Tolarps gård


 

Image

Tolarps gård

Tolarp är en av de 5 naturskyddade gårdarna runt Järstorps 

kyrka. Det finns vissa uppgifter att gården var bebodd på 1100-talet.

Den kände radio- och TV-mannen Lennart Broman har kommit fram

till detta. Han har tillsammans med några andra personer studerat

gårdens historia. De äldsta belagda namnformerna kan tyda på att

gården har anor från 1100-talet, Tordatorp eller Torstorp. Kanske är

gårdens förste brukare någon hemvändande viking som har odlat upp

de bördiga höjderna.

Jag har själv tagit del av vad som står i Tveta Dombok. År 1636 kunde

man läsa att Bengt Andersson var rättare hos greve Herman Wrangel.

Han invandrade från Polska Livland, gifte sig med Margareta Grip och

blev ståthållare på Jönköpings slott. Han deltog i 30-åriga kriget och

blev sedermera utnämnd till guvernör för Pommern.

De fick en son som blev mer berömd än fadern Herman Wrangel.

Han gick också den militära banan, deltog också i 30-åriga kriget och

blev senare utnämnd till riksråd och riksfältmarskalk. Han kämpade

tillsammans med andra höga militärer som Lennart Torstensson och

Johan Banér.

Utöver Tolarp ägde han flera gårdar. bl. a Gripenberg, Tranås. Han var

mycket rik, byggde ett jaktslott och kallade det för Gripenberg efter

sin moder som var född Grip. Wrangelska Palatset i Stockholm, som

blev kungens bostad när slottet brann ner 1697. Numera är Wrangelska

Palatset inrättat för Svea Hovrätt. Han lät bygga Skokloster (Uppland)

där han samlade vapen från framgångarna i kriget.

Under 30-åriga krigets sista skede var Wrangel svenskarnas ledande

fältherre. Efter Karl X Gustafs död var han högste ledare för Sveriges

krigsmakt från 1661. Riksmarskalk och en av de främsta i Karl XI:s regering.

Wrangel dog 1676 och är begravd på Skoklosters Kyrkogård.

Erik Larsson blev näste ägare till gården. Han var slottsfogde på Jönköpings

Slott.

Carl-Gustav Wrangel till häst. Målad av David Klöcker Ehrenstrahl

 

Bilden på Skokloster är tagen från Suecia Antiqua et Hodierna av Erik Dahlbergh

En släkt som hette Abrahamsson bytte namn till Tholander, troligtvis efter

gårdens namn Tolarp.

Släkten Auselius kom till Tolarp 1736 och släkten behöll gården i 120

år, till 1856. Gården gick i fyra generationer. Den förste kallade sig

inspektor, nästa var häradshövding och assessor och den siste var

hovrättsråd Åke Auselius, född 1796. Hustrun Charlotta E Munthe var

född 1806. Det är också noterat att hushållet hade både husmamsell

och informator utöver pigor och drängar.

Oscar Wilhelm Kruckenberg blev näste ägare. Han föddes i Kungälv

och gifte sig med Christina f Kindahl från Sandseryd. De fick nio barn.

Kruckenberg drev taxirörelse med hästdroska. Han skötte också renhållningen

i staden.

En ny ägare kom till Björneberg, ministerpresident Anton Reinhold

Wrangel. Tolarp var också till salu. Han köpte den gården till sina

ungdomar. Äldste sonen hette Carl-Gustav Wrangel och var född i

Hamburg. Han utbildade sig till militär. Därefter åkte han till Österrike,

som 20-årig frivillig underlöjtnant, kom in i armén och deltog i

slaget vid Solferino i norra Italien 1859. Efter krigets slut träffade han

en österrikisk friherrinna, en ung änka som hette Julie von Ripp, född

i Gallien. De gifte sig 1863 och flyttade då in på Tolarp. Carl-Gustav

Wrangel var inte släkt med förre Wrangel på Tolarp under 1600-talet.

De hade ju till och med samma förnamn.

Carl-Gustav Wrangel blev en internationellt känd hippolog (hästkännare).

Han utgav flera hästböcker. Han drev ridskola på Tolarp, ett

samarbete med Reutersvärd på Klämmestorp, som drev körskola. Han

startade Smålands-Allehanda med första nummer den 2 januari 1880.

Man har sagt att han körde med fyrspann ned till sitt tidningskontor,

som de första åren låg på Kyrkogatan 8, men som sedemera flyttade

till Hovrättstorget.

Han skilde sig från sin Julie och gifte sig med författarinnan Theckla

Sköldborg, den kände provinsialläkare Sköldborgs dotter. Wrangel

sålde Tolarp och fick anställning på Dagens Nyheter (utrikeskorrespondent).

Det kom en ny Kruckenberg till Tolarp. Han stannade bara i två år. Det

blev täta byten på gårdarna, inte bara på Tolarp, vad det nu berodde

på. Var det spekulation eller dålig lönsamhet i jordbruket?! Nästa ägare

B. Duckert stannade bara ett år.

Disponent Carl Wennberg blev nästa ägare. Han byggde ladugården

1888, samt vägen ner mot Bymarken.

Gustav Svensson kom 1893 till Tolarp från Rogberga. Hans måg tog

anställning på gården som rättare. Tyvärr kom han aldrig överens

med sin svärmor, så han tänkte att han skulle brännmärka henne. Hon

bodde på andra våningen, och en natt gick mågen och tände på huset.

Huset brann ner till grunden, men tanten klarade sig. Detta var den 14

juli 1896. Jönköpings-Posten var inte daglig tidning på den tiden, men

den kom ut med ett extranummer om Tolarpsbranden. Ågren, som

mågen hette, fick 3 års fängelse, som han avtjänade i Malmö. Gustav

Svensson lämnade gården.

Carl-Johan Geijer köpte gården utan mangårdsbyggnad. De bosatte sig

i den högra flygelbyggnaden. Det nya huset stod färdigt 1912. Makarna

kom från Amerika. De hade gift sig där, de var annars födda i Adelöv

socken. Geijer hade med sig en del nyheter från Amerika på byggsidan,

centralvärme, badrum och dubbelkopplade fönster. Han sålde gården

år 1918 till lantbrukare. A.O. Setterborg. Theodor Johansson kom efter

men sålde den 1924 till min framlidne fader Carl B. Andersson.

Han kom med sin familj från Varbergstrakten. Det var ett stort företag

att flytta sina djur och maskiner, det fanns inga lastbilar till detta, utan

man fick frakta allt på järnväg, med avlastning vid kajen, Talavid, och

knalla iväg med djuren 5 km upp för backarna. Sedan kom det stora

arbetet. Större delen av mjölken såldes direkt till kunden. Man körde

med häst och vagn, morgon och kväll till c:a 80 mjölkkunder. Vintertid

Carl-Bernhard och Harry kör ut mjölk

kunde det bli stora problem när det var sträng kyla och mycket snö.

Fram till 1932 kördes det med häst och vagn.

Därefter köptes en gammal bil, som användes fram till 1938 då

pastöriseringstvånget kom.

Från 1947 arrenderades gården av Nancy och Harry Andersson, som sedermera köpte gården 1961.
De ägde gården mellan 1961 till 1991 då Anita och Mats Johansson köpte gården.
 
I februari 2020 såldes gården till familjerna Ågren/Grudemark.
På gården bor tre generationer.
De nya ägarna har för avsikt att förvalta detta kulturarv av riksintresse och att driva Tolarp med
stor respekt för gårdens tidigare historia.

 

Källor:

Vadstena Landsarkiv

Wrangelsläkten från Salzburgs Archiv

Sammanställt av Harry Andersson, Tolarp

Förening:

Järstorps Hembygdsförening

Skapad av: (2013-10-11 12:17:09) Kontakta föreningen
Ändrad av: Järstorps Hembygdsförening (2020-03-07 08:46:23) Kontakta föreningen