Skrifter


Föreningen fick 1953 överta Järlåsa-Bygden som då hade utkommit med två nummer. Därefter har ytterligare trettio nummer utgivits, sedan 1979 är skriften årligen utgiven. 2005 började föreningen också utgivningen av en skriftserie.

 

Förening:

Järlåsa Hembygdsförening

Skapad av: (2012-03-26 20:14:40) Kontakta föreningen
Ändrad av: Järlåsa Hembygdsförening (2019-06-09 11:06:34) Kontakta föreningen