Klämmestorps kvarn


Image

Klämmestorps kvarn är den enda vattenkvarn som finns kvar i Jönköpingsområdet. Redan på 1600-talet fanns det en gårdskvarn här. Den nuvaranade är uppförd under 1800-talets andra hälft och fram till 1950-talet bedrevs viss verksamhet i kvarnen, så under alla år är det många bönder från de omtilliggande gårdarna som har malt sin säd här.

Järstorps hembygdsförening har arrenderat kvarnen av Jönköpings kommun sedan 1984. Under sex års tid la några eldsjälar ned mycket tid här. De har lagt nytt golv, restaurerat maskineriet, byggt yttre kvarnhjul och ränna.
T.ex var endast axlarna kvar till vattenhjulen men de var också i så dåligt skick att de måste bytas.

Fram till idag har kvarnen  renoverats, nytt golv lagts efter att vatten kommit in och  i oktober 2013 var det dags att byta ut ett kvarnhjul efter att en kvarnaxel ruttnat , Ett tungt och såphalt arbete genomfördes av våra medlemmar.Arbetet tog några dagar innan det gigantiska kvarnhjulet, minst fyra meter i omkrets, var på plats.

Eftersom Klämmestorps kvarn är en byggnad av stort historisk värde blev hembygdsföreningen beviljade ett bidrag från Länsstyrelsen för att kunna byta kvarnaxel.   
Motiveringen var "Kvarnen och dess omgivning är kulturhistoriskt intressanta. Jönköpings stad expanderar och flera nya bostadsområden har byggts i närheten

I maj - 18 behövde ett nytt fundament till kvarnaxeln  på kvarnhjulet  gjutas eftersom det gamla sjunkit.

Järstorps hembygdsförening inbjuder årligen i oktober månad till en kvarndag då man visar kvarnen i drift och man har möjlighet att se de stora kvarnhjulen rulla.

Image 

Hembygdsföreningen skickade in en skrivelse till Jönköpings kommun om att kvarndammen
läckte. P4 Jönköping - Hasse Pettersson och Noah Toth uppmärksammade detta och det blev
intervju i radion  med oss och Görgen Olofsson på Tekniska/Jönköpings Kommun.
Från sändningen i radion den 17/9-20 till 21 december var allting klart!!   
TACK    nu kan vi mala igen i oktober.

Image

 
Image
Image

 

Bilderna är från mitten av 80-talet när många medlemmar röjde upp, dränerade runt huset, la nytt golv o framför allt
satte den första kvarnaxeln på plats.

Thore Gustafsson, Axamo var med och jobbade och gjorde även dessa teckningar. Gåva från Rolf och Anita Gustafsson

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
 
Image
Image

 

Förening:

Järstorps Hembygdsförening

Skapad av: (2014-05-20 11:55:28) Kontakta föreningen
Ändrad av: Järstorps Hembygdsförening (2021-03-08 10:52:47) Kontakta föreningen