Protokoll


STADGAR FÖR JÄRLÅSA HEMBYGDSFÖRENING

Årsmötesprotokoll skickas ut till de medlemmar som närvarat på årsmötet, samt till medlemmar som önskar via e-post eller är med i föreningens e-postgrupp för medlemmar.

Järlåsa hembygdsförenings e-postadress

Editerad av: Kenneth Lindh (2019-06-09 10:20:41)