Föreningens syfte


Enligt stadgarna ska föreningen "väcka, stärka, fördjupa kärleken till och kunskapen om hembygden och dess natur samt att värna och bevara bygdens fornminnen och sådana gångna tiders kulturalster, som kommit ur bruk".

 

Editerad av: Kenneth Lindh (2019-06-09 11:07:39)