Karlsgården


Karlsgården eller Karls i Bondarv som den egentligen heter, har en lång historia som börjar för mer än tusen år sedan.
Gården ligger på ursprunglig plats i byn Bondarv, fyra kilometer söder om Järvsö i Hälsingland. I Bondarv kan man uppleva hur tätt gårdarna låg i byarna. Karls ligger precis vägg i vägg med grannen Oljons. Idag finns fem gårdar kvar i byn av de åtta som fanns under 1500-talet. Karlsgården ger en bild av hur gårdarna var utformade innan de byggdes på, till och rödmålades. När övriga gårdar byggdes om behöll Karls sin ålderdomliga kostym.  Herrstugan byggd 1750, vardagsbyggningen byggd 1800, fäxet och stallsbyggningen ligger samlade kring gårdstunet.
På Karls ser vi den första halvan av 1800-talet. Då levde gården fortfarande. År 1833 hölls det sista bröllopet på gården, deras son Jonas kom att bli den sista brukaren av Karls. Jonas dog vid mitten av 20-talet, gården såldes på auktion. Det var jorden och skogen som var intressant för köparna så tomten och byggnaderna kom att bli stående till det att hembygdsrörelsen gjorde sin entré på 30-talet.
Gården ägs gemensamt av alla hembygdsföreningar i Hälsingland och är landskapets äldsta visningsgård. Ända sedan 1930 har den varit öppen för besökare och den utgör ett viktigt besöksmål i Världsarvet Hälsingegårdar. Järvsö Hembygdsförening arrangerar varje år ett omfattande sommarprogram för både barn och vuxna med guidningar, temautställningar och dräktstämma.
En audioguide kan hyras med gårdens historia levandegjord. Här har också filmer som Driver dagg faller regn och All jordens fröjd spelats in. 
 

Image

För mer information: [email protected]      Telefon: 0651-300 871

Under några sena augustikvällar när skymningen faller och ger extra näring åt fantasin, visas vanligen Karlsgårdsspelet. Publiken sitter ute på gårdstunet med himmelen som tak. Delar av gårdens tusenåriga historia återges via inspelade röster, ljus- och ljudeffekter. Spelet lämnar ingen oberörd, det kan inte beskrivas utan måste upplevas!

Förening:

Järvsö Hembygdsförening

Ändrad av: Järvsö Hembygdsförening (2020-06-17 09:57:20) Kontakta föreningen
Skapad av: Järvsö Hembygdsförening (2020-06-16 15:23:35) Kontakta föreningen