Karls i Bondarv


Karls i Bondarv eller Karlsgården som den också kallas, har en lång historia som börjar för mer än tusen år sedan.

Gården ligger på ursprunglig plats i byn Bondarv, fyra kilometer söder om Järvsö i Hälsingland. I Bondarv kan man uppleva hur tätt gårdarna låg i byarna. Karls ligger precis vägg i vägg med grannen Oljons. Idag finns fem gårdar kvar i byn av de åtta som fanns under 1500-talet. Karlsgården ger en bild av hur gårdarna var utformade innan de byggdes på, till och rödmålades. När övriga gårdar byggdes om behöll Karls sin ålderdomliga kostym.  Herrstugan byggd 1750, vardagsbyggningen byggd 1800, fäxet och stallsbyggningen ligger samlade kring gårdstunet.

På Karls ser vi den första halvan av 1800-talet. Då levde gården fortfarande. År 1833 hölls det sista bröllopet på gården, deras son Jonas kom att bli den sista brukaren av Karls. Jonas dog vid mitten av 20-talet, gården såldes på auktion. Det var jorden och skogen som var intressant för köparna så tomten och byggnaderna kom att bli stående till det att hembygdsrörelsen gjorde sin entré på 30-talet.

Gården ägs gemensamt av alla hembygdsföreningar i Hälsingland och är landskapets äldsta visningsgård. 
Ända sedan 1930 har den varit öppen för besökare och den utgör ett viktigt besöksmål i Världsarvet Hälsingegårdar. Järvsö Hembygdsförening arrangerar varje år ett omfattande sommarprogram för både barn och vuxna med guidningar, temautställningar och dräktstämma.
Här har också filmer som Driver dagg faller regn och All jordens fröjd spelats in. 


För mer information:
www.jarvsohembygdsforening.se


 

Förening:

Järvsö Hembygdsförening

Skapad av: (2014-09-30 09:23:58) Kontakta föreningen
Ändrad av: Järvsö Hembygdsförening (2023-05-25 15:21:05) Kontakta föreningen