Våra byggnader


Att bevara torpet Lövhagen åt eftervärlden har varit föreningens huvuduppgift. När byggnaderna överlämnades var dessa i mycket dåligt skick. Först 1961 var torpet renoverat och iordningställt enligt Fornminnesföreningens anvisningar. Vid deras vinterting 1957 fick föreningen för sina insatser vid Lövhagen 500 kr ur Landshövding Kjellmans minnesfond.

När skolundervisningen lades ned 1957 i Granhammar fick föreningen disponera skolan av kommunen. 1971 köptes sedan skolan för en symbolisk summa. Föreningens samlingar av äldre bruksföremål finns förvarade där.

Förening:

Järlåsa Hembygdsförening

Skapad av: (2012-03-26 20:06:16) Kontakta föreningen
Ändrad av: Järlåsa Hembygdsförening (2019-06-09 11:16:55) Kontakta föreningen