Styrelse


Styrelse

Ordförande Anita Johansson, 036-16 29 67, 070-631 13 60
Sekreterare Lars-Erik Johansson 036 - 701 55, 070-630 35 14
Kassör John-Erik Tallåker 036 - 71 33 14, 070-867 54 61
 Börje Andersson 0737-14 44 26
Anders Svensson 036 - 16 05 50, 070-697 10 76
Paul Larsson 036- 731 87, 070-683 61 36
Christer Lofthammar 730 54, 0763-54 29 10
Birger Jonsson 036- 730 12, 072-217 13 01
Birgitta Elf 036- 12 79 77, 070-556 83 67
Editerad av: Anita Johansson (2019-02-05 14:32:54)