Hantering av personuppgifter


Jäts hembygdsförening hanterar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen - GDPR. Läs mer på www.datainspektionen.se. Frågor kring eller synpunkter på föreningens hantering av personuppgifter hänvisas till styrelsen. Styrelsen har diskuterat hur föreningen ska hantera personuppgifter. 

Hembygdsföreningen behöver ha en förteckning över medlemmar för att i första hand kunna kalla till årsmöte men även för att kunna ta in medlemsavgifter och skicka ut information om föreningens aktiviteter. Vidare ska föreningen redovisa medlemsantal till hembygdsförbundet. Medlemsförteckningen finns i form av en datafil som hanteras av kassören och uppgifterna består av namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Uppgifterna sparas så länge personen är kvar som medlem i föreningen. 

 

Förening:

Jäts Hembygdsförening

Skapad av: Thorbjörn Nilsson (2019-01-01 12:13:59) Kontakta föreningen
Ändrad av: Thorbjörn Nilsson (2019-01-01 13:40:23) Kontakta föreningen