Föreningens byggnader


Vid Lövhagen finns en ryggåsstuga från slutet av 1600-talet, bevarad som den är på sin ursprungliga plats tillhör den en av landskapets ålderdomligaste Finnbostad.
Ladda ned en folder om historian om byggnaden ISBN- 978-91-637-0785-8

 

 

Dessutom finns en manbyggnad av senare datum samt ett portlider. Hela anläggningen belyser på ett åskådligt sätt hur nybyggen tillkom i Upplands skogar på 1600- och 1700-talet.

Föreningen fick byggnaderna som gåva 1953 av Östfora vårdanstalt. Sedan dess har föreningen lagt ned ett oerhört stort arbete med att underhålla och sköta om anläggningen. 2007 förvärvades även marken då fastigheten tidigare stod på ofrigrund för en större summa.

 

Här finns ett litet skolmuseum och en mindre bostad inredd i 1920-1930 tals stil, samt föreningens samlingar av äldre bruksföremål. Föreningen har också en del skolkort samt gamla handlingar i sin ägo.
Granhammar skola var i drift från 1897 till 1957. Skolan köptes 1971 för en symbolisk summa av dåvarande Norra Hagunda kommun.

 

 

 

 

 

 

Förening:

Järlåsa Hembygdsförening

Skapad av: (2012-01-23 00:29:26) Kontakta föreningen
Ändrad av: Järlåsa Hembygdsförening (2019-06-09 11:04:17) Kontakta föreningen