örnsköldsvik. här

Image

                                  

Boken "Glimtar och Bilder" utifrån Örnsköldsviks sjukhusvärld. Författare är Elly Gunnarsson och Ing-Marie Nilsson. Boken finns till försäljning på Ödbergska gården.

                                                  Image

 

Editerad av: Margita Åberg (2019-10-17 19:20:39)