Välkommen till Järnets Vägs hemsida!

Järnets väg är en sammanslutning mellan ett flertal olika föreningar i Östra Värmland. Målet är att levandegöra och berätta om järnets väg från gruva till färdig produkt. Här ingår också de omfattande transporterna av järnprodukterna.

I PDF-filen nedan finns lite mer information om vilka objekt som är med i projektet:

Informationsblad jarnets vag

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter