Medlemskap


Föreningens uppgift är enligt stadgarna att väcka, stärka, fördjupa kärleken till och kunskapen om hembygden samt att vårda och bevara dess kultur. Föreningen är ideell och står öppen för alla. Vi är f n drygt 100 medlemmar men vi behöver vara många fler, både aktiva och passiva.

Underhåll av byggnader och olika aktiviteter som föreningen anordnar kräver mångas insats. Kanske just du vill vara med och arbeta någon eller några gånger per år med något som passar dig.

Som aktiv kan du vara med och bidra till verksamheten på olika sätt, exempelvis:

  • att hjälpa till med skötseln av Lövhagen och Granhammar
  • att hjälpa till vid föreningens aktiviteter
  • att bidra med ditt kunnande

Som passiv medlem bidrar du också till verksamheten och kan dessutom:

  • att köpa föreningens skrifter
  • att besöka föreningens aktiviteter
  • att hjälpa till att värva nya medlemmar
  • att närvara och njuta av våra tillgångar

Årsavgiften är för familj 250 kr och för enskild 150 kr.
Enklast blir du medlem genom att betala in årsavgiften till föreningens
plusgiro 72 84 19-3.

V ä l k o m m e n !

Förening:

Järlåsa Hembygdsförening

Skapad av: Kenneth Lindh (2012-01-10 08:48:30) Kontakta föreningen
Ändrad av: Järlåsa Hembygdsförening (2019-06-09 10:17:24) Kontakta föreningen