Om oss

Välkommen till Jäts hembygdsförening

Geografiskt täcker Jäts hembygdsförening in Jät, Jätsberg, Djura Nöbbele och Ållaryd. Föreningen arrangerar ett antal årligen återkommande aktiviteter

Ambitionen är att dessa aktiviteter ska samla, inspirera och engagera både invånarna i föreningens upptagningsområde och andra som har intresse av föreningens verksamhet. Därutöver arbetar föreningen med att vårda och dokumentera...

Läs mer >

Nyheter

Tyvärr tvingas vi ställa in allsången. Det har inte lyckats få någon som kan ställa upp med musiken denna gången.


En aktivitet som är under planering är en kurs i att bygga smålandsgärdsgårdar. Tanken är att vi under ledning av någon kunnig träffas vid ett eller flera tillfällen för att lära oss att bygga denna traditionella gärdsgårdstyp. Aktiviteten är framflyttad p.g.a. sjukdom.

Visa fler

Aktiviteter

VÅRA ARRANGEMANG

Årsstämma

10 mars 2024 16:00 - 10 mars 2024 18:00

Vi välkomnar er till årsstämman. Det blir sedvanliga årsstämmeförhandlingar innan vi avslutar med fika. Motioner kan lämnas till någon i styrelsen.

Läs mer >

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]