Föreningens historik


Föreningen bildades den 28 augusti 1953 bokstavligt talat på stående fot vid en sammankomst vid torpet Lövhagen under Östfora. Den siste hyresgästen hade flyttat och rykten hade berättat att torpet skulle rivas ned och byggnaderna flyttas till annan socken. Några intresserade ortsbor, med Köpman Algot Pettersson i spetsen, kontaktade ägaren Östfora Vårdanstalt. Detta iniativ fick till följd att föreningen bildades nämnda dag och 15 medlemmar antecknades direkt. Kort därefter erhöll den nya föreningen tre torpbyggnader som gåva.

Vid första årsmötet valdes till ordförande Distriktöverlärare Albert Fransson, till sekreterare Köpman Algot Pettersson och som kassör Kyrkvaktmästare Henning Fredriksson.

Förening:

Järlåsa Hembygdsförening

Skapad av: (2012-03-25 22:24:44) Kontakta föreningen
Ändrad av: Järlåsa Hembygdsförening (2019-06-09 10:16:57) Kontakta föreningen