Protokoll


Här återfinns protokoll från senaste årens årsmöten:

2010 (pdf)

2011 (pdf)

2012 (pdf)

2013 (pdf)

2014 (pdf)

2015 (pdf)

2016 (pdf)

2017 (pdf)

2018 (pdf)

2019.pdf

2020.pdf

Editerad av: Mats Andersson (2020-03-27 18:16:13)