Medlemskap


Välkommen till trivsam gemenskap och intressanta aktiviteter som aktiv eller passiv stödmedlem.

Återkommande aktiviteter under året är årsmöte, sommarfest, höstträff och en kvarndag då vi maler mjöl i Klämmestorps kvarn.

Årsavgiften är 200 kr för familj och 100 kr för enskild. Bankgiro 5303-9277.

Ordförande Anita Johansson 070-631 13 60, 036-16 29 67 

kassör John-Erik Tallåker 070-867 54 61. 

 

 

Editerad av: Anita Johansson (2019-02-05 14:32:29)