Hembygdsbladet Artikel- och bildregister 1977- 2018


 

 

Artikel- och bildregister 1977-2018

 

 

Innehåll:

Artikelregister........................................................................... 1

Fornlämningar............................................................................................ 1

Fornborgar........................................................................................... 1

Föremål............................................................................................... 1

Gravfält och utgrävningar...................................................................... 1

Runstenar/runristningar........................................................................ 1

Övrigt.................................................................................................. 1

Föreningsliv............................................................................................... 2

Järfälla Hembygdsförening.................................................................... 2

Hembygdsföreningar i Stockholms län................................................... 2

Föreningar i Järfälla.............................................................................. 2

Gårdar och torp.......................................................................................... 4

Almare-Stäket...................................................................................... 4

Barkarby.............................................................................................. 4

Baset................................................................................................... 4

Björkeby.............................................................................................. 4

Björnmyra............................................................................................ 4

Finnängen............................................................................................ 4

Fransborg............................................................................................ 4

Fågelsången........................................................................................ 4

Granskog............................................................................................. 4

Grönvreten........................................................................................... 4

Görväln................................................................................................ 4

Henriksdal............................................................................................ 4

Hummelmora....................................................................................... 4

Håga................................................................................................... 5

Högby.................................................................................................. 5

Jakobsberg.......................................................................................... 5

Karlslund............................................................................................. 5

Kolboda............................................................................................... 5

Koxa.................................................................................................... 5

Krusbacka............................................................................................ 5

Källtorpet............................................................................................. 5

Lilla Björkeby....................................................................................... 5

Lilla Kärrboda....................................................................................... 5

Lädersättra.......................................................................................... 5

Nyberg................................................................................................. 5

Ormudden............................................................................................ 5

Råsten................................................................................................. 5

Sandudden.......................................................................................... 5

Sandvik............................................................................................... 5

Skruven............................................................................................... 5

Skälby................................................................................................. 5

Stora Kärrboda..................................................................................... 6

Säby.................................................................................................... 6

Tånglöt................................................................................................ 6

Vam.................................................................................................... 6

Veddesta............................................................................................. 6

Viksjö.................................................................................................. 6

Icke Järfälla................................................................................................ 7

Kommunal och statlig verksamhet............................................................. 8

Bibliotek............................................................................................... 8

Brandväsende...................................................................................... 8

Bygg- och planfrågor............................................................................ 8

Kultur................................................................................................... 8

Nämnder/styrelser................................................................................ 8

Posten................................................................................................. 8

Skola................................................................................................... 8

Övrigt.................................................................................................. 9

Kommunikationer..................................................................................... 10

Barkarby flygfält.................................................................................. 10

Bilar, vägar, broar, fartyg..................................................................... 10

Järnväg.............................................................................................. 10

Telegraf och telefon............................................................................ 10

Kyrkor....................................................................................................... 12

Gravar............................................................................................... 12

Konfirmander..................................................................................... 12

Kyrkor................................................................................................ 12

Natur......................................................................................................... 13

Näringsliv................................................................................................. 14

Personer................................................................................................... 15

Rapporter och Notiser.............................................................................. 18

Görvälndagen - Nationaldagen............................................................ 18

Håga båtsmanstorp/Snåltäppan - fagning och slåtter............................ 18

Kulturhusens dag/Kulturarvsdagen...................................................... 19

Kulturkvällar på Görväln...................................................................... 19

Nya medlemmar................................................................................. 19

Programverksamhet........................................................................... 20

Remissvar.......................................................................................... 21

Skördefest......................................................................................... 22

Studiebesök....................................................................................... 22

Styrelse och arbetsgrupper................................................................. 23

Säbygårdsdagen................................................................................ 24

Uppesittardag/ljusstöpning.................................................................. 24

Utflykter............................................................................................. 24

Verksamhets-/Styrelseberättelser och kassarapporter:.......................... 26

Årsmöten........................................................................................... 26

Övriga föreningar................................................................................ 27

Samhällen................................................................................................. 29

Järfälla............................................................................................... 29

Barkarby-Skälby................................................................................. 29

Jakobsberg........................................................................................ 29

Kallhäll-Stäket.................................................................................... 30

Viksjö................................................................................................. 30

Övrigt........................................................................................................ 31

Signaturer................................................................................................. 33


Bildregister............................................................................. 34

Fornlämningar.......................................................................................... 34

Fornborgar......................................................................................... 34

Föremål............................................................................................. 34

Gravfält och utgrävningar.................................................................... 34

Runstenar/runristningar....................................................................... 34

Övrigt................................................................................................. 35

Föreningsliv.............................................................................................. 36

Gåvor till föreningen/Museer................................................................ 36

Görvälndagen - Nationaldagen............................................................ 36

Håga båtsmanstorp/Snåltäppan - fagning och slåtter............................ 38

Kulturhusens dag/Kulturarvsdagen...................................................... 39

Kulturkvällar på Görvälns slott............................................................. 39

Programverksamhet........................................................................... 39

Skördefest......................................................................................... 41

Studiebesök....................................................................................... 41

Styrelse och arbetsgrupper................................................................. 41

Säbygårdsdagen................................................................................ 42

Uppesittardag/ljusstöpning.................................................................. 42

Utflykter............................................................................................. 42

Årsmöten........................................................................................... 44

Övriga föreningar................................................................................ 45

Gårdar och torp........................................................................................ 48

Almare-Stäket.................................................................................... 48

Barkarby............................................................................................ 48

Baset................................................................................................. 48

Björnmyra.......................................................................................... 48

Bonäs................................................................................................ 48

Finnängen.......................................................................................... 48

Fransborg.......................................................................................... 48

Fågelsången...................................................................................... 49

Granskog........................................................................................... 49

Gröndal.............................................................................................. 49

Grönvreten......................................................................................... 49

Görväln.............................................................................................. 49

Henriksdal.......................................................................................... 50

Hummelmora..................................................................................... 50

Håga................................................................................................. 50

Igelbäcken......................................................................................... 50

Jakobsberg........................................................................................ 50

Jordbro.............................................................................................. 50

Kallhäll............................................................................................... 50

Karlslund............................................................................................ 51

Kolboda............................................................................................. 51

Krusbacka.......................................................................................... 51

Kyrkbyn............................................................................................. 52

Källtorpet........................................................................................... 52

Lilla Björkeby...................................................................................... 52

Lilla Kärrboda..................................................................................... 52

Lilla Lund........................................................................................... 52

Lilla Ulvsättra..................................................................................... 52

Långbacka......................................................................................... 52

Lädersättra......................................................................................... 52

Molnsättra.......................................................................................... 52

Nyberg............................................................................................... 53

Nydal................................................................................................. 53

Nysved.............................................................................................. 53

Ormudden.......................................................................................... 53

Ryttarstugan....................................................................................... 53

Råsten............................................................................................... 53

Sandudden........................................................................................ 53

Sandvik.............................................................................................. 53

Skruven............................................................................................. 53

Skälby............................................................................................... 53

Stora Kärrboda................................................................................... 54

Stora Lund......................................................................................... 54

Strömsdal.......................................................................................... 54

Stäketsborg........................................................................................ 54

Säby.................................................................................................. 54

Tånglöt.............................................................................................. 54

Ulvsättra............................................................................................ 55

Veddesta........................................................................................... 55

Viksjö................................................................................................. 55

Vålberga............................................................................................ 55

Ålsta.................................................................................................. 55

Icke Järfälla.............................................................................................. 56

Kommunal och statlig verksamhet........................................................... 58

Bibliotek............................................................................................. 58

Brandväsende.................................................................................... 58

Fattigstuga/ålderdomshem.................................................................. 58

Nämnder/styrelser.............................................................................. 58

Posten............................................................................................... 60

Skola................................................................................................. 60

Övrigt................................................................................................. 62

Kommunikationer..................................................................................... 64

Barkarby flygfält.................................................................................. 64

Bilar, vägar, broar, fartyg..................................................................... 65

Järnväg.............................................................................................. 65

Telegraf och telefon............................................................................ 66

Kyrkor....................................................................................................... 67

Gravar............................................................................................... 67

Konfirmander..................................................................................... 68

Kyrkor................................................................................................ 69

Natur......................................................................................................... 70

Näringsliv................................................................................................. 72

Bolinders/Maskinverken...................................................................... 72

Trädgårdsbruk.................................................................................... 72

Övrigt................................................................................................. 73

Personer................................................................................................... 75

Samhällen................................................................................................. 84

Barkarby-Skälby................................................................................. 84

Jakobsberg........................................................................................ 85

Kallhäll-Stäket.................................................................................... 86

Viksjö................................................................................................. 87

Övrigt........................................................................................................ 88

 

 

Artikelregister

 

 

Fornlämningar

 

 

 

 

 

ARTIKEL

FÖRFATTARE

År.Nr

 

 

 

Fornborgar

 

 

Gåseborg

Borg-Bäckstrand, Lena

1978.4

Gåseborg i tiden

Löthman, Lars

2003.2

Nya rön om Gåseborg

Löthman, Lars

2007.3

 

 

 

Föremål

 

 

Hur jag upptäckte en fornlämning på vår tomt

Östling, Gunnar

1978.2

Fornminnesinventering i Järfälla

Linnér, Kjell

1981.2

Silverplattan från Igelbäcken - en skyddsamulett…

Källström, Magnus

1981.3

Om landskapsinventeringen av myntfynd (brev)

Kungl. Myntkabinettet

1986.2

Många fynd på Koffsan vid krogutgrävningarna

osignerad

1993.2

Fornlämningar i Östra Barkarby

Malmberg, Olle

1993.2

Historiska benfynd (referat av föreläsning av Ebba During)

Lindberg, Kurt

1995.2

Lösfyndens gåta; vad betyder stenåldersfynden i Skälby?

Lindberg, Jenny

1997.2

 

 

 

Gravfält och utgrävningar

 

 

Trolig forngrav hittad i Viksjö

Raask, Berit

1992.3

Barkarbygrävningen och arkeologidagen –95

Kennerstedt-Bornhall, Ingrid

1995.4

Det äldsta Järfälla grävs fram vid Barkarby flygfält

Bratt, Peter

1996.1

Barkarbygrävningarna går vidare

Andersson, Kjell

1997.2

Utgrävning av en liten järnåldersboplats vid Barkarby flygfält

Forsgren, Andreas

2018, 3

 

 

 

Runstenar/runristningar

 

 

Runstenar i Järfälla (Äggelunda)

Gustafsson j:r, Lars

1977.1

Runstenar i Järfälla (Säby)

Gustafsson j:r, Lars

1977.2

Runstenar i Järfälla (Jakobsberg)

Gustafsson j:r, Lars

1978.1

Runstenar i Järfälla (Skälby)

Gustafsson j:r, Lars

1978.2

Runstenar i Järfälla (Skylsta)

Gustafsson j:r, Lars

1978.3

Runstenar i Järfälla (Lövsta och Sandvik)

Gustafsson j:r, Lars

1980.4

Bli runstensfadder! (Uppmaning från Riksantikvarieämbetet)

osignerad

1990.4

Runstenar och runstensfaddrar i Järfälla kommun

Lindström, Curt

1994.2

Några nygamla nyheter om Järfällas runinskrifter

Källström, Magnus

2018, 1

 

 

 

Övrigt

 

 

Allt ont kom från norr

Järnstad, Lennart

1989.2

Märklig uthuggning upptäckt vid Säbysjön

Viderud, Olle

1989.2

Den nyupptäckta uthuggningen vid Säbysjön

Viderud, Olle

1989.4

Offerkällan

Viderud, Olle

1989.4

Märklig inristning

Järnstad, Lennart

1990.1

Märkliga runristningar

Dahlström, Bengt

1990.2

De arkeologiska undersökningarna av Herresta

Svensson, Kenneth

2006.4

Herrestadsundersökningen 2006

Löthman, Lars

2007.4

 

 

 

 

Föreningsliv

   

 

 

 

ARTIKEL

FÖRFATTARE

År.Nr

 

 

 

Järfälla Hembygdsförening

 

 

Kallelser, påminnelser, vår- och höstprogram, innehålls­förteckningar samt annonser har ej tagits med i registret

 

 

Tack Inga-Britta! (Inga-Britta Bengtsson)

Malmberg, Olle

1989.2

Ordföranden har ordet: Hembygd i Järfälla

Frohnert, Hans-Ulrich

1993.2

Ordföranden har ordet: Inför ett nytt hembygdsår

Frohnert, Hans-Ulrich

1994.1

Bussutflykt startade Hembygdsföreningens verksamhet

Dahlström, Bengt

1994.4

Ordföranden har ordet: Hembygdens år 1996 - vad gör vi i Järfälla

Frohnert, Hans-Ulrich

1996.2

Järfälla Hembygdsblad 20 år

Tärnström, Inger

1997.3

Järfälla Hembygdsförening 25 år

Red.

1999.1

Järfälla Hembygdsförening - en pigg 25-åring

Dahlström, Bengt

1999.2

Järfälla sockenstämmoprotokoll

Red.

2001.4

Tack från redaktören

Tärnström, Inger

2002.1

Tack Barbro! (Barbro Ceder)

Westberg Lindberg, Britt-Marie

2002.2

Tack Inger! (Inger Tärnström)

Westberg Lindberg, Britt-Marie

2002.2

Ny redaktör

Westberg Lindberg, Britt-Marie

2002.2

Järfälla Hembygdsblad 25-årsjubilerar

Red.

2002.3

Järfälla sockenstämmoprotokoll

Red.

2002.3

Välkommen till vår hemsida!

Söderberg, Jan-Olov

2003.1

Järfälla Hembygdsförening 30 år

Gustafsson j:r, Lars

2004.3

Kulturskyltsfaddrar!

Wijk, Berit

2004.3

Register till Järfälla Hembygdsblad 1977-2004

Almrén, Birgitta

2005.3

Ny redaktör för Järfälla Hembygdsblad

Olson, Björn

2006.2

Järfällaboken finns igen!

Boye-Møller, Monica

2010.1

"Genom minnets glasögon" i en volym

Gustafsson j:r, Lars

2011.1

Järfälla hembygdsförening 1974-2014

 

2014, 2

Det behövdes ingen hembygdsförening

Sundberg, Åke

2014, 2

Bildandet och de första aktiviteterna

Dahlström, Bengt

2014, 2

Ny organisation för distribution av Järfälla hembygdsblad

Boye-Møller, Monica

2015, 1

Järfälla hembygdsblads distribution

Norén, Roland

2015, 1

En utställning om Lasse-Maja

 

2016, 4

Bricka med motiv från Kvarnbacken

 

2018, 3

Skolplanscher – almanacka 2019

 

2018, 3

Huset på höjden (nya lokaler för Järfälla hembygdsmuseum)

 

2018, 3-4

 

 

 

Hembygdsföreningar i Stockholms län

 

 

Spånga Fornminnes- och Hembygdsgille

Hamilton, Jane

1982.4

Almare-Stäkets Hembygdsförening

Carlson, Bertil

1983.2

Stockholms-Näs hembygdsförening

Stigzelius, Jarl

1983.4

Sollentuna Hembygdsförening

Hellström, Inga

1984.2

Bromma hembygdsförening

Bolin, Edvard

1984.3

Hur det gick till när Spånga/Järfälla fick sin bygdedräkt

Wikmark, Inga

1985.1

Norra Järva hembygdsförening

Viderud, Olle

1988.4

Fornnordisk kvinnodräkt

Borkeby, Bengt

1990.4

Spånga-Järfälla sockenstämmoprotokoll

Gustafsson j:r, Lars

2000.4

 

 

 

Föreningar i Järfälla

 

 

Bolindarne få egen båthamn

Bolinder´s Bladet nr 5-6, 1938

1977.1

I järfällaidrottens barndom - samtal med Acke Westling

Malmberg, Olle

1979.3

Några glimtar ur Järfällas musikliv

Hedbom, Bengt

1980.2

Naturum

Björck, Mats

1983.2

Skälby-Barkarby Bygdegårdsförening

Linder, Laila och Ringstedt, Lena

1984.2

När "läseriet" kom till Kallhäll

Carlson, Bertil

1987.4

Folkmusik- och dansåret 1990

Borkeby, Bengt

1990.1

Gökotta på 30-talet

Holmström, Inger

1990.2

Sandviks Gårdsförening

osignerad

1997.1

Invigning av Bolindermuseet

osignerad

1998.2

Bolindermuseet

Dahlström, Bengt

1999.3

Unikt besök hos studiecirkel inom PRO

Jönsson, Bertil

2001.3

Folkmusik hemifrån

Tällman, Barbro

2002.1

Järfälla Musikkår turnerar i USA

Hedbom, Tina

2005.2

Järfälla Lokal-TV; I fokus

Dellert, Kjell o Johansson, Birgitta

2005.4

Ett stycke idrottshistoria

Dahlström, Bengt

2006.4

Järfälla Symfoniorkester - förr och nu

Wänström, Torbjörn

2010.2

Järfälla Folkdansgille firar 60-årsjubileum hösten 2010

Gillvall, Bengt

2011.1

"Från hönshus till Metropolitan" - Kallhälls Folkets Hus 100 år

Olson, Björn

2012.2

"Ni har förändrat Kashiba!" - Järfälla Spelmän i Japan

Lindkvist, Lars

2012.3

Sandviks gård - 10 år av natur och kultur

Tjerneld, Hannes

2013.1

Järfällamusik har återigen ljudit på andra sidan jordklotet

Lindkvist, Lars

2014, 1

Ulvsättra bygdegårdsförening 20 år 1994-2014

Holmström, Kurt

2014, 4

25 år med folkmusik och dans i Järfälla

Lindkvist, Lars

2015, 3

Järfälla symfoniorkester 40 år

Hansson, Roger

2016, 3

Utdelning av musikstipendium 2016

Lindström, Kerstin

2016, 4

Bolindermuseet i nya lokaler

Olson, Björn

2016, 4

Järfälla spelmän på busstur

Lindkvist, Lars

2016, 4

Gammeldansens vänner i Jakobsberg firade 50 år

Lindholm, Leif

2017, 2

Ur Bolindermuseets samlingar. Johanna

Olson, Björn

2018, 1

Nya Folkets hus i Kallhäll

Johansson, Bo

2018, 1

Ur Bolindermuseets samlingar. ”Satte eget liv på spel …”

Andersson, Kåre / Olson, Björn

2018, 2

Järfälla musikkår 60 år

Boye-Møller, Monica

2018, 4

Ur Bolindermuseets samlingar. Museets första objekt

Andersson, Kåre / Olson, Björn

2018, 4

 

 

 

 

Gårdar och torp

 

 

 

 

 

ARTIKEL

FÖRFATTARE

År.Nr

 

 

 

Järfällas torpgrunder - en gemensam skatt att ta vara på

Bjällerud, Claes-Erik

1989.2

Kommentar till Claes-Erik Bjälleruds artikel

Gustafsson j:r, Lars

1989.2

Gårds- och torpplatser i Järfälla

Gustafsson j:r, Lars

1989.3

Gårds- och torpplatser i Järfälla, del 2

Gustafsson j:r, Lars

1989.4

 

 

 

Almare-Stäket

 

 

Hur Degermossen kom i Stäkets ägo

Nordin, Stefan

1978.3

Minnet av trogna undersåtar

Nordin, Stefan

1983.1

 

 

 

Barkarby

 

 

Esaias Tegnér och Barkarby krog 1840

Gustafsson j:r, Lars

1996.4

 

 

 

Baset

 

 

Baset, torp under Görväln

Gustafsson j:r, Lars

2008.3-4

 

 

 

Björkeby

 

 

Den olycklige barnamördaren i Björkeby

Nordin, Stefan

1981.3

 

 

 

Björnmyra

 

 

Torp i Järfälla; Björnmyra - torp under Säby gård

Gustafsson j:r, Lars

2003.3

 

 

 

Finnängen

 

 

Finnängen - torp under Sten, senare Hägerstalund, del 1

Gustafsson j:r, Lars

2011.3

Finnängen - torp under Sten, senare Hägerstalund, del 2

Gustafsson j:r, Lars

2011.4

Torpet Finnängen 2011

Löthman, Lars

2011.4

 

 

 

Fransborg

 

 

Fransborg – från smedboställe till bostadsrättsförening

Gustafsson j:r, Lars

1998.3

 

 

 

Fågelsången

 

 

Fågelsången – torp under Jakobsberg

Gustafsson j:r, Lars

2008.2

 

 

 

Granskog

 

 

Granskog – torp under Säby

Gustafsson j:r, Lars

2009.3-4

 

 

 

Grönvreten

 

 

Grönvreten

Gustafsson j:r, Lars

2007.1-3

 

 

 

Görväln

 

 

Glimtar från Görväln

Risveden, Bertil

1982.3

Stockholm och Sverige vid 1600-talets mitt

Gustafsson j:r, Lars

1984.1

Lantbruk, skogsbruk, jakt och fiske på Görvälns gård

Krümmel, Helmuth

1984.4

Om Görväln, Järfälla och Sverige på 1700-talet

Gustafsson j:r, Lars

1984.4

Om Görväln, Järfälla och Sverige på 1800-talet

Gustafsson j:r, Lars

1986.1

Om Görväln, Järfälla och Sverige på 1900-talet

Gustafsson j:r, Lars

1987.1

Från ödekvarn till pastoral idyll

Raask, Berit

1990.3

500 år på Görväln (bok)

Gustafsson j:r, Lars

1992.1

Axel Cederlund från Marhagen

Edvinsson, Gunnar

2010.4

 

 

 

Henriksdal

 

 

Henriksdal, torp under Sandvik – del 1 och 2

Gustafsson j:r, Lars

2006.3-4

 

 

 

Hummelmora

 

 

Torp i Järfälla; Hummelmora - torp under Viksjö

Gustafsson j:r, Lars

2002.2-3

Håga

 

 

Håga båtsmanstorp

Gustafsson j:r, Lars

2005.3-4

 

 

 

Högby

 

 

Glimtar ur Högbyområdets historia

Gustafsson j:r, Lars

1996.3

 

 

 

Jakobsberg

 

 

Jakobsbergs kvarn

Gustafsson j:r, Lars

1979.2

Jakobsbergs kvarn åter på plats

Red.

1998.3

Breven berättar

Falkeblad, Ove

2015, 1

Jakobsbergs gård och Jakobsbergs folkhögskola

Hillman, Göran

2016, 4

 

 

 

Karlslund

 

 

Minnen från Karlslund

Karlsson, Birgit

2000.4

 

 

 

Kolboda

 

 

Torp i Järfälla; Kolboda

Gustafsson j:r, Lars

2000.3

 

 

 

Koxa

 

 

Torpet Koxa under Jakobsberg

Gustafsson j:r, Lars

2008.1

 

 

 

Krusbacka

 

 

Torp under Skälby, del 1

Gustafsson j:r, Lars

2013.1

Torp under Skälby, del 2

Gustafsson j:r, Lars

2013.2

 

 

 

Källtorpet

 

 

Källtorpet : torp under Görväln

Gustafsson j:r, Lars

2014, 1

 

 

 

Lilla Björkeby

 

 

Lilla Björkeby : torp i Björkeby, ägt under Barsbro

Gustafsson j:r, Lars

2014, 3-4

 

 

 

Lilla Kärrboda

 

 

Torp i Järfälla; Lilla Kärrboda - torp under Nibble gård

Gustafsson j:r, Lars

2001, 3

 

 

 

Lädersättra

 

 

Lädersättra har kanske med vargar att göra

Hörnqvist, Nils

2008.4

 

 

 

Nyberg

   

Torpet Nyberg

Gustafsson j:r, Lars

1995.2

 

 

 

 

Ormudden

 

 

Människor i torpet Ormudden

Borkeby, Bengt

1999.3

 

 

 

Råsten

 

 

Glimtar ur Högbyområdets historia, del 2

Gustafsson j:r, Lars

1996.4

 

 

 

Sandudden

 

 

Sandudden – torp under Viksjö

Gustafsson j:r, Lars

2009.1-2

 

 

 

Sandvik

 

 

Sandviks gård - från statsministerbostad till föreningsgård?

Larsson, Kjerstin

1990.3

Sandviks huvudbyggnad renoverad

Gustafsson j:r, Lars

2001.3

 

 

 

Skruven

 

 

Historik kring Skrufwen

Lindberg, Kurt

1993.4

Åska, fattigdom och sjukdom i sockenstämmoprotokollen

Lindberg, Kurt

1993.4

 

 

 

Skälby

 

 

Skälby – en minihistorik

Gustafsson j:r, Lars

1978.2

Så var det då - Minnen från Skälby gård vid 1900-talets början

Gustafsson, Ruth

1982.2

Grytan

Kennerstedt-Bornhall, Ingrid

1996.2

 

 

 

Stora Kärrboda

 

 

Torp i Järfälla; Stora Kärrboda - torp under Görväln

Gustafsson j:r, Lars

2003.1

 

 

 

Säby

 

 

3 x Säby gård; byggnaderna

Lampel, Miklós

1990.4

3 x Säby gård; Säby gård och park

Frohnert, Hans-Ulrich

1990.4

3 x Säby gård; Minnen från Säby

Strand, Knut

1990.4

"Ut pictura poesis…"; latincitaten på Säby

Nell, Jennie

2002.4

 

 

 

Tånglöt

 

 

Torp i Järfälla; Tånglöt - torp under Säby gård

Gustafsson j:r, Lars

2001.1

 

 

 

Vam

 

 

Komage eller tjockis; funderingar över två av våra ortnamn

Carlsson, Carl Ruben

1988.2

Karin Calissendorff svarar

Calissendorff, Karin

1988.2

 

 

 

Veddesta

 

 

Ska Veddesta gård utplånas?

Malmberg, Olle

1986.3

Törndal - boställe på Veddesta

Gustafsson j:r, Lars

2011.2

Veddesta gård från 1938 till nutid

Sjöblom-Nordgren, Eve-Maj

2013.2

Rättarbostaden nedbrunnen

 

2016, 1

Veddesta gård

Kennerstedt Bornhall, Ingrid

2016, 1

 

 

 

Viksjö

 

 

Kåseri om Viksjö gård

Henriksson, Stig

1980.2

Ett år på Viksjö gård på tidigt 50-tal

Henriksson, Stig

1985.2

Människorna på Viksjö gård

Henriksson, Stig

1986.2

Gårdsplats - Här låg gården Fastebol

Westberg Lindberg, Britt-Marie

2010.3

 

 

 

Icke Järfälla

 

 

 

 

 

ARTIKEL

FÖRFATTARE

År.Nr

 

 

 

Stackars arma människor (bok)

Malmberg, Olle

1978.4

Något om florans sammansättning…(torpgrunder)

Bjällerud, Claes-Erik

1980.3

En småländsk resa

Levander, Sven Ivar

1983.4

Amatörer gör arkeologiska utgrävningar nära Birka

Palmquist, Sven o. Ingman, John

1991.3

Sigtuna och det svenska rikets uppkomst

osignerad

1992.4

Oansenlig blybit viktigaste fyndet i Sigtuna-utgrävningar

från Sigtuna museer

1992.4

Gamla sjökrogar runt Stockholm

Bolin, Berit

2015, 3

Expedition till Sydpolen 1951-52

Jegestad, Uno

2016, 1

 

 

  

Kommunal och statlig verksamhet

 

 

 

ARTIKEL

FÖRFATTARE

År.Nr

 

 

 

Bibliotek

 

 

Några anteckningar ur Järfälla folkbiblioteks historia

Katzman, Rakel

1979.3

Koffsan-museum på Biblioteket

osignerad

1994.2

Biblioteket 100 år

Nordberg, Kaisa

2005.4

Biblioteksprojekt Järfälla läser

 

2018, 3-4

 

 

 

Brandväsende

 

 

Järfälla brandförsvar tjugofem år

Viderud, Olle

1985.4

En eldsvåda – uppsats om branden i Björklunds snickeri 1945

Edvinsson, Gunnar

2006.1

 

 

 

Bygg- och planfrågor

 

 

Förenklad byggnadslovsprövning

Lampel, Miklós

1979.2

Galgbacken - aktuell på nytt!

Gustafsson j:r, Lars

1980.3

"Ett hiskeligt spektakel" år 1802

Gustafsson j:r, Lars

1981.1

Byggnadsminnen: K-märkta, Q-märkta, omärkta hus

Lampel, Miklós

1986.2

Satsa på utgrävningar av Kalvshälla o.Carnegietomten (C-motion)

osignerad

1995.1

Gamla Skruven-tomten ger plats åt brandstation

Lindberg, Kurt

2010.1

Vad händer på Kvarnbacken?

 

2017, 2

 

 

 

Kultur

 

 

Offentlig konst - konst i Järfälla

Hillman, Göran

1979.2

Järfällaröster

Gustafsson j:r, Lars

1987.3

Järfälla kulturhistoriska miljöer; Ny Järfällabok presenteras

Malmberg, Olle

1991.2

Järfällaresan - en interaktiv resa i tid och rum

Westberg Lindberg, Britt-Marie

1997.1

Barkarby Arkeodrom

Svensson, Kenneth

2001.2

Glada nyheter för alla lässugna, Järfälla har fått två nya bibliotek

Hellgren, Jacob

2016, 3

Konst- och kulturvandring i Jakobsberg

Hedberg-Granath, Marta

2017, 3

Konst i förskolor och skolor i Järfälla

Falk, Mikael

2018, 2

Bilder härifrån (utställning av bilder ur kommunens bildarkiv)

 

2018, 3

Gunnar Sundbergs tavla i Stäkets gamla skola

Uppling, Inga-Lisa och Hans

2018, 4

Järfälla kommuns byggnadsmärke 2017

Kennerstedt Bornhall, Ingrid

2018, 4

Nya kulturskyltar

 

2018, 4

 

 

 

Nämnder/styrelser

 

 

Hur det var när jag började i Järfälla kommun

Flodkvist, Bengt

1979.4

Spånga och Järfälla sockenstämmoprotokoll (utdrag)

Malmberg, Olle

1991.2

Spånga och Järfälla sockenstämmoprotokoll (utdrag)

osignerad

1991.3

Spånga och Järfälla sockenstämmoprotokoll (utdrag)

osignerad

1991.4

Sista biblioteksstyrelsen i Järfälla

Persson, Lars

2003.1

10 minuter om Järfälla kommunarkiv

Strangert, Susanne

2009.1

Järfällas historia i original – Upptäck skolarkiven!

Strangert, Susanne

2009.2

Järfällas historia i original – Upptäck socialtjänstens arkiv!

Strangert, Susanne

2009.3

Järfällasalen fyller 50 år

Bergstig, Lars

2011.1

Järfälla kommun 150 år

Gustafsson j:r, Lars

2013.4

Järfälla kommuns förvaltning i början på 1950-talet

Högstedt, Bibi

2013.4

Glimtar från Järfälla kommuns tidiga kontor

Gustafsson j:r, Lars

2016, 3-4

Glimtar från Järfälla kommuns tidiga kontor

Gustafsson j:r, Lars

2017, 1-2

 

 

 

Posten

 

 

Posten i Järfälla 125 år

Holmström, Kurt

1999.4-2000-4

 

 

 

Skola

 

 

Tredjeklassarna i Olovslund upptäcker Järfälla

osignerad

1980.3

Jakobsbergs folkhögskola - centralt hembygdsintresse

Sallnäs, Ingemar

1985.2

Folkskolan 150 år; Undervisning i Järfälla

Lindberg, Kurt

1992.2

Psalmvers och katekesläsning vid jubileum i Barkarbyskolan

Gatin, Inger

1992.3

Barkarbyskolan på 1930-talet; fakta och hågkomster

Gustafsson j:r, Lars

1995.4

Minnen från Barkarby och skolan

Möller, Karin

1996.2

Aspnässkolan jubilerar

Dellert, Kjell

2001.3

Minnesbilder från 1901 års skolhus i Aspnäs

Blixt, Carl

2001.3

Jakobsbergskolan

Bjällerstedt, Lars

2003.4

Kallhälls gamla skola - värd att bevara?

Westberg Lindberg, Britt-Marie

2003.4

Skolminnen

Kastlander, Britta

2003.4

Nya grepp på morgonsamlingen

Dellert, Kjell

2003.4

Adjunkt Carlsson

Bjällerstedt, Lars

2009.1

Minnen från Nibbleskolan och Jakobsbergskolan

Wennerström, Torsten

2010.1

Från Grundtvig och Petander till Stefan Sundström och ABF, del 1

Sallnäs, Ingemar

2011.2

Från Grundtvig och Petander till Stefan Sundström och ABF, del 2

Sallnäs, Ingemar

2011.3

Vårhälsning från Jakobsbergs folkhögskola 1927

Petander, Ingrid

2011.3

Skolmuseum

 

2014, 2

Folkskolan 175 år

Boye-Møller, Monica

2017, 3

Skolplanscher – bilder från ett svunnet Sverige

Boye-Møller, Monica

2017, 3

Barnaunderwisningen i Järfälla före folkskolan

Kennerstedt Bornhall, Ingrid

2017, 3

Några årtal ur folkskolans historia i Järfälla

 

2017, 4

Folkskolan 175 år

Hedberg-Granath, Marta

2018, 1

 

 

 

Övrigt

 

 

Agnus Dei (Järfällavapnet)

Nordin, Stefan

1980.1

Järfällarummet

Ferm, Viveka

1980.2

En skrift om porträtten i Birgittasalen

osignerad

2008.1

10 minuter om Järfälla kommunarkiv

Strangert, Susanne

2009.1

Järfällas historia i original – Upptäck skolarkiven!

Strangert, Susanne

2009.2

Järfällas historia i original – Upptäck socialtjänstens arkiv!

Strangert, Susanne

2009.3

Järfällas historia i original – Upptäck föreningsarkivet

Strangert, Susanne

2009.4

Ny bok om Järfälla

red.

2010.4

 

 

Kommunikationer

 

 

 

 

 

 

 

ARTIKEL

FÖRFATTARE

År.Nr

 

 

 

 

 

Barkarby flygfält

 

 

 

En glimt från flygets barndom på Barkarby

Okänd

1984.3

 

Resa på Järvafältet maj 1986 (ur Sveaartilleristen 3/86)

Reuterswärd, Carl

1987.2

 

Barkarby flygfält - F8 och sjuttio års flyghistoria

Viderud, Olle

1988.3

 

Militärliv på Järvafältet

Tjerneld, Hannes

1989.3

 

Ett militärminne på Järvafältet

Viderud, Olle

1989.4

 

Vemod och solsken när militärflyget lämnade Barkarby

Lindberg, Kurt

1994.3

 

Flygäventyr på Barkarby år 1919

Lundberg, Åke

1999.1

 

Oväntat besök i Säby allé (flygolycka)

Lundberg, Åke

2000.2

 

När flyget var ungt

Lundberg, Åke

2001.3

 

Jaktflygplan vid F8, 1

Widfeldt, Bo och Hall, Åke

2001.3

 

Jaktflygplan vid F8, 2

Widfeldt, Bo och Hall, Åke

2001.4

 

Jaktflygplan vid F8, 3

Widfeldt, Bo och Hall, Åke

2002.1

 

Jaktflygplan vid F8, 4

Widfeldt, Bo och Hall, Åke

2002.2

 

Jaktflygplan vid F8, 5

Widfeldt, Bo och Hall, Åke

2002.3

 

Jaktflygplan vid F8, 6

Widfeldt, Bo och Hall, Åke

2002.4

 

Barkarby flygfält före F8, del 1

Lohland, Bo

2010.3

 

Barkarby flygfält före F8, del 2

Lohland, Bo

2010.4

 

Postflyget på Barkarby

Lundquist, Ulla

2014, 3

 

 

 

 

 

Bilar, vägar, broar, fartyg

 

 

 

…den resande Man til rättelse

Nordin, Stefan

1977.1

 

Stäkets färja under 1700-talet

Nordin, Stefan

1980.2

 

"Träne menskor war jag så lykelig att få bärga"

Nordin, Stefan

1981.2

 

Mälarfarten längs Järfälla

Tjerneld, Hannes

1988.3

 

Skjutsrannsakning 1743

Nordin, Stefan

1992.1

 

Väghållningsstenen vid Häradsvägen i Barkarby upphöjd

Gustafsson j:r, Lars

1992.4

 

Gamla Enköpingsvägen 1952

osignerad

2001.2

 

Bilbravad i Järfälla - och två cykelolyckor

Dellert, Kjell

2002.1

 

Ångbåtstrafik till Järfälla

Rydberg, Lennart

2015, 1

 

Ångbåtsbryggorna i Järfälla

Kennerstedt Bornhall, Ingrid

2015, 4

 

 

 

 

 

Järnväg

 

 

 

Stationshuset får inte rivas! (tidningsartikel)

Nordin, Stefan

1978.1

 

Stationshuset i farozonen

Styrelsen

1978.1

 

Samtal på pendeltåget under uppehållet vid Barkarby

Malmberg, Olle

1979.1

 

En gavelspets vid Kallhälls station

Dahlström, Bengt

1984.3

 

Kallhälls gamla station

Dahlström, Bengt

1985.4

 

Nästa Stäket…

Järnstad, Lennart "Trappebergare"

1992.3

 

Minnen från Västeråsbanan

Alrenius, Carl-Axel

1995.2-4

 

Återinvigning; gavelspetsen på Kallhälls station

Dahlström, Bengt

2001.2

 

Invigning av dubbelspåret Kallhäll-Kungsängen

Lönngren, Rolf

2002.1

 

Skylt och klocka på stationshuset

Dahlström, Bengt

2002.1

 

Stationsminnen

Jämtbäck, Börje

2010.1

 

Barkarby järnvägsbro 80 år

Gustafsson j:r, Lars

2012.3

 

Den gamla gavelspetsen (från Kallhälls stationshus)

Kennerstedt Bornhall, Ingrid

2018, 4

 

 

 

 

 

Telegraf och telefon

 

 

 

Gamla telefonnummer pratar fortfarande

Ekenstedt, Monica

2006.3

 

Telefonerandets historia i Järfälla, del 1

Norén Roland

2007.1

 

Telefonerandets historia i Järfälla, del 2

Arhov, Carl-Eric

2007.2

 

Tidiga telefoner i Barkarby med omnejd

Norén, Gerhard

2007.2

 

Telefonerandets historia i Järfälla, del 3

Arhov, Carl-Eric

2007.3

 

Om Jakobsbergs telefonväxelstation 1945-51

Gustafsson j:r, Lars

2007.3

 

Telefonerandets historia i Järfälla, del 4

Lidzén, Per

2007.4

 

Telefonerandets historia i Järfälla, del 5

Olson, Björn

2007.4

 

Min första mobiltelefon – intervju med Kjell Lindström

Olson, Björn

2009.2

 

 

 

 

Kyrkor

 

 

 

 

 

ARTIKEL

FÖRFATTARE

År.Nr

 

 

 

Gravar

 

 

Gravar på Järfälla kyrkogård (bok)

osignerad

1993.4

Gravar på Järfälla kyrkogård

Gustafsson j:r, Lars

1994.4.

Gravar på Järfälla kyrkogård

Gustafsson j:r, Lars

1995.1-4

Gravar på Järfälla kyrkogård

Gustafsson j:r, Lars

1996.1

Gravar på Järfälla kyrkogård

Gustafsson j:r, Lars

1996.3-4

Gravar på Järfälla kyrkogård

Gustafsson j:r, Lars

1997.1-4

Gravar på Järfälla kyrkogård

Gustafsson j:r, Lars

1998.1-4

Gravar på Järfälla kyrkogård

Gustafsson j:r, Lars

1999.1-4

Adlerbergska gravkoret öppnat

Gustafsson j:r, Lars

2004.3

 

 

 

Konfirmander

 

 

Konfirmandgrupper i Järfälla kyrka åren 1941-54 och 1970-73

Bjällerud, Claes-Erik

1991.3

 

 

 

Kyrkor

 

 

Glimtar ur Järfälla kyrkas historia

Gustafsson j:r, Lars

1985.3

Järfälla kyrka 800 år (bok)

osignerad

1993.3

Kyrkliga textilier i Viksjö och Järfälla kyrka

Holmström, Kurt

2000.3

En minnesvärd julotta - ur "Några Wiksjöminnen"

Wiman, John

2001.4

Mitt första år som präst i Järfälla, del 1

Lundblad, Per

2007.2

Präst i Järfälla, del 2

Lundblad, Per

2008.3

Präst i Järfälla, del 3

Lundblad, Per

2008.4

Viksjö kyrka

Larsson, Maud

2013.4

 

 

 

Natur

 

 

 

 

 

ARTIKEL

FÖRFATTARE

År.Nr

 

 

 

Om naturen i Järfälla och samspelet naturen - människan

Strand, Knut

1978.3

Naturen i Järfälla

Strand, Knut

1979.1-4

Säbysjön

Malmberg, Olle

1979.3

Ängen och hagen

Strand, Knut

1980.1

Säbysjön i våra hjärtan

Björck, Mats

1980.4

Fritidsskog i Järfälla 1980 (bok)

Nordin, Stefan

1980.4

Linnés järfällaresa

osignerad

1981.4

Den kluvna stenen vid Ängsjö

Thorsén, Åke

1985.3

Linet kommer tillbaka

Ringstedt, Lena

1986.2

Militärt övningsfält - civilt strövområde

Strand, Knut

1986.3

En historia om en blomma

Jälminger, May

1990.3

Grönlingen, sällsynt fisk i Igelbäcken

Larje, Rita

1991.4

Välkommen till Igelbäckens dag

Holmström, Kurt

1992.3

Stort vargproblem i Järfälla i början på 1800-talet

Gustafsson j:r, Lars

1993.3

Säbysjön genom tiderna

Strand, Knut

1996.4

Säbysjön genom tiderna, del 2

Strand, Knut

1997.1

Landhöjningens betydelse för Järfälla

Strand, Knut

1997.2

Från militärt övningsfält till naturreservat

Strand, Knut

1997.3

Hästa klack

Strand, Knut

1998.2

Minnen och anteckningar från Säbysjön

Strand, Knut

2006.4-2007.1

Gammalt brott uppklarat – en skön bekännelse

Norgren, Joakim

2007.1

Att vårda en sjö – om skötselprogrammet för Säbysjön

Olson, Björn

2007.2-3

100 år på Järvafältet

Tjerneld, Hannes

2011.4

Norra Igelbäcken – nytt naturreservat?

Boye-Møller, Monica

2017, 4

 

 

 

Näringsliv

 

 

 

 

 

 

 

ARTIKEL

FÖRFATTARE

År.Nr

 

När Bolinders kom till Kallhäll

Ljungqvist, John

1978.2-79.1

 

Handelsträdgårdarna i Skälby

Hammar, Sten

1980.1

 

Jakten och fisket basen för överlevnad

Majling, John

1981.1

 

Kräftan - människans följeslagare under årtusenden

Majling, John

1981.2

 

Fritidsfiskare i Järfälla

Majling, John

1981.3

 

Nordenfelts u-båt världens första. Bolinders byggde den

ur Bolinder´s Bladet nr 1 1935

1982.1

 

I Brolins affär

Edvinsson, Gunnar

1985.2

 

Wall´s kiosk i Kallhäll - 60 år!

Holmström, Kurt

1997.4

 

AB Hem på landet; Donationer och donatorer

Gustafsson j:r, Lars

1998.1

 

Solliden Jakobsberg; ett av trädgårdsmästerierna

Tärnström, Inger

1999.1

 

Sågen vid Sandudden

Persson, Lars

2001.2

 

Bolinders betydelse för Järfälla och grannkommunerna

Dahlström, Bengt

2004.4

 

AB Industridiesel – gruvlok i världskrigets skugga

Ericson, Jan

2005.3

 

Dataterminalen från Barkarby – en världssuccé

Andersson, Dag

2008.2

 

Bertil och Rosa Ericsson - Ett trädgårdsmästarpar från Skälby

Gustafsson j:r, Lars

2010.2

 

Walls kiosk på dess 76-årsdag

Red.

2013.2

 

 

 

Jakobsbergs tryckeri – samarbetspart i 20 år

Olson, Björn

2014, 3

 

 

 

Skofabriken i Barkarby

Johansson, Ola

2017, 4

 

 

 

 

 

 

Personer

 

 

 

 

 

ARTIKEL

FÖRFATTARE

År.Nr

Alered, Lilly och Helge

Gustafsson j:r, Lars

2013.3

Alsterdal, Tove : Jag ville skriva Jakobsberg

Wahlén, Karin

2015, 2

Andersson, Agnes, affärsinnehavare i Barkarby

Wredén, Corinne

2016, 2

Andersson, Anton Isedor; En berättelse från Järfälla

Barklund, Nils

1990.2

Andersson, Bertil - Om jag inte minns fel

Gustafsson j:r, Lars

1981.3-82.2

Andersson, Hans; Kallhällare med rötter i Tånglöt

Gustafsson j:r, Lars

2004.4

Andersson, Lars Hadar, banvakt i Järfälla

Andersson, Linda

2012.3

Anna var min faster

Falkeblad, Ove

2004.2

Axelson, Bror; Genom minnets glasögon

Werner, Ingrid

1997.4-98.1

Berggren, Christina Ulrika och Jacob Algot

Gustafsson j:r, Lars

1999.2-4

Berlin; Göte; Ur minnets glasögon

Dahlström, Bengt

1992.2

Billing, Knut; Genom minnets glasögon

Tjerneld, Hannes

2005.3

Bjule, Eva; Järfälla i nutida konst

Malmberg, Olle

1981.4

Borgelsson, Gustaf, Gustaf gav kvarnen vingar

Olson, Björn

2017, 2

Brockland, Uno; Järfälla i nutida konst

Malmberg, Olle

1981.2

Carlson, Bertil; Genom minnets glasögon

Dahlström, B och Axelson, B

1998.3

Carlsson, Alfred; Genom minnets glasögon

Dahlström, Bengt

1992.4

Carlsson, Karl Fredrik Vilhelm; Min fantastiska pappa

Högstedt, Birgitta

2009.2-3

Carlsson, Lennart; Genom minnets glasögon

Eckardt, Gunnel

1990.2

Cederlund, Axel från Marhagen

Edvinsson, Gunnar

2010.4

Dahlström, Bengt - 60 år; Grattis Bengt!

Malmberg, Olle

1980.3

Dahlström, Bengt - en envis idealist

Willberg, Folke

1996.3

Dahlström, Bengt, föreningens förste ordförande, har fyllt 90 år

Gustafsson j:r, Lars

2010.3

Dahlström, Bent - till minne

Gustafsson j:r, Lars

2012.1

Eckardt, Gunnel; Genom minnets glasögon

Carlsson, Lennart

1991.2

Edlund, Lisa; Genom minnets glasögon

Dahlström, Bengt

1996.2

Ekblad, Sonja; En av Järfällas sista statarungar berättar

Olson, Björn

2009.3

Ekström, Hugo; Genom minnets glasögon

Gustafsson j:r, Lars

1995.3-4

Elfström, Lisa – en sundbornsprofil

Wiborg, Ann-Christine

2015, 2

Elgström, Lars Henric; Donatorer och donationer

Gustafsson j:r, Lars

2003.4-04.3

Eriksson, Gösta; Genom minnets glasögon

Tjerneld, Hannes

1993.2

Eriksson, Märta; Genom minnets glasögon

Jälminger, Eric

1992.3

Flodkvist, Bengt; Genom minnets glasögon

Gustafsson j:r, Lars

1998.4

Fogelklou, Emilia och Norlind, Arnold; En kulturhärd i skogen

Gustafsson j:r, Lars

1987.3-88.2

Fogelström, Folke; Genom minnets glasögon

Dahlström, Bengt

1993.3

Fors, Carl Simon; En mormon-emigrant berättar

Fors, Carl Simon

1984.2

Fries, August - ägare av Sandvik 1865-72

Gustafsson j:r, Lars

2001.4

Gedda, Kerstin; Genom minnets glasögon

Carlsson, Lennart

1997.1

Grip, Harry - 100 år

osignerad

2000.2

Grip, Harry presenteras

osignerad

1999.2

Gustafsson j:r, Lars - odontologie hedersdoktor

Styrelsen

1992.3

Gustafsson j:r, Lars; Genom minnets glasögon

Dahlström, Bengt

1999.2

Gustafsson j:r, Lars – Till Lasse på 90-årsdagen

Johansson, Bo

2015, 3

Gustafsson j:r, Lars.  Lars Gustafsson j:r till minne

Boye-Møller, Monica

2017, 1

Gustafsson s:r, Lars; Genom minnets glasögon

Ljungqvist, J. o. Dahlström, B.

1990.1

Gustafsson s:r, Lars; Genom minnets glasögon

Flodkvist, Bengt

1990.2

Gustafsson s:r, Lars - Genom minnets glasögon

Jälminger, Eric

1990.2

Gustafsson, Olle: Jag hade en trygg uppväxt på Görväln

Gustafsson, Olle

1993.3

Gustafsson, Ruth - 100 år

Gustafsson j:r, Lars

1997.3

Göth, Renée; Järfälla i nutida konst

Malmberg, Olle

1985.4

Hedlund, Jan-Henrik; Genom minnets glasögon

Dahlström, Bengt

2001.2

Hedström, Karolina, bildarkivarie på Järfälla kultur

Hedström, Karolina

2018, 4

Henriksson, Stig; Genom minnets glasögon

Norberg, Yngve

1990.3

Hutter, Marianne. Berättelsen om Marianne Hutter

Hammarstedt, Eva

2017, 1

Hägerflykt; Notiser i korthet

Tjerneld, Hannes

1988.1

Jakobsson, Alf. 2014 års midvinterstämmas kulturstipendiat

Wredén, Börje

2014, 1

Jansdotter, Christina - torparhustru från Lilla Kärrboda och Nydal

Gustafsson j:r, Lars

2006.2-3

Johansson, Ing-Britt – en skälbyflicka i Barkarbyskolan

Gustafsson j:r, Lars

2014, 4

Johansson, Kurt har fått kulturstipendium -Grattis Kurt!

Malmberg, Olle

1980.3

Jonsson, Otto Ludvig; Pojken som hittade skatten

Öijer, Björn

1995.3

Jonsson, Otto; Efterskrift

Gustafsson j:r, Lars

1995.3

Jälminger, Eric berättar: Det var då…

Jälminger, Eric

1988.4-89.3

Jälminger, Eric; Genom minnets glasögon

Gustafsson j:r, Lars

1994.3

Jälminger, May; Mina första år i Skälby

Jälminger, May

1988.2

Karlsson, Greta; 100 år – föreningens äldsta medlem

Wijk, Berit och Olson, Björn

2008.2

Karlsson, Sven Hjalmar

Bolin, Berit

2016, 4

Kastlander, Britta - Om jag inte minns fel

Malmberg, Olle

1980.4-81.2

Kastlander, Britta - till minne

Dahlström, Bengt

1987.4

Katzman, Rakel; Genom minnets glasögon

Eriksson, Kerstin

2009.2

Kellström, Anita; Järfälla i nutida konst

Malmberg, Olle

1982.2

Kjersén, Sven

Gustafsson j:r, Lars

2011.2

Krümmel, Helmuth; Räven festar om i hönshuset …

Krümmel, Helmuth

1994.3

Krümmel, Helmuth; Minnen från platser och personer i Järfälla

Krümmel, Helmuth

2010.2

Källström, Magnus, runstensforskare, har doktorerat

Norén, Roland

2007.4

Laasik, Endel; Amerikabreven

Krümmel, Helmuth

2002.1

Laasik, Endel; Det kom ett brev… (om två Amerikabrev)

Palm Zetterdahl, Inga-Lill

2002.2

Larsson, Emil; Genom minnets glasögon

Gustafsson j:r, Lars

2000.4

Larsson, Gösta; Genom minnets glasögon

Henriksson, Stig

1991.1

Lasse Maja (Lars Larsson Molin)

Gustafsson j:r, Lars

2011.4

Levander, Sven Ivar; Järfälla i nutida konst

Levander, Sven Ivar

1982.1

Lif, John; Som jag minns honom

Gustafsson s:r, Lars

1977.2

Lilliehöök, Bertil, miljöengagerad agronom på Molnsättra

Lindberg, Kurt

1996.3

Lilliehöök, Bertil; Genom minnets glasögon

Lindberg, Kurt

1996.4

Linné eller Vad har Kofsan med det här att göra?

Moberg, Ingemar

2003.3

Ljungqvist, John; Genom minnets glasögon

Gustafsson j:r, Lars

1997.3

Lundström, Elsa - Om jag inte minns fel

Gustafsson j:r, Lars

1982.3-83.3

Majling, John; Genom minnets glasögon

Wallman Larsson, Carita

1998.2-4

Malmberg, Olle: Nu går jag i pension

Malmberg, Olle

1992.1

Malmberg, Olle, till minne

Gustafsson j:r, Lars

2011.4

Malmsten, Solveig; Genom minnets glasögon

Bergstig, Lars

2002.4

Markström, Herman - in memoriam

Axelson, Bror

1991.4

Markström, Herman; Genom minnets glasögon

Axelson, Bror

1994.4

Mattsdotter, Ulrica - Spånga-Järfälla bygdedräkt

Gustafsson j:r, Lars

1994.3

Mattsdotter, Ulrica; Komplettering

Gustafsson j:r, Lars

1994.4

Morell, Roland; Genom minnets glasögon

Willberg, F. och Dahlström, B.

2000.1

Nettelbladt-Hollsten, Åke; Genom minnets glasögon

Sandevik, Birgit och Bertil

1999.3

Nilsson, Karl Veron; Järfälla i nutida konst

Malmberg, Olle

1983.4

Norberg, Yngve; Genom minnets glasögon

Oscarsson, Tore

1996.1

Nykvist, Erik; Genom minnets glasögon

Jälminger, Eric

1990.4

Olson, Björn; Kallhällare med rötter i Tånglöt

Gustafsson j:r, Lars

2004.4

Oscarsson, Tore; Genom minnets glasögon

Norberg, Yngve

1994.1

Palm, Sven, trädgårdsmästare

Skoglund, Gunnar

2016, 3

Petander, Ingrid

Gustafsson j:r, Lars

2011.2

Petersson, Olle - till minne

Dahlström, Bengt

1988.1

Petterson, Anna Maria; Donationer och donatorer

Gustafsson j:r, Lars

1998.2

Pettersson, Emilia Oskarina Elvira - Farmors resa

Wredén, Börje

2013.3

Pineus, Eva; Oförglömliga somrar på Viksjö

Pineus, Eva

1994.2

Rennstam Vaara, Camilla. Ny kultursekreterare på bildarkivet

 

2016, 1

Scholander, Fredrik W; En bröllopsresa genom Järfälla

Gustafsson j:r, Lars

1996.2

Sporrong, Ernst Sigfrid - Om jag inte minns fel

Malmberg, Olle

1983.4

Stignäs, Arne  - en byggnadsnämndens perenn

Gustafsson j:r, Lars

1997.2

Stina-Kajsa; mästersmedsdotter, piga, statdrängshustru…

Gustafsson j:r, Lars

1994.4-95.1

Strand, Knut - 100 år

Gustafsson j:r, Lars

1998.3

Strand, Knut - till minne

Gustafsson j:r, Lars

2001.4

Strand, Knut minns - presentation av bok

Raask, Berit

1991.1

Strand, Knut; Järfällas miljöstipendiat 1989

Frohnert, Hans-Ulrich

1990.2

Strand, Knut; Tankar om hembygden

Strand, Knut

1987.2

Sträng, Gunnar "var en god talare"

Gustafsson j:r, Lars

1993.1

Sträng, Gunnar; Om och kring barn- och ungdomsår i Järfälla

Gustafsson jr, Lars

1992.3

Sträng, Gunnar; Trädgårdsmästare varnade

Gustafsson j:r, Lars

1992.4

Svärd, Jan Erik. Minnen från Barkarby skola 1947-1955

Svärd, Jan Erik

2017, 4

Svärd, Jan Erik. Ungdomstiden 1955-1961

Svård, Jan Erik

2018, 1

Söderbärj, Wilhelm

ur Tidningen Järfälla-Bygden

1979.1

Tjerneld, Hannes; Genom minnets glasögon

Carlsson, Lennart

2008.1

Torstendahl, Torsten; På minnenas mark – ur Krönikan 1973

Torstendahl, Torsten

1997.4

Wallhed, Ivar – trädgårdsmästare i Skälby

Gustafsson j:r, Lars

2015, 4

Westberg Lindberg, Britt-Marie har gått i pension

Almrén, Birgitta

2015, 3

Willberg, Folke; Genom minnets glasögon

Dahlström, Bengt

1995.1

Östlin, Olof - ingenjör hos Bolinders

Folkeson, Anders

2002.2-3

 

 

 

Rapporter och Notiser

 

 

 

 

 

Kallelser, påminnelser, vår- och höstprogram, innehålls­­förteckningar samt annonser har ej tagits med i registret

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTIKEL

FÖRFATTARE

År.Nr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gåvor till föreningen publiceras löpande

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görvälndagen - Nationaldagen

 

 

 

 

 

Görvälndagen 1978

Malmberg, Olle

1978.3

 

 

 

Görvälndagen 1979

Malmberg, Olle

1979.3

 

 

 

Görvälndagen 1980

Malmberg, Olle

1980.3

 

 

 

Görvälndagen 1981

Malmberg, Olle

1981.3

 

 

 

Görvälndagen 1982

Östling, Maj

1982.3

 

 

 

Görvälndagen 1983 en folkfest

Levander, Sven Ivar

1983.3

 

 

 

Görvälndagen 1984

Malmberg, Olle

1984.3

 

 

 

Görvälndagen 1985

Malmberg, Olle

1985.3

 

 

 

Görvälndagen 1986

Malmberg, Olle

1986.3

 

 

 

Görvälndagen 1987

Östling, Maj

1987.3

 

 

 

Görvälndagen 1988

Östling, Maj

1988.3

 

 

 

Görvälndag i historiens tecken

Levander, Sven Ivar

1988.3

 

 

 

Görvälndagen 1989

Malmberg, Olle

1989.3

 

 

 

Görvälndagen 1990

Holmström, Kurt

1990.3

 

 

 

Görvälndagen 1991

Malmberg, Olle

1991.3

 

 

 

Hembygdsdagen på Görväln 1992

Lindberg, Kurt

1992.3

 

 

 

1993 års hembygdsdag på Görväln

Lindberg, Kurt

1993.3

 

 

 

Regnigt och kyligt på Görvälndagen 1994

osignerad

1994.3

 

 

 

Solsken och regnstänk på Görvälndagen 1995

Lindberg, Kurt

1995.3

 

 

 

Idel solsken på hembygdsdagen 1996

Lindberg, Kurt

1996.3

 

 

 

Sol över Görväln på hembygdsdagen 1997

Lindberg, Kurt

1997.3

 

 

 

Lite regn och en del sol på årets hembygdsdag, 1998

Lindberg, Kurt

1998.3

 

 

 

Görvälndagen - hembygdsdagen, 1999

Redaktionen

1999.3

 

 

 

Görvälndagen - hembygdsdagen, 2000

Red.

2000.3

 

 

 

Görvälns kulturpris 2001 till Järfälla Hembygdsförening

osignerad

2001.3

 

 

 

Görvälndagen - hembygdsdagen, 2001

Dahlgren, Agneta

2001.3

 

 

 

Görvälndagen - hembygdsdagen 2002

Dahlgren, Agneta

2002.3

 

 

 

Görvälndagen - hembygdsdagen 2003

Dahlgren, Agneta

2003.3

 

 

 

Görvälndagen - hembygdsdagen

Wallenthin, Per

2004.3

 

 

 

Tal på Sveriges nationaldag och svenska flaggans dag

Gustafsson j:r, Lars

2005.2

 

 

 

Rekordmånga besökare på årets Görvälndag

Wallenthin, Per

2005.3

 

 

 

Görvälndagen 2006

Wallenthin, Per

2006.3

 

 

 

Hembygdsdagen 2007 blev tidernas största Görvälndag

Wallenthin, Per

2007.3

 

 

 

Görvälndagen-Hembygdsdagen-Nationaldagen – tre perspektiv

Boye-Møller, Monica

2007.4

 

 

 

Görvälndagen 2008

Wallenthin, Per

2008.3

 

 

 

Hembygdsdagen, Nationaldagen, Görvälndagen den 6 juni 2009

Lundberg, Viola

2009.3

 

 

 

Görvälndagen 2010

Larsson, Bill

2010.3

 

 

 

Görvälndagen - Nationaldagen - Hembygdsdagen 2011

Larsson, Bill

2011.3

 

 

 

Sol över Görväln på hembygdsdagen den 6 juni

Tjerneld, Hannes

2012.3

 

 

 

Nytt publikrekord igen på årets Nationaldag

Lindberg, Kurt

2013.3

 

 

 

Fest och högtid på Nationaldagen

Boye-Møller, Monica

2014, 3

 

 

 

Görvälndagen – Hembygdsdagen – Nationaldagen 2015

Olson, Björn

2015, 3

 

 

 

Strålande nationaldag

Leksell, Monica

2016, 3

 

 

 

Solsken, svenska flaggor och en kronprinsessa

Leksell, Monica

2017, 3

 

 

 

Nationaldagen

Boye-Møller, Monica

2018, 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håga båtsmanstorp/Snåltäppan - fagning och slåtter

 

 

 

 

 

Varm kulturminnesslåtter på Håga båtsmanstorp

Frohnert, Hans-Ulrich

1995.4

 

 

 

Sol över slåtterdagen på Håga båtsmanstorp

Lindberg, Kurt

1997.4

 

 

 

Slåtter vid Håga båtsmanstorp

Fogelberg, Kerstin

2000.4

 

 

 

Fagning vid Håga båtsmanstorp

Red.

2001.3

 

 

 

Slåtter vid Håga båtsmanstorp

Norén, Roland

2001.4

 

 

 

Fagning vid Håga båtsmanstorp

Dahlgren, Agneta

2002.3

 

 

 

Slåtter vid Håga båtsmanstorp

Norén, Roland

2003.1

 

 

 

Fagning vid Håga båtsmanstorp

Norén, Roland

2003.3

 

 

 

Slåtter vid Håga båtsmanstorp

Norén, Roland

2003.4

 

 

 

Fagning vid Håga båtsmanstorp

Norén, Roland

2004.3

 

 

 

Slåtterdag vid Håga båtsmanstorp

Norén, Roland

2004.4

 

 

 

Slåtterdag vid Håga båtsmanstorp

Norén, Roland

2005.4

 

 

 

Fagningen den 19 april vid Håga båtsmanstorp

Almrén, Leif

2006.3

 

 

 

Håga slåtter

Almrén, Leif

2006.4

 

 

 

Fagningen den 18 april vid Håga båtsmanstorp

Almrén, Leif

2007.2

 

 

 

Håga slåtter 2007

Almrén, Leif

2007.4

 

 

 

Fagning vid Håga båtsmanstorp

Strand, Elisabeth o Tärnström, Ami

2008.2

 

 

 

Slåtter vid Håga båtsmanstorp

Tärnström, Ami

2008.4

 

 

 

Fagning vid Håga båtsmanstorp

Tärnström, Anne-Marie

2009.2

 

 

 

Håga slåtter 2009

Tärnström, Anne-Marie

2009.4

 

 

 

Håga fagning i strålande sol

Boye-Møller, Monica

2010.2

 

 

 

Slåtter på Håga båtmanstorp

Sundin, Tore

2010.4

 

 

 

Fagning vid Håga båtsmanstorp

Sundin, Tore

2011.2

 

 

 

Slåttern vid Håga båtsmanstorp den 14 augusti

Sundin, Tore

2011.4

 

 

 

Fagning vid Snåltäppan

Boye-Møller, Monica

2012.2

 

 

 

Första slåttern på Snåltäppan i Görvälns naturreservat

Sundin, Tore

2012.4

 

 

 

Fagning av Snåltäppan den 2 maj

Sundin, Tore

2013.3

 

 

 

Årets slåtter på Snåltäppan

Sundin, Tore

2013.4

 

 

 

Fagning vid Snåltäppan

Sundin, Tore

2014, 2

 

 

 

Slåttern av Snåltäppan

Sundin, Tore

2014, 4

 

 

 

Fagning av Snåltäppan

Sundin, Tore

2015, 2

 

 

 

Slåtter av Snåltäppan

Sundin, Tore

2015, 4

 

 

 

Fagning av Snåltäppan

Sundin, Tore

2016, 2

 

 

 

Slåtter av Snåltäppan

Sundin, Tore

2016, 4

 

 

 

 

 

Kulturhusens dag/Kulturarvsdagen

 

 

 

 

 

Stort intresse för Kulturhusens dag på Säby

Frohnert, Hans-Ulrich

1994.4

 

 

 

Kulturhusens dag; Bolinders verkstäder i Kallhäll

Tärnström, Anne-Marie

1995.4

 

 

 

Kulturhusens dag; John Ljungqvist berättar

Dahlström, Bengt

1995.4

 

 

 

Kulturhusens dag; flygflottiljen på Barkarby

Larsson, Bill

1997.4

 

 

 

Kulturhusens dag; Barkarbyskolan

Red.

2000.4

 

 

 

Kulturhusens dag; centrala Jakobsberg

Red.

2001.4

 

 

 

Kulturhusens dag; idrottens miljöer

Kennerstedt Bornhall, Ingrid

2003.4

 

 

 

Kulturhusens dag; hus i goda händer

Kennerstedt Bornhall/Gustafsson j:r

2004.4

 

 

 

Kulturhusens dag; smaka på husen

Tärnström, Ami, Boye-Møller, Moni-ca, Almrén, Birgitta, Lundberg, Viola

2008.4

 

 

 

Kulturarvsdagen den 11 september 2011 - Gröna platser

Boye-Møller, Monica

2011.4

 

 

 

Kulturarvsdagen den 9 september

Boye-Møller, Monica

2018, 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulturkvällar på Görväln

 

 

 

 

 

En kväll på Görväln väckte minnen

Gustafsson, Ruth

1984.1

 

 

 

Kulturell afton på Görväln

Vangbo, Birgitta

1984.1

 

 

 

Mycket lyckad 1700-talskväll på Görvälns slott

Byggdal, Torsten

1984.4

 

 

 

90-tal upplevde 1800-talet

Sundberg. Åke

1986.1

 

 

 

1900-talskväll på Görväln

Byggdahl, Torsten

1987.1

 

 

 

Historia, musik och litteratur i vår tid

Holmström, Kurt

1989.1

 

 

 

1800-talskväll på Görväln

Gustafsson j:r, Lars

2004.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nya medlemmar

 

 

 

 

 

Nya medlemmar rapporteras i flera nummer varje år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programverksamhet

 

 

 

 

 

John Lif-utställningen

Malmberg, Olle

1978.1

 

 

 

Reproduktionsfotografering

Öborn, Karl-David

1978.1

 

 

 

Hus och Miljöer

Hillman, Göran

1979.1

 

 

 

Torp i Sörmland

Malmberg, Olle

1980.3

 

 

 

Fornminnesinventeringen

Malmberg, Olle

1980.4

 

 

 

Sträng berättar

Malmberg, Olle

1981.1

 

 

 

Kvarnen och Kvarnbacken i Jakobsberg

Malmberg, Olle

1982.1

 

 

 

Intressant filmafton

Edvinsson, Gunnar

1982.2

 

 

 

Görvälnutställningen

Bolin, Berit

1982.4

 

 

 

Svenska julseder

Dahlman, Lars

1983.1

 

 

 

Ännu en filmvisning

Öborn, Karl-David

1983.1

 

 

 

Månadens förening

Bornhall, Ingrid

1983.2

 

 

 

Våra vårseder

Öborn, Karl-David

1984.2

 

 

 

Månadens förening

Malmberg, Olle

1984.4

 

 

 

Månadens förening

Malmberg, Olle

1985.1

 

 

 

Gamla Kallhällare

Johansson, Kurt

1985.1

 

 

 

Triangelprogram: Musik, minnen och rundvandring

Östling, Maj

1985.2

 

 

 

Filmaftnar i Nibbleskolan

Östling, Maj och Malmberg, Olle

1986.2

 

 

 

Harry Grips bildafton

Östling, Maj

1987.1

 

 

 

Järfällaboken II

Brodin, Lennart

1987.1

 

 

 

Utställningen om Järfällaboken II

Dahlström, Bengt

1987.2

 

 

 

Historisk-litterär-musikalisk afton i Skälby

Östling, Maj

1987.2

 

 

 

Filmen om Spånga

Öborn, Karl-David

1987.2

 

 

 

Nyckelharpsafton

Strand, Doris

1988.2

 

 

 

Månadens förening

Östling, Maj

1989.3

 

 

 

Torp och blommor

Byggdahl, Reidun

1990.2

 

 

 

Lilliehöök på Jakobsbergs gård

Malmberg, Olle

1991.1

 

 

 

Kyrkans betydelse i äldre tid

Borkeby, Bengt

1991.2

 

 

 

Järfällas kulturhistoriska miljöer

Malmberg, Olle

1992.1

 

 

 

Välbesökt föreläsning om Birka-utgrävningarna

Lindberg, Kurt

1992.2

 

 

 

Jubileumsfirande av folkskolan 150 år

osignerad

1992.4

 

 

 

Om utgrävningarna i Sigtuna

Lindberg, Kurt

1993.1

 

 

 

Intressant tillbakablick på Järvafältets historia

Lindberg, Kurt/Westberg, B-M

1993.2

 

 

 

Fornlämningar, kyrkor och järnbruk i Uppland

Lindberg, Kurt

1993.4

 

 

 

Naturen, kulturen och människan viktiga pelare

Lindberg, Kurt

1994.1

 

 

 

Hembygdskänsla i Järfälla?

osignerad

1994.2

 

 

 

Kyrkan 800 år

osignerad

1994.2

 

 

 

Historiskt om F8

Nilsson, Rune

1995.1

 

 

 

Om Vibble by, Brita Cruus och Jakobsbergs säteri

osignerad

1996.2

 

 

 

Jakobsberg förr och nu

Red.

1998.1

 

 

 

Vikingatidens mynt berättar

Lindström, Sofie

1998.4

 

 

 

Utställningen "Posten i Järfälla 125 år"

Tärnström, Inger

2000.2

 

 

 

Enköpingsvägen på 1940-talet

Red.

2001.2

 

 

 

Polisen i Järfälla förr och nu

Lönngren, Rolf

2002.1

 

 

 

Sandviks historia

Red.

2002.3

 

 

 

Kommunal självstyrelse vid 1800-talets mitt

Gustafsson j:r, Lars

2002.4

 

 

 

Vision Almare-Stäkets kulturlandskap

Gustafsson j:r, Lars

2003.1

 

 

 

Smaker från förr

Gustafsson j:r, Lars

2003.2

 

 

 

Jag går i en virvel av ljus - om Emilia Fogelklou

Almrén, Birgitta

2004.4

 

 

 

Demokratihistoria

Boye-Møller, Monica

2004.4

 

 

 

Järfälla förr och nu - bildvisningar

Gustafsson j:r, Lars

2004.4

 

 

 

Visor och poesi i höstmörkret

Ählberg, Ingrid

2005.1

 

 

 

Från stenåldershav till tätort

Gustafsson j:r, Lars

2005.1

 

 

 

Vilka har bestämt vad i Järfälla?

Almrén, Birgitta

2005.1

 

 

 

Mitt Järfälla – Lars Gustafsson j:rs betraktelse

Almrén, Birgitta

2005.2

 

 

 

Återinvigning av Gamla färdvägar genom Järfälla

Boye-Møller, Monica

2005.4

 

 

 

Favorit i repris – Ulrica Söderlind om 1600-talsmat

Almrén, Birgitta

2006.1

 

 

 

Vis- och poesiafton i Ulvsättra gård

Bergman, Bo

2006.1

 

 

 

Nu planeras för Barkarbystaden

Boye-Møller, Monica

2006.2

 

 

 

Alla tillsammans – Jakobsbergs folkhögskolas roll för mångfald …

Boye-Møller, Monica

2006.4

 

 

 

Visor och poesi i Ulvsättra gård

Bergman, Bo

2007.1

 

 

 

Välbesökt Linnéföreläsning

Boye-Møller, Monica

2007.4

 

 

 

Stenkakekväll i Kallhäll

Bergman, Bo

2008.1

 

 

 

Vikingar och trädgårdsmästare

Boye-Møller, Monica

2008.1

 

 

 

Spännande om mineraler, fjärilar och skalbaggar

Boye-Møller, Monica

2008.2

 

 

 

Vikingar och trädgårdsmästare – fortsatt guidning

Boye-Møller, Monica

2008.4

 

 

 

Järfällas runstenar

Lundberg, Viola

2009.1

 

 

 

Stenkakekväll i Viksjö

Boye-Møller, Monica

2009.1

 

 

 

Skolplanschernas värld

Boye-Møller, Monica

2009.2

 

 

 

Barkarby flygfält och F8:s historia

Boye-Møller, Monica

2009.3

 

 

 

Spaning efter fjärilar och andra insekter

Boye-Møller, Monica

2009.4

 

 

 

Järvafältets militära historia

Boye-Møller, Monica

2011.1

 

 

 

Industrihistoria från Veddesta

Boye-Møller, Monica

2011.1

 

 

 

Järfälla under jorden

Boye-Møller, Monica

2011.2

 

 

 

Järfällas museer - en kulturhistorisk exposé

Boye-Møller, Monica

2011.4

 

 

 

Lars Gustafsson j:rs tal vid invigningen av Järfälla Hembygdsmus.

Gustafsson j:r, Lars

2011.4

 

 

 

Våra högtiders hedniska bakgrund

Boye-Møller, Monica

2012.1

 

 

 

Folkmusik från Järfälla

Kling, Inger

2012.1

 

 

 

200 år sedan stölden av kyrksilver i Järfälla kyrka

Boye-Møller, Monica

2012.2

 

 

 

Invigning av minnesskylt OS 1912

Andersson, Kåre

2012.4

 

 

 

Ni önskar, jag spelar

Boye-Møller, Monica

2013.1

 

 

 

Med fötterna på jorden

Boye-Møller, Monica

2013.2

 

 

 

Musik och konst i vintermörkret

Boye-Møller, Monica

2013.2

 

 

 

Flyget på Barkarby 100 år

Boye-Møller, Monica

2014, 1

 

 

 

Musik i vinterkvällen den 3 december

Boye-Møller, Monica

2014, 1

 

 

 

Mitt Barkarby-Skälby från 1930-talet til 2000-talet

Almrén, Birgitta

2014, 1

 

 

 

Järfällabilder i arkiv och på internet

Almrén, Birgitta

2014, 2

 

 

 

Hembygdsföreningen i Barkarbystaden 15 juni

Boye-Møller, Monica

2014, 3

 

 

 

Museilördag den 17 maj

Boye-Møller, Monica

2014, 3

 

 

 

200 år med de vita båtarna

Boye-Møller, Monica

2015, 1

 

 

 

Järfällas fritidsgårdar 50 år

Boye-Møller, Monica

2015, 1

 

 

 

Järfälla i ord och bild den 17 februari

Boye-Møller, Monica

2015, 2

 

 

 

Barkarbystadens dag 17 maj

Boye-Møller, Monica

2015, 3

 

 

 

Bakom kulisserna (Leif Mörkfors på Hyllan)

Boye-Møller, Monica

2016, 1

 

 

 

Torp i Järfälla (ny skrift)

Boye-Møller, Monica

2016, 1

 

 

 

Visor i vintermörkret (Hasse Lind på Hyllan)

Bolin, Berit

2016, 1

 

 

 

Järfälla spelmän spelar Järfällalåtar på Hyllan

Boye-Møller, Monica

2016, 2

 

 

 

Korta notiser från ordförande Monica Boye-Møller

Boye-Møller, Monica

2016, 4

 

 

 

Berättarkafé i Kallhäll

Bolin, Berit

2017, 1

 

 

 

Visning av det nya Bolindermuseet

Boye-Møller, Monica

2017, 1

 

 

 

Järfällas runstenar på Hyllan

Boye-Møller, Monica

2017, 2

 

 

 

Spännande fynd i Hjulsta

Boye-Møller, Monica

2017, 4

 

 

 

Berättarkafé i Kallhäll

Bolin, Berit

2018, 1

 

 

 

Musikkafé på Säby gård den 15 februari

Boye-Møller, Monica

2018, 2

 

 

 

Järfälla lokal-TV:s historia och järfällafilmer

Boye-Møller, Monica

2018, 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remissvar

 

 

 

 

 

Vi har yttrat oss om två viktiga frågor

Dahlström, Bengt

1981.4

 

 

 

Tre ärenden om kulturlandskapsvård

Styrelsen

1985.2

 

 

 

Brukets skidbacke

Malmberg, Olle

1986.2

 

 

 

Tillsammans med SNF har vi skrivit ett brev

Dahlström, Bengt o. Björck, Mats

1987.2

 

 

 

Vi har protesterat mot vattenskotrar

Dahlström, Bengt

1987.2

 

 

 

Vi yttrar oss (yttranden till Järfälla byggnadsnämnd)

Dahlström, Bengt

1988.4

 

 

 

Vår syn på översiktsplanen

Styrelsen

1989.4

 

 

 

Vi yttrar oss (yttranden till Järfälla byggnadsnämnd)

Styrelsen

1991.1

 

 

 

Vi yttrar oss om Fransborg

Styrelsen

1991.2

 

 

 

Vi har yttrat oss (yttranden till Järfälla byggnadsnämnd)

Styrelsen

1991.4

 

 

 

Häftig kritik mot samhällsplaneringen

Styrelsen

1992.3

 

 

 

Håll åkrarna öppna kring Görvälns slott (yttrande)

osignerad

1992.4

 

 

 

Kulturbyggnader förstörs när underhållet eftersätts (skrivelse)

Styrelsen

1992.4

 

 

 

Grunden efter Sjökrogen på Koffsan naggas i kanten (yttrande)

osignerad

1993.1

 

 

 

Torftigt beslutsunderlag (yttrande)

osignerad

1993.1

 

 

 

Naturskolans verksamhet (skrivelse)

Frohnert, Hans-Ulrich

1993.2

 

 

 

Kulturminnesskydda miljö kring hela Görvälns gård (yttrande)

osignerad

1993.3

 

 

 

Förord för östliga alternativet Hjulsta-Akalla (yttrande)

Frohnert, Hans-Ulrich

1993.4

 

 

 

3-4 våningshus på Vibblabyskolans tomt (yttrande)

Frohnert, Hans-Ulrich

1993.4

 

 

 

Förklara Görväln som byggnadsminne (skrivelse)

osignerad

1993.4

 

 

 

Kommunen struntar i utredning om Görväln

Frohnert, Hans-Ulrich

1994.1

 

 

 

Underofficersmässen i fara vid utbyggnad av Barkarbyfältet (yttr.)

Frohnert, Hans-Ulrich

1994.2

 

 

 

Dokumentera Vibblabyskolan (yttrande)

Frohnert, Hans-Ulrich

1994.2

 

 

 

Trafikproblem i Norra Vega (yttrande)

Frohnert, Hans-Ulrich

1994.2

 

 

 

Samrådsgrupp för kulturbyggnader (Hembygdsföreningen kräver)

Frohnert, Hans-Ulrich

1994.3

 

 

 

Inte rätt tid för samrådsgrupp (svar från kommunen)

osignerad

1994.4

 

 

 

Samrådsgrupp hade varit en god början

Frohnert, Hans-Ulrich

1994.4

 

 

 

Dubbelspåret - förord för bro/tunnel (yttrande)

Frohnert, Hans-Ulrich

1994.4

 

 

 

Ny framstöt om samrådsgrupp

Frohnert, Hans-Ulrich

1995.1

 

 

 

Bevara Kallhälls gamla skola

Frohnert, Hans-Ulrich

1995.1

 

 

 

Bred remiss om Säbysjön

Frohnert, Hans-Ulrich

1995.1

 

 

 

Färgsättningen av Glas- och Basvillan

Frohnert, Hans-Ulrich

1995.1

 

 

 

Samråd om kommunens kulturhus

Frohnert, Hans-Ulrich

1995.2

 

 

 

Framtida användning av Görvälns ekonomibyggnader

Frohnert, Hans-Ulrich

1995.3

 

 

 

Medel för upprustning av äldre hus och fastigheter (yttrande)

Frohnert, Hans-Ulrich

1995.3

 

 

 

Detaljplan för bebyggelse vid Häradsvägen (yttrande)

Frohnert, Hans-Ulrich

1996.1

 

 

 

Görvälns byggnadsminnesförklaring - en följetong

Frohnert, Hans-Ulrich

1996.1

 

 

 

Områdesbestämmelser för Görvälns gård (remissvar)

osignerad

1996.2

 

 

 

Namnfrågan Järfälla centrum - Jakobsbergs centrum (yttrande)

osignerad

1996.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skördefest

 

 

 

 

 

Skördefest i Görvälns slottsträdgård

Tärnström, Anne-Marie

2012.4

 

 

 

Skördefest vid Görväln

Boye-Møller, Monica

2013.4

 

 

 

Skördefest på Görväln

Sundin, Tore

2014, 4

 

 

 

Skördemarknad på Görväln

Dulz Jonsson, Thea och Hedberg-Granath, Marta

2015, 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiebesök

 

 

 

 

 

Vattenverket

Malmberg, Olle

1977.2

 

 

 

Skola och arbetsliv

Malmberg, Olle

1977.2

 

 

 

Svenska Maskinverken

Sundberg, Åke

1978.2

 

 

 

Nordiska muséet

Ferm, Viveka

1979.2

 

 

 

Besöket hos IK Bele

Malmberg, Olle

1980.1

 

 

 

Vin- & Sprithistoriska museet

Ferm, Viveka

1980.1

 

 

 

Ortnamns-, Dialekt- och folkminnesarkiven, Uppsala

Malmberg, Olle

1980.2

 

 

 

Vikingautställningen

Malmberg, Olle

1981.4

 

 

 

Kungsängens hembygdsgård

Öborn, Karl-David

1983.2

 

 

 

Tingsrätten i Jakobsberg

Östling, Maj

1983.2

 

 

 

Folkhögskolan i Jakobsberg

Östling, Maj

1983.3

 

 

 

Kyrkcentrum i Jakobsberg

Malmberg, Olle

1983.4

 

 

 

Givande kväll i Sundbyberg

Malmberg, Olle

1985.1

 

 

 

Arkivbesök (kommunens arkiv)

Östling, Maj

1985.2

 

 

 

Barkarby flygfält

Malmberg, Olle

1985.4

 

 

 

Wira bruk och Roslags-Kulla kyrka

Öborn, Karl-David

1985.4

 

 

 

På besök i Hässelby

Östling, Maj

1988.1

 

 

 

Besöket på Sandviks gård

Östling, Maj

1990.2

 

 

 

Besök på Riddersvik

Lindberg, Kurt

1992.4

 

 

 

Stolta stad var värt ett besök

Frohnert, Hans-Ulrich

1993.4

 

 

 

I Lindhs och Strahls handelsträdgårdar

Gustafsson j:r, Lars

2001.3

 

 

 

Bolinders gamla industriområde

Lönngren, Rolf

2004.2

 

 

 

Litografiska Arkivet

Andersson, Kåre

2004.2

 

 

 

Museikväll på Barkarbyskolan

Norén, Roland

2005.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelse och arbetsgrupper

 

 

 

 

 

Det här gjorde vi i våras

Malmberg, Olle

1977.1

 

 

 

En egen tidning – men vad ska den heta?

Dahlström, Bengt

1977.1

 

 

 

En ordförandeklubba

Dahlström, Bengt

1978.2

 

 

 

Så här ser dom ut (jul- och vykort)

Malmberg, Olle

1979.4

 

 

 

Kurs i utställningsteknik

Malmberg, Olle

1979.4

 

 

 

Inventering av gamla gårds- och torpplatser

Gustafsson j:r, Lars

1980.3

 

 

 

Hembygdsvård i storstadsområde

Öborn, Karl David

1980.3

 

 

 

Hembygdsrörelsen i skolans arbete

Bjällerud, Claes-Erik

1981.2

 

 

 

Kurs i Utställningsteknik - en upplevelse

Norén, Maj-Britt

1981.3

 

 

 

"Grytan" rustas upp

osignerad

1982.2

 

 

 

Hembygdsrörelsen i skolan

Bjällerud, Claes-Erik

1983.2

 

 

 

Glimtar från styrelsemötet

Malmberg, Olle

1983.4

 

 

 

Glimtar från styrelsemöten

Malmberg, Olle

1984.1

 

 

 

Jubileum i alla enkelhet

Dahlström, Bengt

1984.1

 

 

 

Glimtar från styrelsemöten

Malmberg, Olle

1984.2

 

 

 

Glimtar från styrelsemöte

Malmberg, Olle

1984.3

 

 

 

Budkaveln

Östling, Maj

1984.3

 

 

 

Utställning på PK-banken

Malmberg, Olle

1984.4

 

 

 

Glimtar från styrelsemöten

Öborn, Karl-David

1984.4

 

 

 

Glimtar från styrelsemöten

Malmberg, Olle

1985.1

 

 

 

Skol- och Hembygdsmuseet i Barkarbyskolan

Bjällerud, Claes-Erik

1985.1

 

 

 

Glimtar från styrelsemöten

Öborn, Karl-David

1985.2

 

 

 

Vi hjälper till att pryda servicecentret

Malmberg, Olle

1985.2

 

 

 

Bolinderprodukter i servicehuset

Dahlström, Bengt

1985.2

 

 

 

Glimtar från styrelsemöten

Malmberg, Olle

1985.4

 

 

 

Glimtar från styrelsemöten

Malmberg, Olle

1986.2

 

 

 

Järfällaboken II

Malmberg, Olle

1986.3

 

 

 

Glimtar från styrelsemöten

Malmberg, Olle

1986.4

 

 

 

Kampanjen Levande bygd och natur

Bjällerud, Claes-Erik

1987.2

 

 

 

Glimtar från styrelsemöten

Malmberg, Olle

1987.2

 

 

 

Vi har varit Månadens förening i Viksjöbiblioteket

Dahlström, Bengt

1987.4

 

 

 

En glimt från arbetet med museet

Östling, Maj

1988.2

 

 

 

Bidrag till hembygdens historia

Raask, Berit

1989.2

 

 

 

Museet uppmärksammas

Holmström, Kurt

1989.4

 

 

 

Torpforskningen

Malmberg, Olle

1989.4

 

 

 

Torpinventering i Kallhäll påbörjad

Tjerneld, Hannes

1990.1

 

 

 

Torpforskningen

Borkeby, Bengt

1990.1

 

 

 

Litet torplexikon

osignerad

1990.1

 

 

 

Torparna har haft höstmöte

Malmberg, Olle

1990.4

 

 

 

Första vagnen snart färdig

Dahlström, Bengt

1991.2

 

 

 

Runstensfaddrar

Malmberg, Olle

1991.3

 

 

 

Examensdags för vagnmakare

Dahlström, Bengt

1991.3

 

 

 

Röjning kring Skruven

Lindberg, Kurt

1993.4

 

 

 

Lilla Ulvsättra åter på plats

osignerad

1993.4

 

 

 

Föreningen undersöker Fransborg i Barkarby

Lindberg, Kurt

1994.1

 

 

 

Tack från redaktören

Lindberg Kurt

1995.1

 

 

 

Torpskyltar på plats

osignerad

1995.1

 

 

 

Styrelsens studiebesök i Kungsängens Hembygdsgård

Frohnert, Hans-Ulrich

1997.1

 

 

 

Barkarbymuseet

Norén, Roland

1999.3

 

 

 

Görvälns gårdsmuseum

Lönngren, Rolf

2000.2

 

 

 

Medlemsmöte om Hembygdsföreningens stadgar

Gustafsson j:r, Lars

2000.4

 

 

 

Kommundelsvisa medlemsmöten

Gustafsson j:r, Lars

2000.4

 

 

 

Hembygdsmuseet i Barkarbyskolan

Norén, Roland

2001.4

 

 

 

Barkarbymuseet

Westberg Lindberg, Britt-Marie

2002.4

 

 

 

Färdigarbetat med vagnar och slädar

Dahlström, Bengt

2002.4

 

 

 

Tack till vagngruppen

Gustafsson j:r, Lars

2002.4

 

 

 

Forskningsgruppen om telefonerandets historia

osignerad

2006.3

 

 

 

Arbetsgrupp om telefonerandes historia i Järfälla

osignerad

2006.4

 

 

 

Hembygdsrörelsens framtid – hur går vi vidare?

Boye-Møller, Monica

2007.4

 

 

 

Kurs i hembygdsturism våren 2011

Boye-Møller, Monica

2011.3

 

 

 

Ny skrift: Kullturminnen i Järfälla

Boye-Møller, Monica

2011.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Säbygårdsdagen

 

 

 

 

 

Hästar och kultur på Säby gård

Malmberg, Olle

1987.4

 

 

 

Många hästar - mycket folk

Öborn, Karl-David

1988.4

 

 

 

Säbygårdsdagen

Öborn, Karl-David

1989.4

 

 

 

Säbydagen

Malmberg, Olle

1990.4

 

 

 

Säbydagen

Malmberg, Olle

1991.4

 

 

 

Diskussion med våra politiker på Säby gård

Holmström, Kurt

1991.4

 

 

 

Gott om folk men snålt med sol på årets Säby-dag

Lindberg, Kurt

1992.4

 

 

 

Blåsigt och kallt på 8:e Säby-dagen

Lindberg, Kurt

1993.4

 

 

 

Tre priser till familjen Fransson på föreningens tipsrunda

Lindberg, Kurt

1993.4

 

 

 

Kulturminnen i Järfälla - En guide

Westberg Lindberg, Britt-Marie

2010.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppesittardag/ljusstöpning

 

 

 

 

 

Nästan insnöad jultradition

Malmberg, Olle

1990.1

 

 

 

Mer om Ulvsättra

Carlson, Ture

1990.1

 

 

 

Uppesittareftermiddagen

Malmberg, Olle

1991.1

 

 

 

Uppesittardagen

Malmberg, Olle

1992.1

 

 

 

Sång och musik på 1992 års uppesittareftermiddag

Westberg, Britt-Marie

1993.1

 

 

 

I väntan på julen - uppesittareftermiddag 1993

osignerad

1994.1

 

 

 

Julfirande på Ulvsättra tema på julträffen

Lindberg, Kurt

1995.1

 

 

 

Ljusstöpning på Sandviks gård

Norén, Maj-Britt

2002.1

 

 

 

Ljusstöpning på Sandviks gård

Norén, Maj-Britt

2003.1

 

 

 

Ljusstöpning på Sandviks gård

Norén, Roland

2004.1

 

 

 

Ljusstöpning på Sandviks Gård

Norén, Maj-Britt

2005.1

 

 

 

Ljusstöpning på Sandviks Gård

Norén, Maj-Britt

2006.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utflykter

 

 

 

 

 

Vandring runt Säbysjön

Malmberg, Olle

1978.3

 

 

 

En vandring på F8 eller Flygsoldatens återkomst

Nilsson, Sven

1978.4

 

 

 

Båtturerna med Blidösund

Malmberg, Olle

1979.3

 

 

 

Kulturvandring i gamla Kallhäll

Öborn, Karl-David

1979.3

 

 

 

Vandringen till Trolles Borg

Larsson, Karl Åke

1979.3

 

 

 

Vandringen i Jakobsberg

Bengtson, Sven F.

1979.4

 

 

 

Kulturcykling till Görväln 25 juni

Dahlström, Bengt

1980.3

 

 

 

Kvällsvandring till Molnsättra

Öborn, Karl-David

1980.3

 

 

 

Mera kulturcykling

osignerad

1980.3

 

 

 

Upplandsleden

Baardseth, Björn

1980.3

 

 

 

Bussutflykten (Långhundraleden)

Malmberg, Olle

1980.4

 

 

 

Vandringen i Jakobsberg

Bengtson, Inga Britta

1980.4

 

 

 

Vandring på Upplandsleden

Malmberg, Olle

1981.2

 

 

 

I Linnés fotspår

Malmberg, Olle

1981.3

 

 

 

Kultursommar som gått

Dahlström, Bengt

1981.3

 

 

 

Vandring till Trolles borgruin

Malmberg, Olle

1981.3

 

 

 

Vandringen med Knut Strand

Malmberg, Olle

1981.4

 

 

 

Vi har medverkat (båtresa)

Malmberg, Olle

1981.4

 

 

 

Promenaden i Barkarby

Malmberg, Olle

1982.2

 

 

 

Kulturcykling på gamla järvafältet

Dahlström, Bengt

1982.3

 

 

 

Norra cykelturen

Hillman, Göran

1982.3

 

 

 

Runsa fornborg och skeppsättning

Öborn, Karl David

1982.3

 

 

 

S/S Blidösund lägger ut

Dahlström, Bengt

1982.3

 

 

 

Årets sista båttur

Hillman, Göran

1982.3

 

 

 

Bussutflykten i Sörmland

Byggdal, Reidun

1982.4

 

 

 

En söndag i Skälby

Ferm, Viveka

1982.4

 

 

 

Skälby än en gång

Gustafsson, Ruth

1982.4

 

 

 

Höstvandring

Byggdal, Reidun

1982.4

 

 

 

Kulturcykling genom Viksjö och Görväln

Sahlin, Gulli

1982.4

 

 

 

Utflykten till Gävle

Nordin, Stefan

1983.1

 

 

 

Vårutflykt till Mälaröarna

Öborn, Karl-David

1983.2

 

 

 

Junicykling

Nordin, Stefan

1983.3

 

 

 

Kulturtripp på stålhäst

Sahlin, Gulli

1983.3

 

 

 

Vandringen i Skälby

Östling, Maj

1983.3

 

 

 

Vandring på Järvafältet

Sahlin, Gulli

1983.3

 

 

 

Vandringen i Kallhäll

Halling, Lennart

1984.1

 

 

 

Vandring i blåsväder

Malmberg, Olle

1984.2

 

 

 

Översjön runt på cykel

Dahlström, Bengt

1984.3

 

 

 

Vandring i Stäket

Halling, Lennart

1984.4

 

 

 

Vår första egna cykeltur

Malmberg, Olle

1985.2

 

 

 

Kulturvandring i Görvälnsparken

Dahlström, Bengt

1985.3

 

 

 

På cykeltur i Viksjö

Dahlström, Bengt

1985.3

 

 

 

Vårstädning (Kofsan)

Olsson, Kerstin

1985.3

 

 

 

Galgbacksvandring

Malmberg, Olle

1986.2

 

 

 

Vandringen runt Säbysjön

Vanhoenacker, Gudrun

1986.4

 

 

 

Rundresa i Järfälla

Dahlström, Bengt

1987.2

 

 

 

Rundtur med invigning

Östling, Maj

1987.3

 

 

 

Vandring Säby-Hansta den 10 maj 1987 med Knut Strand

Vanhoenacker, G o. Ferm, Viveka

1987.3

 

 

 

Busstur i Järfälla

Öborn, Karl-David

1987.4

 

 

 

Vandring i gamla Barkarby

Markström, Herman

1988.2

 

 

 

Bussresan, del 2

Öborn, Karl-David

1988.2

 

 

 

Bostadsområdet Lilla Ulvsättra

Borkeby, Bengt

1988.4

 

 

 

En konstvandring i Jakobsberg

Dahlström, Bengt

1989.3

 

 

 

Runstenar

Öborn, Karl-David

1990.1

 

 

 

Vandring Barkarby fd flygflottilj

Holmström, Kurt

1990.3

 

 

 

Kyrkbyn

Lindberg, Kurt

1991.3

 

 

 

Budkavlemanifestation för att bevara Igelbäcken

Lindberg, Kurt

1991.4

 

 

 

Höstvandring kring Molnsättra

Holmström, Kurt

1991.4

 

 

 

En kulturvandring på Järvafältet

Lindberg, Kurt

1993.2

 

 

 

Torpvandring på Järvafältet

Lindberg, Kurt

1994.2

 

 

 

Kvällspromenad i parken

osignerad

1994.3

 

 

 

På gamla och nya vägar över Stäksön

Lundén, Thomas

1994.4

 

 

 

Bröd, gurka och kålrot bjöds på Koffsan och Lövholmen

Lundén, Thomas

1994.4

 

 

 

Kvällspromenad i Kyrkbyn

Johansson, Birgitta

1995.3

 

 

 

Riksmarsch vid Görväln

Frohnert, Hans-Ulrich

1995.4

 

 

 

Inga råttor i kanslihuset

Tärnström, Inger m.fl.

1996.1

 

 

 

Kulturhistorisk busstur i Kallhäll-Stäket

Red.

1998.3

 

 

 

Kulturhistoriska vandringar och guideutbildning

Norén, Maj-Britt

1998.3

 

 

 

Vandring från Koffsan till Gåseborg

Persson, Lena

1998.3

 

 

 

Forntida mat på Gåseborg

Dahlström, Bengt

1998.4

 

 

 

Utflykt till runstenar

Larsson, Helmer

1999.1

 

 

 

Vandring kring F8, Ålsta och Säby

Red.

2001.4

 

 

 

Kulturcykling längs gamla Häradsvägen

Holmström, Kurt

2001.4

 

 

 

Kyrktur; Jakobsbergskyrkan, Katolska och Aspnäskyrkan

Norén, Roland

2002.2

 

 

 

En strandnära kulturcykling

Holmström, Kurt

2002.4

 

 

 

Kulturcykling runt Säbysjön (och Flottiljområdet)

Holmström, Kurt

2003.4

 

 

 

Vandring Hummelmora-Sandvik-Gåseborg

Almrén, Birgitta

2004.3

 

 

 

Vandring runt F8 Flottiljområde

Gustafsson j:r, Lars

2004.3

 

 

 

Med häst och vagn runt Säbysjön

Almrén, Birgitta

2004.4

 

 

 

Båtutflykt utmed Järfällas Mälarstränder

Lönngren, Rolf

2005.3

 

 

 

Upplandsleden 25 år firades 17-18 september

Kling, Inger

2005.4

 

 

 

Gröna kilarnas dag

Kling, Inger

2006.3

 

 

 

Lars Gustafsson j:r berättar om Brukets historia

Olson, Björn

2007.1

 

 

 

Stäkets historia

Boye-Møller, Monica

2007.3

 

 

 

Linnévandringen

Kling, Inger

2007.4

 

 

 

Rösaring – vandring i förfäders spår

Boye-Møller, Monica

2008.2

 

 

 

Med buss genom Järfälla

Boye-Møller, Monica

2009.4

 

 

 

Järfälla förr och nu - "Favorit i repris"

Lundberg Viola och Sundin Tore

2010.2

 

 

 

Gravstenarna berättar, Järfälla kyrka

Boye-Møller, Monica

2010.3

 

 

 

Utgrävning vid Lädersättra

Boye-Møller, Monica

2010.3

 

 

 

Vandring i ryttarolympiadens spår

Wijk, Berit

2010.4

 

 

 

Kulturvägar genom Järfälla

Boye-Møller, Monica

2010.4

 

 

 

Kultur och natur runt Jakobsbergs gård

Boye-Møller, Monica

2011.3

 

 

 

Vandring mellan kulturminnen i Kallhäll

Almrén, Birgitta

2012.3

 

 

 

I krigens spår : kulturhistorisk vandring på F8:s område

Boye-Møller, Monica

2014, 4

 

 

 

Bussrundtur – Järfälla förr och nu

Bolin, Berit

2015, 1

 

 

 

Från forntid till framtid

Hedberg-Granath, Marta

2015, 3

 

 

 

Ångbåtstur till Sigtuna med 112-åriga Mariefred

Boye-Møller, Monica

2015, 4

 

 

 

Järfälla förr och nu

Dulz Jonsson, Thea

2016, 3

 

 

 

Vandringen till Trolles borg

Larsson, Karl Åke

2017, 3

 

 

 

Kulturarvsdagen med vandring på Järvafältet utmed Igelbäcken

Boye-Møller, Monica

2017, 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhets-/Styrelseberättelser och kassarapporter:

 

Nr 1/år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsmöten

 

 

 

 

 

Årsmötesrapport 1978

Sahlin-Gustafsson, Gulli

1978.2

 

 

 

Årsmötet 1980

Johansson, Kerstin

1980.2

 

 

 

Årsmötet 1981

Sahlin-Gustafsson, Gulli

1981.2

 

 

 

Årsmötet 1982

Malmberg, Olle

1982.2

 

 

 

Årsmötet 1983

Sörqvist, Elvy

1983.2

 

 

 

Årsmötet 1984

Humble, Lilian

1984.2

 

 

 

Årsmötet 1985

Bengtson, Inga-Britta

1985.2

 

 

 

Årsmötet 1986

Malmberg, Olle

1986.2

 

 

 

Årsmötet 1987

Ebersjö, Evert

1987.2

 

 

 

Årsmötet 1988

Katzman, Rakel

1988.2

 

 

 

Hembygdsföreningens årsmöte 1989

Sahlin-Gustafsson, Gulli

1989.2

 

 

 

Årsmötet 1990

Werner, Ingrid

1990.2

 

 

 

Årsmötet 1991

Lager, Börje

1991.2

 

 

 

Hembygdsveteran avtackades på årsmötet

Tärnström, Inger

1992.2

 

 

 

Ordförandeskifte i Hembygdsföreningen

Lindberg, Kurt

1993.2

 

 

 

Hans-Ulrich Frohnert ny ordförande, 1993

Lindberg, Kurt

1993.2

 

 

 

Tack till avgående styrelseledamöter, 1993

Lindberg, Kurt

1993.2

 

 

 

Välbesökt jubileumsårsmöte 1994

osignerad

1994.2

 

 

 

Rapport från årsmötet 1995

Strand, Doris

1995.2

 

 

 

Rapport från årsmötet 1996

Öborn, Karl-David

1996.2

 

 

 

Årsmöte på Viksjöteatern 1997

Lager, Börje

1997.2

 

 

 

Hembygdsföreningens årsmöte 1998

Strand, Doris

1998.2

 

 

 

Hembygdsföreningens årsmöte 1999

Holmström, Kurt

1999.2

 

 

 

Järfälla Hembygdsförenings årsmöte 2000

Eriksson, Kerstin

2000.2

 

 

 

Årsmötet 2001

Red.

2001.2

 

 

 

Hembygdsföreningens årsmöte 2002

Red.

2002.2

 

 

 

Hembygdsföreningens årsmöte 2003

Goldschmidt Oppliger, Birgitta

2003.2

 

 

 

Järfälla Hembygdsförenings årsmöte 2004

Bergstig, Lars

2004.2

 

 

 

Hembygdsföreningens årsmöte 2005

Oppliger, Birgitta

2005.2

 

 

 

Taube och Adolpson på hembygdsföreningens årsmöte

Bergstig, Lars

2006.2

 

 

 

Årsmöte i musikens tecken valde ny ordförande

Bergstig, Lars

2007.2

 

 

 

Hembygdsföreningens årsmöte 2008

Goldschmidt Oppliger, Birgitta

2008.2

 

 

 

Industrihistoria och omval på välbesökt årsmöte

Bergstig, Lars

2009.2

 

 

 

Hembygdsföreningens årsmöte i visans tecken

Bergstig, Lars

2010.2

 

 

 

Hembygdsföreningens årsmöte 2011

Goldschmidt Oppliger, Birgitta

2011.2

 

 

 

Årsmöte med dragspelsmusik

Bergstig, Lars

2012.2

 

 

 

Årsmötet 2013

Boye-Møller, Monica

2013.2

 

 

 

Hembygdsföreningens årsmöte 2014

Bergstig, Lars

2014, 2

 

 

 

Årsmöte 15 mars med glada järfällatoner

Bergstig, Lars

2015, 2

 

 

 

Hembygdsföreningens årsmöte den 13 mars

Boye-Møller, Monica

2016, 2

 

 

 

Järfälla hembygdsförenings årsmöte

Boye-Møller, Monica

2017, 2

 

 

 

Rapport från årsmötet 2018

Boye-Møller, Monica

2018, 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveriges Hembygdsförbund:

 

 

 

 

 

Riksförbundets sommarmöte i Halland 1979

Eriksson, Vivi

1980.2

 

 

 

Riksförbundets sommarmöte i Hälsingland 1981

Dahlström, Bengt

1981.2

 

 

 

Riksförbundets sommarmöte i Jönköpings län 1983

Dahlström, Bengt

1983.2

 

 

 

Hembygdens dag på Skansen

Malmberg, Olle

1984.4

 

 

 

Sommarmöte med Hembygdsförbundet

Dahlström, Bengt

1986.2

 

 

 

Riksförbundets riksstämma

Malmberg, Olle

1988.2

 

 

 

Riksförbundets riksstämma och hembygdsdagar

Holmström, Kurt

1989.2

 

 

 

1990 års riksstämma och hembygdsdagar i Gällivare

Holmström, Kurt

1990.4

 

 

 

Hembygdsförbundets riksstämma 28-30 maj 2010

Boye-Møller, Monica

2010.3

 

 

 

Hembygdens helg 20-21 oktober 2012

Boye-Møller, Monica

2013.2

 

 

 

Hembygdens år 2016

Boye-Møller, Monica

2016, 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms läns hembygdsförbund:

 

 

 

 

 

Hembygdsförbundets årsmöte 1978

Borg-Bäckstrand, Lena

1978.3

 

 

 

Länsförbundets årsmöte i Vaxholm

Bengt Dahlström

1979.3

 

 

 

Stockholms läns hembygdsförbunds årsmöte

Sahlin-Gustafsson, Gulli

1981.3

 

 

 

Länsförbundets årsmöte 1982

Nordin, Stefan

1982.3

 

 

 

Länsförbundets årsmöte 1983

Nordin, Stefan

1983.3

 

 

 

Länskonferensen

Malmberg, Olle

1983.4

 

 

 

Länsförbundets årsmöte

Östling, Maj

1984.3

 

 

 

Länskonferensen på Källhagens värdshus 13 okt

Byggdal, Reidun

1984.4

 

 

 

Länsförbundets årsmöte

Ferm, Viveka

1985.3

 

 

 

Blåsigt, kallt och soligt; länsförbundets årsmöte

Byggdahl, Torsten

1986.2

 

 

 

Hembygdsförbundet i Riddarhuset

Byggdahl, Torsten

1988.2

 

 

 

Stockholms läns hembygdsförbunds årsmöte

Holmström, Kurt

1989.2

 

 

 

Folkmusik- och dansåret på Hembygdförbundets årsmöte

Lindberg, Kurt

1990.2

 

 

 

Stockholms läns hembygdsförbunds årsmöte 1991

Eriksson, Kerstin

1991.2

 

 

 

Ombudsfråga vållade debatt på Länsförbundets årsmöte

Lindberg, Kurt

1992.2

 

 

 

Livliga diskussioner vid länsförbundets årsmöte

Malmberg, Olle

1993.2

 

 

 

Stockholms läns hembygdsförbunds årsmöte i Järfälla

Gustafsson j:r, Lars

1996.2

 

 

 

Länsförbundets årsmöte

Lindström, Kerstin

2000.2

 

 

 

Årsmöte med Stockholms läns hembygdsförbund

Gustafsson j:r, Lars

2001.2

 

 

 

Årsmöte med Stockholms läns hembygdsförbund

Norén, Roland

2002.2

 

 

 

Stockholms läns hembygdsförbunds årsmöte

Norén, Roland

2003.2

 

 

 

Stockholms läns hembygdsförbunds årsmöte

Norén, Roland

2004.2

 

 

 

Stockholms läns hembygdsförbunds årsmöte

Norén, Roland

2005.2

 

 

 

Stockholms läns hembygdsförbunds årsmöte

Olsson, Bertil

2006.2

 

 

 

Stockholms läns hembygdsförbunds årsmöte

Norén, Roland

2007.2

 

 

 

Stockholms läns hembygdsförbunds årsmöte

Norén, Roland

2008.2

 

 

 

Stockholms läns hembygdsförbunds årsmöte

Norén, Roland

2009.2

 

 

 

Trevligt årsmöte i Vaxholm

Boye-Møller, Monica

2010.2

 

 

 

Stockholms läns hembygdsförbunds årsmöte

Norén, Roland

2011.2

 

 

 

Länsförbundets årsmöte den 24 mars i Nynäshamn

Boye-Møller, Monica

2012.2

 

 

 

Länsförbundets årsmöte

Boye-Møller, Monica

2013.2

 

 

 

Länsförbundets årsmöte

Norén, Roland

2014, 2

 

 

 

Stockholms läns hembygdsförbunds årsmöte

Boye-Møller, Monica

2015, 2

 

 

 

Stockholms läns hembygdsförbunds årsmöte

Boye-Møller, Monica

2016, 2

 

 

 

Stockholms läns hembygdsförbunds årsmöte

Norén, Roland

2017, 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga föreningar

 

 

 

 

 

På besök hos grannar

Dahlström, Bengt

1979.1

 

 

 

Spelmansstämman på Kvarnbacken 1982

Malmberg, Olle

1982.3

 

 

 

Spelmansstämman på Kvarnbacken 1983

Malmberg, Olle

1983.4

 

 

 

Något visst - spelmansstämman på Kvarnbacken 1984

Malmberg, Olle

1984.4

 

 

 

Spelmansstämman 1985

Malmberg, Olle

1985.3

 

 

 

Spelmansstämman 1986

Östling, Maj

1986.4

 

 

 

Spånga och Järfälla sockenstämmoprotokoll, del 2 och 3

Gustafsson j:r, Lars

1987.4

 

 

 

Spånga och Järfälla sockenstämmoprotokoll, en gång till

Dahlström, Bengt

1987.4

 

 

 

Kallhälls Folkets Husförening fyllde 75 år

Byggdahl, Reidun

1988.1

 

 

 

Midvinterstämman 1988

osignerad

1988.2

 

 

 

Hässelbyjubileum

Östling, Maj

1988.3

 

 

 

Spelmansstämman 1988

Malmberg, Olle

1988.4

 

 

 

Spelmansstämma i Kallhäll

Malmberg, Olle

1988.4

 

 

 

Dans för ett fåtal

Östling, Maj

1989.2

 

 

 

Öppet hus på Skälby gård

Klasén, Gudrun

1989.2

 

 

 

Hembygdsföreningen deltog i Näringslivsveckan

Holmström, Kurt

1992.3

 

 

 

10-årsjubileum för Midvinterstämman

osignerad

1993.2

 

 

 

Musik och dans på Midvinterstämman

osignerad

1994.2

 

 

 

Midvinterstämman

Red.

2000.2

 

 

 

Sandviksdag med runstensrestaurering

Tärnström, Inger

2000.4

 

 

 

Midvinterstämman 2001 - en upplevelse för ögon och öron

Ström, Gerth

2001.2

 

 

 

Dalkarlar på marsch genom Järfälla

Red.

2001.3

 

 

 

Midvinterstämma i Kallhäll

Olsson, Lars

2003.2

 

 

 

Rapport från Midvinterstämman

Olsson, Lars

2004.2

 

 

 

Midvinterstämman 2005

Olsson, Lars

2005.2

 

 

 

Liten reserapport från Järfälla Musikkårs USA-turné

Hedbom, Tina

2005.4

 

 

 

Premiär för Koffsan-guider, Sandviks Gård 2005

Gustafsson j:r, Lars

2006.1

 

 

 

Midvinterstämman 2006

Olsson, Lars

2006.2

 

 

 

Midvinterstämma 2007

Ernving Ström, Mona

2007.2

 

 

 

Järfälla Rödakorskrets 70 år

Gustafsson j:r, Lars

2007.2

 

 

 

Midvinterstämman 2008

Tällman, Barbro

2008.1

 

 

 

Midvinterstämman 2009

Red.

2009.1

 

 

 

Midvinterstämman för 28:e gången

Tärnström, Anne-Marie

2011.1

 

 

 

Järfälla Spelmän - en nybildad förening

Lindkvist, Lars

2012.1

 

 

 

Midvinterstämma 2012

Olson, Björn

2012.1

 

 

 

I de boendes intresse - Björklidens Villaägareförening

Olson, Björn

2012.4

 

 

 

Ingrid Kennerstedt Bornhall - 2013 års Midvinterstipendiat

Red.

2013.1

 

 

 

Ny skrift: Flyget på Barkarby 100 år, F8:s kaamratförening

Boye-Møller, Monica

2013.3

 

 

 

Midvinterstämman 2014

Wredén, Börje

2014, 1

 

 

 

Midvinterstämman 2015

 

2015, 1

 

 

 

Midvinterstämman 2016

 

2016, 1

 

 

 

Midvinterstämman 2017

 

2017, 1

 

 

 

Midvinterstämman 2018

 

2018, 1

 

 

 

 

 

Samhällen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTIKEL

FÖRFATTARE

År.Nr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Järfälla

 

 

 

 

 

Hus och miljöer i Järfälla - en byggnadshistorisk inventering

Gustafsson j:r, Lars

1978.3

 

 

 

Några minnen från 30- och 40-talen i Järfälla

Söderbärj, Wilhelm

1979.2

 

 

 

Nu kommer Järfällaboken II

Gustafsson j:r, Lars

1986.4

 

 

 

En berättelse från Järfälla i svunnen tid

Barklund, Nils

1990.2

 

 

 

Söndagsvandringar i 1910-talets Järfälla

Boberg, Anna

1997.1

 

 

 

Järfälla vid förra sekelskiftet

Gustafsson j:r, Lars

1999.4

 

 

 

Den stora pesten 1710-11 i Järfälla

Gustafsson j:r, Lars

2000.2

 

 

 

En diligensresa genom Järfälla anno 1861

Johansson, Birgitta

2001.1-2

 

 

 

Järfälla 1812

Gustafsson j:r, Lars

2012.2

 

 

 

Järfälla i stormaktstidens skugga

Hillman, Göran

2015, 2

 

 

 

Berghemselever lär om hembygden

Hedberg-Granath, Marta

2015, 3

 

 

 

Berghemskolan blir kulturskyddsfadder

Hedberg-Granath, Marta

2015, 3

 

 

 

Järfälla för 100 år sedan (väggalmanacka för 2017)

 

2016, 3

 

 

 

En notis som berättar om oväntade kopplingar till hembygden

Kroon, Lars-Göran

2018, 2

 

 

 

Om Järfällas finska historia

Tuuri, Esa

2018, 2

 

 

 

På cykel genom Järfälla på 1930-talet

Hillman, Göran

2018, 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barkarby-Skälby

 

 

 

 

 

Tjugo år i Vålberga

Hornegård, Börje

1983.3

 

 

 

Lasse-Maja åter på Barkarby torg

Gustafsson j:r, Lars

1992.3

 

 

 

Villasamhällen och sportstuguområden i Stockholmstrakten

Lindfors, Torsten

2001.4

 

 

 

Nytt som flytt - Nyheter från ett svunnet sekel

Dellert, Kjell

2002.1

 

 

 

De yngsta barnen utforskar och erövrar sin hembygd

Moen, B, Bohlin M o.Wihlgaard, M

2003.3

 

 

 

Mitt Barkarby

Derefeldt, Arne

2004.1-2

 

 

 

Livet i fattigstugan - tre järfällabor berättar

osignerad

2004.1

 

 

 

Nyheter från ett svunnet sekel; Pilsnerdricka och hembränt

Dellert, Kjell

2004.3

 

 

 

Vägen till Säbysjön - ett barndomsminne

Lohland, Bo

2004.4

 

 

 

Avskrivning – skrivet efter ett besök 1983

Lohland, Bo

2005.1-2

 

 

 

Minnen från Skälby på 1930- och 1940-talen

Persson, Elsebeth

2005.3

 

 

 

Nyheter från ett svunnet sekel; Tre inbrott under 1 år

Dellert, Kjell

2005.3

 

 

 

Föredrag om min hembygd på folkhögskolan i Storvik 1949

Johansson, Elsebeth

2007.4

 

 

 

Barsbro och Vålberga mina jaktmarker : ungdomsminnen

Barkenäs, Charles

2015, 4

 

 

 

Barkarby flygfält blir Barkarbystaden

Johansson, Bo

2016, 2

 

 

 

Socknens äldsta affär

Gustafsson j:r, Lars

2016, 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakobsberg

 

 

 

 

 

Jakan (bok)

Malmberg, Olle

1980.4

 

 

 

Utpräglad villabebyggelse föregick Jakobsbergs centrum

Lindberg, Kurt

1992.4

 

 

 

Flera platser aktuella för Jakobsbergs centrum

Lindberg, Kurt

1992.4

 

 

 

Det fanns ingen väg när vi flyttade till Vattmyra; Bele Jansson

Lindberg, Kurt

1995.4

 

 

 

Som en enda stor skog - om Söderhöjden/Tallbohov

Westberg Lindberg, Britt-Marie

1997.4

 

 

 

Några minnen från barndoms- och ungdomstid i Jakobsberg

Johansson, Jörgen

2002.4

 

 

 

Västerby nu - förr hette det Björknäs

Andersson, Edith

2003.2

 

 

 

Minnesbilder – minnestankar; Jakobsberg 1945-2005

Moberg, Ingemar

2005.4-2006.1

 

 

 

Minnen från Jakobsberg

Eriksson j:r, Arvid

2006.4

 

 

 

Minnen från en dansbana

Tällman, Barbro

2007.4

 

 

 

Nutidshistoria, del 1-2

Larsson, Anders

2008.3-4

 

 

 

Vårt revir, del 1

Högstedt, Bibi

2012.1

 

 

 

Vårt revir, del 2

Högstedt, Bibi

2012.2

 

 

 

Vårt revir, del 3

Högstedt, Bibi

2012.3

 

 

 

Vårt revir, del 4

Högstedt, Bibi

2012.4

 

 

 

Dansbanor i Jakobsberg

Hallgren Jansson, Ulla

2014, 3

 

 

 

Jakobsbergs gamla stationshus

Boye-Møller, Monica

2015, 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kallhäll-Stäket

 

 

 

 

 

Johanna från Kallhäll

Ljungqvist, John

1983.2

 

 

 

Kallhäll ett arbetarsamhälle 1920-1940

Willberg (f Sjölin), Gunvor

1996.2

 

 

 

Om Lädersättra

Red.

1998.4

 

 

 

Barndomsminnen från Stäket

Majling, John

2004.4

 

 

 

Barndomsminnen från Stäket

Majling, John

2005.1

 

 

 

Historik över gatunamnen vid Bolinder Strand

Jervfors, Bruno

2005.2

 

 

 

Stäket – en personlig kärleksförklaring

Uppling, Hans

2006.2-3

 

 

 

Några barndomsminnen från Stäket

Wikström, Inger

2012.4

 

 

 

Bolinderbyn

Kennerstedt Bornhall, Ingrid

2017, 1

 

 

 

Ungkarlshotellet i Kallhäll

Olson, Björn

2017, 2

 

 

 

Kallhälls gamla skola

Kennerstadt Bornhall, Ingrid

2017, 2

 

 

 

Lokal historia – rikshistoria : 500 år sedan beslut att riva Stäkets borg

Wredén, Börje

2017, 3

 

 

 

Stäkts stad

Kennerstedt Bornhall, Ingrid

2017, 4

 

 

 

Stäkets historia och Stäketfläcken

Karpesjö, Anders

2018, 2-3-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viksjö

 

 

 

 

 

Viksjö-fakta

Lindberg, Kurt

1997.3

 

 

 

30 år i Viksjö; Christina och Bengt Wallerfelt berättar

Lindberg, Kurt

1997.3

 

 

 

Nybyggare i Viksjö

Lejdal, Anita

1999.2

 

 

 

Minnen från Såningsvägen

Ask, Eva

2003.2

 

 

 

Viksjö har fått en kulturskylt

Westberg Lindberg, Britt-Marie

2004.4

 

 

 

Viksjöminnen

Adefelt, Roland

2010.3

 

 

 

 

 

 

 

Övrigt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTIKEL

FÖRFATTARE

År.Nr

 

 

 

Ur Strövtåg i hembygden

Fröding, Gustaf

1977.1

 

 

 

Diktat om Järfälla

Lif, John

1977.2

 

 

 

Ord att förklara – allmänning, hemmansklyvning

Nordin, Stefan

1979.1

 

 

 

Ord att förklara – jordnaturer ,frälse, skatte, Jordebok

Nordin, Stefan

1979.2

 

 

 

Ord att förklara - tionde, sexman

Nordin, Stefan

1979.4

 

 

 

Ord att förklara - bomärken o stämplar, charta sigilla ta

Nordin, Stefan

1980.1

 

 

 

Ord att förklara - förmedlade hemman

Nordin, Stefan

1980.2

 

 

 

Ord att förklara – fogde

Nordin, Stefan

1980.4

 

 

 

Järfällapoesi 1980

Malmberg, Olle

1980.4

 

 

 

Järfälla är en poetisk kommun

Bronsberg, Barbro

1981.3

 

 

 

Blåsippemarker

Bronsberg, Barbro

1981.4

 

 

 

Ge dig Själv!

Swerin, Karin

1981.4

 

 

 

Siukt folks botande 1728

Nordin, Stefan

1981.4

 

 

 

Två dikter av Barbro Bronsberg

Bronsberg, Barbro

1982.1

 

 

 

Två Järfällapoeter

Hanserkers, J. och Åkesson, P.

1982.4

 

 

 

Två järfällapoeter

Bergkvist, B. och Kukkurainen, R.

1983.1

 

 

 

Två järfällapoeter

Gustafsson, G. o. Hanserkers, J.

1983.1

 

 

 

Dagen då jag vaknade

Jansson, Bengt

1983.3

 

 

 

Järfällapoesi 1913

Granlund, Sten

1984.4

 

 

 

Vårhimmel (dikt)

Forsberg, Nils

1987.2

 

 

 

Nyckelharpstradition i Järfälla

Klasén, Ulf

1987.3

 

 

 

Nyckelharpans historik och teknik

Lundin, Tor

1987.3

 

 

 

Släktforskning - hembygdsforskning

Raask, Berit

1988.2

 

 

 

Tal till Sverige (på nationaldagen)

Gustafsson j:r, Lars

1988.3

 

 

 

Kallhäll 1991 - Minnen (dikt)

Carlson, Ture

1991.2

 

 

 

Järfällas fyra kulturstigar

Johansson, Birgitta

1991.2

 

 

 

Hässelbyboken - nu har den kommit

Bjällerud, Claes-Erik

1992.1

 

 

 

Instängd mellan bommarna blev mazurka från Järfälla

Larsson, Stig

1992.2

 

 

 

Hågkomster från Järvafältet; presentation av Knut Strands bok

Lindberg, Kurt

1993.1

 

 

 

Beskrivning av Spånga-Järfälla bygdedräkt

Zetterberg, Ulla

1994.3

 

 

 

Kulturstigar i Barkarby-Skälby

Johansson, Birgitta

1995.3

 

 

 

Mellan fattigdom och välfärd (bokpresentation)

Borkeby, Bengt

1996.2

 

 

 

Klädmode under 30 år (annonser)

Gustafsson j:r, Lars

1996.2-3

 

 

 

Klädmodet på 1940-talet (annonser)

osignerad

1996.4

 

 

 

Kulturstigar i Kallhäll-Stäket

Gustafsson j:r, Lars

1997.1

 

 

 

Lästips 1; Järfällaboken II

Red.

1998.1

 

 

 

Lästips 2; Konsum i Norrort 1907-1997

Red.

1998.1

 

 

 

Den gamla kvarnen (dikt)

Andersson, Bertil

1998.3

 

 

 

Vår vackra kust (dikt)

Andersson, Bertil

1999.1

 

 

 

Kulturstigar i Jakobsberg-Säby

osignerad

1998.4

 

 

 

En kulturgeograf ser på Stor-Stockholm

Gustafsson j:r, Lars

1999.3

 

 

 

Folkmusik i Järfälla (häfte)

osignerad

1999.3

 

 

 

Folkdräkt - vad är det?

Norén, Maj-Britt

2000.1

 

 

 

Från godsägare till entreprenörer (bok)

Söderbergh, Catharina

2000.2

 

 

 

Sången om Jakobsberg (dikt)

Dellert, Kjell

2000.3

 

 

 

Den gamla visan; vissamling tonsatt av Olle Malmberg

Esberg, Rolf

2002.2

 

 

 

Nya tonsättningar av Olle Malmberg

Gustafsson j:r, Lars

2003.3

 

 

 

Ytterligare tonsättningar av Olle Malmberg

Gustafsson j:r, Lars

2004.1

 

 

 

Böcker: Järfälla kommunalstämmoprotokoll

Red.

2004.3

 

 

 

Koppartjuv fast i polisfälla, inbrott i Elverkets förråd 1968

Dellert, Kjell

2006.1

 

 

 

Uppsats om Gamla skolan i Kallhäll

osignerad

2007.3

 

 

 

En klockren historia

Sandelid, Ingrid

2008.1

 

 

 

Kopparkungen Bengt Magnus Björkman, godsägare i Järfälla

Red.

2008.2

 

 

 

Fåglar och däggdjur på Järvafältet

Red.

2008.2

 

 

 

”Järfällasvit och flera låtar Hemifrån”

osignerad

2008.2

 

 

 

Romernas kulturarv

Boye-Møller, Monica

2008.2

 

 

 

Ur Järfälla-Bygden 1935

Red.

2008.3

 

 

 

Olle Malmberg: Protestvisa med flera dikter. Tonsättningar.

Esberg, Rolf

2008.3

 

 

 

Glimtar ur ett musikkapells historia

Gustafsson j:r, Lars

2008.3

 

 

 

Hembygdsfilateli – vad är det?

Lundqvist, Ulla

2008.3

 

 

 

Dansbanor, caféer och biografer

Dahlström, Bengt

2008.4

 

 

 

Corps Dixie

Palm, Torbjörn

2009.4

 

 

 

Järfällaboken i nytryck!

Boye-Møller, Monica

2009.4

 

 

 

En ny bok: Järnvägen Spånga-Lövsta 1889-1970

Litzén, Per

2013.1

 

 

 

Ny skrift om Barkarby flygfält

Boye-Møller, Monica

2013.2

 

 

 

Spånga-Järfälladräkten

Wikmark, Inga

2017, 4

 

 

 

 

 

 

 

Signaturer

Författare

 

 

BB

Bengt Borkeby

BD

Bengt Dahlström

BJ

Birgitta Johansson

BM

Britt-Marie Westberg

BMW

Britt-Marie Westberg

EE

Evert Ebersjö

GH

Göran Hillman

GS

Gulli Sahlin-Gustafsson

Herman M

Herman Markström

HUF

Hans-Ulrich Frohnert

IBB

Inga Britta Bengtsson

IdW

Ingrid Werner

Inger T

Inger Tärnström

JL och BD

John Ljungqvist och Bengt Dahlström

KDÖ

Karl-David Öborn

KL

Kurt Lindberg

KL-BM

Kurt Lindberg/Britt-Marie Westberg

KÅL

Karl Åke Larsson

L G j:r

Lars Gustafsson j:r

L.B.B.

Lena Borg-Bäckstrand

Maj

Maj Östling

Mjölnaren

Bertil Andersson

O.

Olle Malmberg

O.M.

Olle Malmberg

Olle

Olle Malmberg

Red.

Aktuell redaktör/redaktion för Hembygdsbladet

TB

Torsten Byggdahl

ÅS

Åke Sundberg

 

 

Bildregister

 

 

 

Fornlämningar

 

 

fg = första gången bilden är publicerad

 

 

 

 

 

MOTIV

FOTOGRAF/TECKNARE

År.Nr

 

 

 

Fornborgar

 

 

Karta över Gåseborg

Löthman, Lars

2003.2

Försänkningen inom den inre borggården på Gåseborg

Löthman, Lars

2003.2

2002 års provundersökningsplats på Gåseborg

Löthman, Lars

2003.2

Från huvudvallarnas förgrening på Gåseborg

Löthman, Lars

2003.2

Vy över mötet mellan N Mälarleden och Stäket-Sigtunaleden

Löthman, Lars

2003.2

Gåseborg från NV med de V stupen

Löthman, Lars

2003.2

Specialkarta över Gåseborg

okänd

2007.3

Specialkarta över Gåseborg 2002

Carlström, Johan

2007.3

 

 

 

Föremål

 

 

Avlång sten (trappa), Jupitervägen 17 i Skälby

Malmberg, Olle

1978.2

Flintdolk, Jupitervägen 17 i Skälby

Malmberg, Olle

1978.2

Skafthålsyxa, Jupitervägen 17 i Skälby

Malmberg, Olle

1978.2

Silverplatta, funnen i Igelbäcken; foto och renritning

Källström, Magnus

1981.3

Hopfällbar våg av brons från Gotland; vikingatid (teckning)

okänd

1981.4

Båtformig stenyxa med skafthål; gåva till föreningen

Malmberg, Olle

1985.3

Historiska benfynd (teckning)

okänd

1995.2

Agraffknappar

okänd

1996.1

Torshammarring i järn

okänd

1996.1

Hästbrodd från en vikingatida grav

okänd

1996.1

Delvis skadat dräktspänne (teckning)

Lindström, Jonathan

1996.1

Karta över lösfyndens placering i Skälby

okänd

1997.2

Mångkantig yxa

okänd

1997.2

Simpel skafthålsyxa

okänd

1997.2

Yxa av Hagebyhögatyp

okänd

1997.2

Vikingatida mynt

okänd

1998.4

Halsring hittad vid Tånglöt (teckning)

Johansson, Birgitta

2003.3

Hundskattemärke hittat vid Viksjö gård 1974

Norén, Roland

2007.3

Patentkork hittad vid Barkarby kyrka

Norén, Roland

2007.4

Amulettring

 

2017, 4

En löpare (en sten att mala säd med)

Forsgren, Andreas

2018, 3

 

 

 

Gravfält och utgrävningar

 

 

Grav på Barkarby flygfält

Lif, John

1977.2

Forngrav i Molnsättras betesmark

Strand, Knut

1980.1

Utgrävningar vid Koffsan

Westberg, Britt-Marie

1993.2

Kartskiss över fornlämningarna vid Dragonbacken

okänd

1996.1

Flygfoto över bytomten under utgrävningar i Barkarby

Ulfstrand, Anna

1997.2

Kvarnbacken med gravfältet i förgrunden

Johlin, Artur

2006.1

Utgrävning vid Ålsta gård, 1937

Jansson, Sverker

2007.2

Gravfältsresterna NÖ om f.d. Kanslihuset vid Barkarby flygfält

Löthman, Lars

2007.4

Utgrävning av järnåldersboplats vid Barkarby flygfält

Forsgren, Andreas

2018, 3

 

 

 

Runstenar/runristningar

 

 

Kartskiss över runstenen vid Äggelunda

Malmberg, Olle

1977.1

Runstenen vid Äggelunda (teckning)

Malmberg, Olle

1977.1

Kartskiss över runristningen vid Säby

Malmberg, Olle

1977.2

Runristningen vid Säby

Malmberg, Olle

1977.2

Kartskiss över runstenarna vid Folkhögskolan

Malmberg, Olle

1978.1

Norra runstenen och Folkhögskolan

Malmberg, Olle

1978.1

Norra runstenen vid Folkhögskolan

ATA; Faith-Ell, H.

1978.1

Södra runstenen vid Folkhögskolan

ATA; Faith-Ell, H.

1978.1

Kartskiss över runstenarna i Skälby

Malmberg, Olle

1978.2

Runstenarna i Skälby (teckningar)

ATA; Leitz, Johan

1978.2

Runstenarna i Skälby inkapslade i cementrör, 1978

Malmberg, Olle

1978.2

Kartskiss över Skylstahällen

Malmberg, Olle

1978.3

Skylstahällen

Malmberg, Olle

1978.3

Falska runstenen vid Sandviks gård

ATA

1980.4

Kartskiss över falska runstenen vid Sandviks gård

Malmberg, Olle

1980.4

Kartskiss över runstenen vid Lövsta

Malmberg, Olle

1980.4

Runstenen vid Lövsta

ATA; Brate, Erik

1980.4

Runristningen vid Säby (teckning)

Ferner, Karin

1988.3

Uthuggning i berget intill Säbysjön

Malmberg, Olle

1989.2

Runstenen från Vibble

Malmberg, Olle

1989.4

Runsten i Jakobsberg (teckning)

Johansson, Birgitta

2000.1

Runstenen vid Folkhögskolebacken i Jakobsberg

okänd

2006.1

Runstenen vid Jakobsbergs folkhögskola

okänd

2011.3

Den försvunna runstenen söder om Krusbacka, teckning 1865

Dybeck, Richard

2013.1

Runristning i fast häll 100 m norr om Krusbacka, 1934

ATA, Faith-Ell, H.

2013.1

Handskriven reseberättelse om runstenen vid ”Vedestad”

 

2018, 1

Veddestablecket

 

2018, 1

 

 

 

Övrigt

 

 

Herrestas äldsta bebyggelse dokumenteras

Therus. Jhonny

2006.4

Rekonstruktion av Stäketfläcken

Borkeby, Bengt

2018, 2

 

 

Föreningsliv

 

 

fg = första gången bilden är publicerad

 

 

 

 

 

MOTIV

FOTOGRAF/TECKNARE

År.Nr

 

 

 

Gåvor till föreningen/Museer

 

 

Ordförandeklubba

Malmberg, Olle

1978.2

Föremål ur Hembygdsmuseet - gångbiljett, polett och våffeljärn

Malmberg, Olle

1988.2

Föremål ur Hembygdsmuseet (brandspruta, båtshake…)

Malmberg, Olle

1988.3

Soffa och bord; gåvor till föreningen

Malmberg, Olle

1988.4

Träredskap, Bolindersaffisch, järngryta; gåvor till föreningen

Malmberg, Olle

1989.1

Museet uppmärksammas; bilder ur Lokaltidningen

okänd

1989.4

Fornnordisk kvinnodräkt visas

UNT-bild, Uppsala

1990.4

Gamla vagnar

Malmberg, Olle

1990.4

Invigning av Barkarby museum 2000

Norén, Roland

2001.4

Carl-Gösta Strand inviger museimontern om Knut Strand

Westberg Lindberg, Britt-Marie

2002.4

Sekretär från Barkarby gästgivaregård

Westberg Lindberg, Britt-Marie

2005.2

Spånga-Järfälladräkten (Ing-Marie Rapp)

Wredén, Corinne

2017, 4

Invigare och ansvariga för våra museer 2011

Westberg Lindberg, Britt-Marie

2014, 2

Interiör från Görvälns gårdsmuseum 2009

Almrén, Katinka

2014, 2

Carl Bolinder inviger Bolindermuseet den 22 mars 1998

Westberg Lindberg, Britt-Marie

2014, 2

Kåre Andersson har besök i Bolindermuseet

Johansson, Bo

2014, 3

Ny skrift: Motor AB Trim

 

2014, 3

Bolindermuseet. Invigningsbandet klipps

Andersson, Mia

2016, 4

Bolindermuseet. Besökare i museet

Andersson, Mia

2016, 4

Johanna (ur Bolindermuseets samlingar)

 

2018, 1

Metallindustriarbetarförbundets blankett för Stäket-Johan

 

2018, 2

Gångbiljett längs banvallen för Stäket-Johan

 

2018, 2

Tidningsartikel om Stäket-Johan

 

2018, 2

Bolindermuseets första objekt

Hägerholm, Jan

2018, 4

 

 

 

Görvälndagen - Nationaldagen

 

 

Järfälla folkdansgille, 1978

Malmberg, Olle

1978.3

Ylva Hermodsson i sin dockpjäs Soria Moria, 1979

Malmberg, Olle

1979.3

Huvudbyggnad och publik, 1983 (teckning)

Levander, Sven Ivar

1983.3

Järfälla musikkår, 1979

Malmberg, Olle

1984.1

Järfälla folkdansgille uppträder, 1981

Malmberg, Olle

1984.1

Klas Hjelm berättar, 1983 (teckning)

Levander, Sven Ivar

1983.3

Musikkåren framför huvudbyggnaden, 1983

Levander, Sven Ivar

1983.3

Kommunfullmäktiges ordf Lars Gustafsson j:r, 1983 (teckning)

Levander, Sven Ivar

1983.3

Bengt Dahlström hälsar välkommen, 1974

Malmberg, Olle

1984.1

Lars Gustafsson j:r invigningstalar, 1983

Malmberg, Olle

1984.1

Järfälla musikkår, 1984 (teckning)

Levander, Sven Ivar

1984.3

Folkdansgillet, 1984 (teckning)

Levander, Sven Ivar

1984.3

Huvudbyggnad och publik, 1985 (teckning)

Levander, Sven Ivar

1985.3 fg

Görvälndag i historiens tecken; Kökspiga (teckning)

Levander, Sven Ivar

1988.3

Görvälndag i historiens tecken; Statare (teckning)

Levander, Sven Ivar

1988.3

Görvälndag i historiens tecken; Stallbacken (teckning)

Levander, Sven Ivar

1988.3

Görvälndag i historiens tecken; Mjölkerska (teckning)

Levander, Sven Ivar

1988.3

Musikanter, hästskjuts, barnteater, folkdans, fårvallning, tal, 1989

Malmberg, Olle

1989.3

Ullspinning, parkvandring, fårvallning, 1991

Malmberg, Olle

1991.3

Den renoverade finvagnen visas upp, 1991

Lindberg, Kurt

1991.3

Renovering av vagnshjul visas upp, 1991

Lindberg, Kurt

1991.3

Hembygdsdagen på Görväln 1992 (teckningar)

Levander, Sven Ivar

1992.3

Arbete vid spinnrocken, 1993

Lindberg, Kurt

1993.3

Barnkören Sångmezzo, 1993

Lindberg, Kurt

1993.3

Gymnastikuppvisning, 1993

Lindberg, Kurt

1993.3

Lars Gustafsson j:r talar på Görvälndagen, 1974

Malmberg, Olle

1994.1

Fårvallning, 1994

Lindberg, Kurt

1994.3

Järfälla folkdansgille, 1994

Lindberg, Kurt

1994.3

Teatergruppen Inge och Någe, 1995

Lindberg, Kurt

1995.3

Görvälndagen, 1995 (teckning)

Levander, S I

1995.3

Lena Ringstedt, 1995 (teckning)

Levander, S I

1995.3

Rolf Kindahl och Dagny Kraft serverar sotare, 1996

Lindberg, Kurt

1996.3

Ponnyridning,1996

Lindberg, Kurt

1996.3

Barnteater av Marie Östs trio, 1996

Lindberg, Kurt

1996.3

Hunddressyruppvisning, 1996

Lindberg, Kurt

1996.3

Barbro Tällman och gruppen Kollijox, 1997

Lindberg, Kurt

1997.3

Streetdance, 1997

Lindberg, Kurt

1997.3

Clownen Gajoni, 1997

Lindberg, Kurt

1997.3

Järfälla folkdansgille, 1997

Lindberg, Kurt

1997.3

Kulturpriset till Föreningen för teater och dokumentation, 1998

Lindberg, Kurt

1998.3

Sten Hagander bygger en gärdsgård, 1998

Lindberg, Kurt

1998.3

Medeltida smide av Jan Mårs och Tonny Steenssen, 1998

Lindberg, Kurt

1998.3

Görvälns gårdsmuseum, 1998

Lindberg, Kurt

1998.3

Denise Terneborg och Gerd Lindblom, 1999

Norén, Roland

1999.3

Kerstin Fogelberg och Lars Gustafsson j:r, 1999

Norén, Roland

1999.3

Damkören Kvarnbruset, 1999

Norén, Roland

1999.3

Publikbild, 1999

Norén, Roland

1999.3

Järfälla Folkdansgille, 2000

Norén, Maj-Britt

2000.3

Monica Wallstedt har sångstund med barn, 2000

Norén, Maj-Britt

2000.3

Inger Kling och Jan-Olov Söderberg säljer sotare, 2000

Norén, Roland

2000.3

Kulturpriset till hembygdsföreningen, 2000

Lindberg, Kurt

2001.3

Abellis gycklargrupp, 2003

Lindberg, Kurt

2003.3

Parkvandring, 2003

Lindberg, Kurt

2003.3

Korvgrillning och "sotare", 2003

Lindberg, Kurt

2003.3

Ullspinning, 2004

Westberg Lindberg, Britt-Marie

2004.3

Kulturskolans Äldsta blåsorkestern, 2004

Wallenthin, Per

2004.3

Rundvandring, 2004

Lindberg, Kurt

2004.3

Utdelning av Görvälns kulturpris, 2004

Lindberg, Kurt

2004.3

Kåre Andersson visar upp diskmaskin från Bolinders, 2004

Westberg Lindberg, Britt-Marie

2004.3

Konferencier Christa Löwl, 2004

Almrén, Leif

2004.3

Lars Gustafsson j:r håller nationaldagstal, 2004

Wallenthin, Per

2004.3

Järfälla folkdansgille, 2004

Almrén, Leif

2004.3

Bolinders släpmotorspruta (1935); Kurt Lindberg o. Per Wallenthin

Westberg Lindberg, Britt-Marie

2004.3

Lars Gustafsson j:r håller talet till nationaldagen, 2004

Lindberg, Kurt

2005.2

Publikbild, 2005

Almrén, Katinka

2005.3

Järfälla Musikkår och Kulturskolans blåsorkester

Lindberg, Kurt

2005.3

Ung Cirkör uppträder

Almrén, Katinka

2005.3

Berith Söderberg håller nationaldagstalet

Lindberg, Kurt

2005.3

Erik Andersson mottar Kulturpriset för Järfälla Konstforum

Almrén, Katinka

2005.3

Järfälla Musikkår

Bergman, Bo

2006.3

Görvälndagen 2006, flera bilder

Almrén, Katinka och Bergman, Bo

 

Hembygdsdagen/Nationaldagen/Görvälndagen, flera bilder

Almrén, Katinka, Norén, Roland och Westberg Lindberg, Britt-Marie

2007.3

Gåva till hembygdsföreningen – givarna med hästvagnen

Westberg Lindberg, Britt-Marie

2007.4

Nuevo Peru, Görvälndagen 2008

Almrén, Katinka

2008.3

Görvälndagen 2008, flera bilder

Almrén, Katinka

2008.3

Gamla skivbekanta på Görvälndagen med Kåre Andersson

Almrén, Katinka

2009.3

Hembygdsdagen, Nationaldagen, Görvälndagen 2009

Almrén, Katinka

2009.3

Görvälndagen 2010 - 9 bilder

Almrén, Katinka

2010.3

Görvälndagen 2011 - 10 bilder

Almrén, Katinka

2011.3

Görvälndagen 2012 - 6 bilder

Lindberg, Kurt

2012.3

Folkfest på Nationaldagen, 2 bilder

Nasberg, Mikael

2013.3

Musikgruppen Ö-världen

Westberg Lindberg, Britt-Marie

2013.3

Görvälns kulturpris utdelas till Görvälns koloniträdgårdsförening

Lindberg, Kurt

2013.3

Tvillingväg av Maria Lilja

Lindbefrg, Kurt

2013.3

Dramapedagoger från Järfälla kulturskola spelar teater

Lindberg, Kurt

2013.3

Bengt Dahlström hälsar välkommen till första Görvälndagen 1974

Malmberg, Olle

2014, 2

Lars Gustafsson j:r återinviger Görvälns slott 1983

Malmberg, Olle

2014, 2

Björn Erman (SAAB) överlämnar Görvälns kulturpris till Hembygdsföreningen (Lars Gustafsson j:r 20 maj 2001

Lindberg, Kurt

2014, 2

Spelgruppen mera hartz på stråken 1974

Malmberg, Olle

2014, 2

Mar Flamenca på Nationaldagen

Almrén, Katinka

2014, 3

Fest och högtid på Nationaldagen

Almrén, Katinka

2014, 3

Görvälndagen – Hembygdsdagen – Nationaldagen 2015

Almrén, Katinka

2015, 3

Monica Boye Møller tar emot Görvälns kulturpris

Almrén, Katinka

2016, 3

Lokala hantverkare på Görvälndagen

Leksell, Monica

2016, 3

Barn och ungdomar på Görvälndagen

Almrén, Katinka

2016, 3

Solsken, svenska flaggor och en kronprinsessa

Almrén, Katinka och Hjelm, Anders

2017, 3

Nationaldagen 2018

Hjelm, Anders

2018, 3

 

 

 

Håga båtsmanstorp/Snåltäppan - fagning och slåtter

 

 

Slåtter på Håga båtsmanstorp, 1995

okänd

1995.4

Sol över slåtterdagen, 1997

Berlin, Tommy

1997.4

Slåtterdagen - John Tärnström, 1997

Lindberg, Kurt

1997.4

Slåtterdagen - Hans-Ulrich Frohnert och hans Margareta, 1997

Lindberg, Kurt

1997.4

Slåtterdagen - Stig Blomqvist, 1997

Lindberg, Kurt

1997.4

Kjell Gustafsson och Kerstin Fogelberg om liens historia, 2000

Norén, Maj-Britt

2001.1

Slåtter; Katarina Ekestubbe och Rodrigo Perez, 2001

Norén, Roland

2001.4

Slåtter; Tommy Berlin vid hässjan, 2001

Norén, Roland

2001.4

Slåtter; Alf Jakobsson och Hasse Svedberg spelar, 2001

Norén, Roland

2001.4

Slåtter; T Berlin, A Jacobsson, H Svedberg och G. Kvernes, 2001

Westberg Lindberg, Britt-Marie

2003.1

Fagning; räfsning, 2003

Berlin, Tommy

2003.3

Slåtterfolk vid Håga båtsmanstorp, 2003

Westberg Lindberg, Britt-Marie

2003.4

Slåtterfolket vid hässjan, 2004

Norén, Roland

2004.4

10-årsjubileum för Håga-slåttern; Slåtterfolket vid hässjan, 2005

Norén, Roland

2005.4

Årets hässja med Johan, Anders och Viktor Larsson

Norén, Roland

2005.4

Fagningen den 19 april 2006

Almrén, Leif

2006.3

Håga slåtter

Berlin, Tommy

2006.4

Fagningen den 18 april 2007

Berlin, Tommy

2007.2

Håga slåtter 2007

Berlin, Tommy

2007.4

Fagning vid Håga båtsmanstorp 2008

Berlin, Tommy

2008.2

Slåtter vid Håga båtsmanstorp

Tärnström, Ami

2008.4

Fagning vid Håga båtsmanstorp 2009

Almrén, Katinka

2009.2

Håga slåtter 2009; Bo Johansson berättar om lien

Berlin, Tommy

2009.4

Håga fagning i strålande sol

Boye-Møller, Monica

2010.2

Padda som räddades undan slåttern

Almrén, Katinka

2010.4

Fagning vid Håga båtsmanstorp

Sundin, Tore

2011.2

Bo Johansson berättar om liebladets vinkel mot orvet

Sundin, Tore

2011.4

Första fagningen på Snåltäppan

Lindberg, Kurt

2012.2

Första slåttern på Snåltäppan, 2 bilder

Olson, Björn och Norén, Roland

2012.4

Fagning av Snåltäppan den 2 maj

Sundin, Tore

2013.3

Årets slåtter på Snåltäppan

Sundin, Tore

2013.4

Kommunekolog Katarina Ekestubbe (Fagning vid Snåltäppan)

Sundin, Tore

2014, 2

Slåttern av Snåltäppan den 17 augusti

Sundin, Tore

2014, 4

Fagning av Snåltäppan den 15 april

Sundin, Tore

2015, 2

Slåtter av Snåltäppan

Sundin, Tore

2015, 4

Fagning av Snåltäppan

Sundin, Tore

2016, 2

Slåtter av Snåltäppan

Sundin, Tore

2016, 4

 

 

 

 

 

 

Kulturhusens dag/Kulturarvsdagen

 

 

Bengt Dahlström med åhörare vid Bolinders, 1995

okänd

1995.4

Olle Viderud guidar på Barkarby flygfält, 1997

okänd

1997.4

Lars Gustafsson j:r guidar på Vasavägen i Jakobsberg, 2001

Westberg Lindberg, Britt-Marie

2001.4

Björnmyra torp, 2004

Dock, Lennart

2004.4

Bernt Nordin bakar tunnbröd i Ulvsättra bagarstuga

Kennerstedt Bornhall, Ingrid

2008.4

Maj-Britt Norén vid bagarstugan, Sandviks gård

Kennerstedt Bornhall, Ingrid

2008.4

Katarina Ekestubbe i Friisas backe vid Görväln

Almrén, Katinka

2011.4

Kulturhusdagen vid Björnmyra 12 september 2004

Almrén, Katinka

2014, 2

Ångbåtstur till Sigtuna med Mariefred

Andersson, Mia och Kennerstedt Bornhall, Ingrid

2015, 4

Per Wallenthin, civilförsvarsförbundet

 

2016, 4

Björn Kristoffersson från F8 kamratförening

 

2016, 4

Skolutställning

 

2016, 4

Vandring på Järvafältet utmed Igelbäcken

Hjelm, Anders

2017, 4

Kulturmiljön vid Görvälns gård

Hjelm, Anders

2018, 4

 

 

 

Kulturkvällar på Görvälns slott

 

 

Kulturell afton 1983, musikunderhållning

Malmberg, Olle

1984.1

Kulturell afton 1983, Ingemar Moberg (teckning)

Levander, Sven Ivar

1984.1

Kulturell afton 1983, Lars Gustafsson j.r (teckning)

Levander, Sven Ivar

1984.1

Kulturell afton 1983, Ola Hyllander (teckning)

Levander, Sven Ivar

1984.1

Kulturell afton 1983, musikunderhållning (teckning)

Levander, Sven Ivar

1984.1

1700-talskväll, 1984, Lars Gustafsson j.r

Malmberg, Olle

1984.4

1700-talskväll, 1984, Ingemar Moberg

Malmberg, Olle

1984.4

1700-talskväll, 1984, Ingmar Svensson

Malmberg, Olle

1984.4

1700-talskväll, 1984, Ola Hyllander o Stig Hedbom

Malmberg, Olle

1984.4

1900-talskväll, 1986 – teckningar på olika medverkande

Levander, Sven Ivar

1987.1

Historie-, musik- och litteraturkväll, 1988; Ola Hyllander

Malmberg, Olle

1989.1

Historie-, musik- och litteraturkväll, 1988; Bengt Dahlström

Malmberg, Olle

1989.1

Historie-, musik- och litteraturkväll, 1988; Irmelin Svensson

Malmberg, Olle

1989.1

Historie-, musik- och litteraturkväll, 1988; Finn Afzelius

Malmberg, Olle

1989.1

Historie-, musik- och litteraturkväll, 1988; Stig Hedbom

Malmberg, Olle

1989.1

 

 

 

Programverksamhet

 

 

Bill Larsson berättar om skola  och arbetsliv i Aspnässkolan

Malmberg, Olle

1977.2

Hus o Miljöer - föredrag av B Fizir-Chrapkowski o. M Lampel

Malmberg, Olle

1979.1

Gunnar Sträng om Lövsta och Kyrkhamn - publikbild, 1980

Malmberg, Olle

1994.4

Gunnar Sträng berättar i Barkarbyskolan, 1980

Malmberg, Olle

1981.1

Invigning Upplandsleden, Lennart Lindskog o. Evert Rydwik, 1982

Malmberg, Olle

1982.2

John Ljungqvist berättar minnen från Bolinders, 1976

Malmberg, Olle

1984.1

Skriften Storstadsväxt; Miklós Lampel berättar, 1976

Malmberg, Olle

1984.1

Boken Hus och miljöer i Järfälla, 1978

Malmberg, Olle

1984.1

Utställning om John Lif, 1977

Malmberg, Olle

1984.1

Gunnar Sträng berättar i Barkarbyskolan, 1980

Malmberg, Olle

1984.1

Järfällas kommunfullmäktige 1955-79, H Ekström, 1980

Malmberg, Olle

1984.1

Julseder med folklivsforskaren Ebbe Schön, 1982

Malmberg, Olle

1984.1

Månadens förening på Jakobsbergs bibliotek, 1983

Malmberg, Olle

1984.1

Filmafton; Britt-Marie Thorsberg vid projektorn, 1982

Malmberg, Olle

1984.1

"Gamla kallhällare" i Kolarängsskolan, Ingrid Bornhall, 1984

Malmberg, Olle

1985.1

"Om Triangeln", Bengt, "Gubben", "Acke" och "Tusse", 1985

Malmberg, Olle

1985.2

Runristning i Stäket, B-M Thorsberg och C Lindström

Malmberg, Olle

1986.2

Harry Grips bildafton, Lars Gustafsson j:r och Harry Grip, 1986

Malmberg, Olle

1987.1

Claes-Erik Bjällerud "Blommor vid gläntor och grunder"

Malmberg, Olle

1990.2

Bertil Lilliehöök om sitt liv på Molnsättra

Malmberg, Olle

1990.3

Rolf Källman, Länsmuseibyrån; Järfällas kulturhistoriska miljöer

Malmberg, Olle

1992.1

Björn Ambrosiani berättar om Birka-utgrävningarna

Lindberg, Kurt

1992.2

Berit Raask om Viksjös forntida dagar

Westberg, Britt-Marie

1992.3

Museichefen Sten Tesch om utgrävningarna i Sigtuna

Lindberg, Kurt

1993.1

Stefan Elgh om fornlämningarna i östra Barkarby

Malmberg, Olle

1993.2

Knut Strand berättar och visar bilder om Järvafältet

Lindberg, Kurt

1993.2

Olle Gustafsson om sin barndom på Görväln

Lindberg, Kurt

1993.3

Professor Ulf Sporrong om det uppländska landskapet

Westberg Lindberg, Britt-Marie

1993.4

Ingemar Liman föreläser om turism och hembygd, 1993

Lindberg, Kurt

1994.1

Elsa Lindberger med make Örjan och Sofie Lindström

Andersson, Mats

1998.4

Roland Borgström o. Åke Arvidsson; Polisens historia i Järfälla

Gustafsson j:r, Lars

2002.1

Polisutrustning

Gustafsson j:r, Lars

2002.1

Prof. Lars Nilsson; Kommunal självstyrelse vid 1800-talets mitt

Westberg Lindberg, Britt-Marie

2002.4

Ulrica Söderlind om "Smaker från förr"

Westberg Lindberg, Britt-Marie

2003.2

Anders och Anna Rosén framför Olle Malmbergs nya tonsättningar

Håkansson, Hans

2003.3

Lars Gustafsson j:r berättar om vilka som förr bestämde i Järfälla

Westberg Lindberg, Britt-Marie

2005.1

Britt-Marie Westberg Lindberg, Lars Gustafsson j:r och

rektorn vid Jakobsbergs folkhögskola, Marianne Persson

Lindberg, Kurt

2005.2

Corinne Wredén, Lars Gustafsson j:r o Berit Bolin

Westberg Lindberg, Britt-Marie

2005.4

Ulrica Söderlind berättar om Brita Cruus´ matlagning, 2005

Westberg Lindberg, Britt-Marie

2006.1

Emil Nilsson föreläser om Linné

Merkland, Paul

2007.4

Stenkakekväll i Kallhäll; Kåre Andersson med trattgrammofon

Norén, Roland

2008.1

Lars Gustafsson j:r och Ingrid Kennerstedt Bornhall

Westberg Lindberg, Britt-Marie

2008.1

Björn Karlsson berättar om mineraler, fjärilar och skalbaggar

Almrén, Katinka

2008.2

Vikingar och trädgårdsmästare – fortsatt guidning

Westberg Lindberg, Britt-Marie

2008.4

Magnus Källström signerar boken ”Järfällas runstenar”

Almrén, Katinka

2009.1

Skolplanschernas värld

Westberg Lindberg, Britt-Marie

2009.2

Björn Karlsson lockar fram nattens fjärilar och kryp

Boye-Møller, Monica

2009.4

Lars Gustafsson j:r presenterar nytryck av Järfällaboken

Westberg Lindberg, Britt-Marie

2010.1

Foto ur TV-filmen Järvafältets militära historia

Almrén, Katinka

2011.1

Björn Sölving berättar om industrier i Veddesta

Westberg Lindberg, Britt-Marie

2011.1

Lars Gustafsson j:r, Roland Norén, Kåre Andersson och Ingrid Kennerstedt Bornhall i Järfälla Hembygdsmuseum

Westberg Lindberg, Britt-Marie

2011.4

Karl och Åke Hedbom blåser fanfar vid invigningen

Westberg Lindberg, Britt-Marie

2011.4

Björn Sölving förevisar Alfaskop dataterminal

Westberg Lindberg, Britt-Marie

2011.4

Monter om Hammars trädgårdsmästeri

Westberg Lindberg, Britt-Marie

2011.4

Publikbild från invigningen av Järfälla Hembygdsmuseum

Westberg Lindberg, Britt-Marie

2011.4

Lars Gustafsson j:r inviger museet

Westberg Lindberg, Britt-Marie

2011.4

Folkmusik från Järfälla

Bergkvist, Håkan

2012.1

Ingmar Svensson, Lasse-Majakväll på Hyllan

Westberg Lindberg, Britt-Marie

2012.2

Gunilla Wiklund, Lasse-Majakväll på Hyllan

Westberg Lindberg, Britt-Marie

2012.2

Elever från Kvarngymnasiet, Lasse-Majakväll på Hyllan

Westberg Lindberg, Britt-Marie

2012.2

Publikbild, Lasse-Majakväll på Hyllan

Westberg Lindberg, Britt-Marie

2012.2

Lars Gustafsson j:r, Lasse-Majakväll på Hyllan

Westberg Lindberg, Britt-Marie

2012.2

Minnesskylt OS 1912

Westberg Lindberg, Britt-Marie

2012.4

Invigningstalare vid minnesskylt OS 1912

Westberg Lindberg, Britt-Marie

2012.4

Mikael Falk berättar om konsten i Järfälla

Westberg Lindberg, Britt-Marie

2013.2

Flyget på Barkarby 100 år (Anders Eklund)

Westberg Lindberg, Britt-Marie

2014, 1

Musik i vinterkvällen (Svenska klarinettsextetten)

Magnusson, Bo

2014, 1

Mitt Barkarby-Skälby (Lars Gustafsson j:r och Britt-Marie Westberg Lindberg)

Almrén, Birgitta

2014, 1

John Ljungqvist berättar om Kallhäll och Bolinders (1976)

Malmberg, Olle

2014, 2

Lars Gustafsson j:r signerar Järfällabokens nytryckning 2009

Almrén, Birgitta

2014, 2

Olle Malmberg visar sin utställning om Järfälla

 

2014, 2

Hembygdsföreningen i Barkarbystaden 15 juni

Eklund, Anders

2014, 3

Järfälla i ord och bild den 17 februari (på Hyllan)

Gerén, Kerstin

2015, 2

Släktforskningsexpert Leif Mörkfors på Hyllan

Andersson, Mia

2016, 1

Torp i Järfälla (på Hyllan)

Andersson, Mia

2016, 1

Tipspromenad vid Görväln 25 september

 

2016, 4

Berättarkafé i Kallhäll

Andersson, Mia

2017, 1

Järfällas runstenar (på Hyllan)

Kennerstedt Bornhall, Ingrid

2017, 2

Bilder från hembygdsföreningens skolutställning

Hjelm, Anders

2017, 3

Berättarkafé i Kallhäll

Hjelm, Anders

2018, 1

Järfälla lokal-TV:s historia (på Hyllan)

Hjelm, Anders

2018, 4

 

 

 

Skördefest

 

 

Skördefest i Görvälns slottsträdgård

Sundin, Tore

2012.4

Skördefest vid Görväln, 2 bilder

Almrén, Birgitta

2013.4

Håkan Jelvestam gräddar kolbullar

Sundin, Tore

2014, 4

Skördemarknad på Görväln

 

2015, 4

 

 

 

Studiebesök

 

 

Molnsättra, Bertil Lilliehöök visar ägorna, 1975

Malmberg, Olle

1984.1

Görvälns vattenverk, 1977

Malmberg, Olle

1977.2 fg

Vin- & sprithistoriska muséet, Nydahls vinbutik, 1979

Malmberg, Olle

1980.1

Studiebesök på Vin- & sprithistoriska muséet, 1979

Malmberg, Olle

1984.1

Barkarby flygfält, f.d. flygledaren Olof Pettersson, 1985

Malmberg, Olle

1985.4

Sundbybergs hembygdsarkiv, 1985

Malmberg, Olle

1985.1

Koffsan - Thomas Lundén och Monica Skarelius, 1994

okänd

1994.4

Litografiska Arkivet, 2004

Andersson, Kåre

2004.2

Sylvia Hammar, Ola Johansson, Björn Olson, Ingrid Ählberg och

Roland Norén

Gustafsson j:r, Lars

2005.2

 

 

 

Styrelse och arbetsgrupper

 

 

Föreningens första styrelse 1974

Malmberg, Olle

1999.1 fg

Hembygdsföreningens konstituerande sammanträde, 1974

Malmberg, Olle

1994.1

Styrelsen tittar på kulturbyggnader och rastar vid Säbysjön 1974

Malmberg, Olle

1994.1

Jul- och vykort buntas; I-B Bengtson, K-D Öborn, B Dahlström

Malmberg, Olle

1979.4

Jul- och vykort buntas; M Östling, V Ferm

Malmberg, Olle

1979.4

Hembygdsföreningens styrelsemöte, 1984

Malmberg, Olle

1984.4

Kurt Holmström och Lars Gustafsson j:r vid Kyrkbyn

Malmberg, Olle

1989.3

Kurt Holmström och Lars Gustafsson j:r vid stengrund, Kyrkbyn

Malmberg, Olle

1989.3

Torpinventering i Kallhäll

Tjerneld, Hannes

1990.1

Torpgruppen röjer vid Skruven; Bengt Dahlström o. Leif Rundquist

Lindberg, Kurt

1993.4

Föreningen undersöker Fransborg i Barkarby, 1993

Lindberg, Kurt

1994.1

Järfälla Hembygdsförenings samtliga ordförande vid 25-årsjubileet

Norén, Roland

1999.2

Redaktionskommittén för Hembygdsbladet

Malmberg, Olle

2000.1

Roland Norén tillverkar jubileumsbrev, 2000

Malmberg, Olle

2000.2

Arbetsgruppen renoverar gamla vagnar på Görvälns gård

Lindberg, Kurt

2000.2

Folke Willberg, Bengt Dahlström och Jörgen Johansson

Lindberg, Kurt

2000.2

Hembygdsbladets alla redaktörer

Söderberg, Jan-Olov

2002.3

Hembygdsbladets redaktionskommitté i arbete

Kennerstedt Bornhall, Ingrid

2002.3

Hembygdsföreningens styrelse 2003

Wingqvist, Arne

2004.3

Telefonigruppen 2006

Olson, Björn

2006.4

Törndalsgruppen

Rusanen, Tuula

2011.2

Järfälla hembygdsförenings konstituerande sammanträde 1974

Malmberg, Olle

2014, 2

Styrelsen 1982

Malmberg, Olle

2014, 2

Föreningens första styrelse vid sitt första sammanträde 1974

Malmberg, Olle

2014, 2

Styrelsen 2010

 

2014, 2

Redaktionskommittén 2001

Malmberg, Olle

2014, 2

Arbetsgruppen för renovering av gamla vagnar

Lindberg, Kurt

2014, 2

Viksjö torpgrupp på rekognosering 10 maj 1992

Westberg Lindberg, Britt-Marie

2014, 2

Distributionsansvarig Kjeld Boye Møller 2014

Boye Møller, Monica

2014, 2

Styrelsemöte om yttrande över AMU-center 1979

Malmberg, Olle

2014, 2

Bengt Dahlström, ordförande 1974-1988

 

2014, 2

Kurt Holmström, ordförande 1989-

 

2014, 2

Hans-Ulrich Frohnert, ordförande 1993-

 

2014, 2

Bill Larsson, ordförande 1997

 

2014, 2

Gerth Ström, ordförande 1998-

 

2014, 2

Lars Gustafsson j:r, ordförande 2000-

 

2014, 2

Berith Söderberg, ordförande 2005-

 

2014, 2

Monica Boye Møller, ordförande 2007-

 

2014, 2

Roland Norén

Malmberg, Olle

2014, 2

Corinne Wredén, Lars Gustafsson j:r och Berit Bolin

Westberg Lindberg, Britt-Marie

2014, 2

Roland Norén och Kjeld Boye Møller

Andersson, Mia

2015, 1

Hembygdsföreningens styrelse 2015

Boye Møller, Kjeld

2015, 2

 

 

 

 

 

 

Säbygårdsdagen

 

 

Lars Gustafsson j:r berättar om Säby gård, 1987

Malmberg, Olle

1987.4

Ryttare vid Säby gård i sekelskifteskläder, 1987

Malmberg, Olle

1987.4

Sekelskiftesklädda ryttare och musikkår, 1988

Malmberg, Olle

1988.4

Säbygårdsdagen 1989 (teckning)

Levander, Sven Ivar

1989.4

Två ryttarinnor till häst, 1990

Malmberg, Olle

1990.3

Medlemmar ur Ryttarföreningen framför huvudbyggnaden, 1990

Malmberg, Olle

1990.4

Ryttarinnor framför huvudbyggnaden, 1990

Malmberg, Olle

1990.4

Kurt Holmström och Järfälla musikkår, 1991

Malmberg, Olle

1991.4

Sekelskiftesklädda ryttare framför huvudbyggnaden, 1991

Malmberg, Olle

1991.4

Ryttare framför huvudbyggnaden, 1992

Westberg, B-M/Lindberg, Kurt

1992.4

Sören Jakobsson, flankerad av Birgitta Öhman, 1992

Westberg, B-M/Lindberg, Kurt

1992.4

Lars Gustafsson j:r berättar, 1992

Westberg, B-M/Lindberg, Kurt

1992.4

Åhörare på huvudbyggnadens terrass, 1992

Westberg, B-M/Lindberg, Kurt

1992.4

Järfälla-Spånga folkdräkt visas, 1992

Westberg, B-M/Lindberg, Kurt

1992.4

Tre Järfällaprofiler tar en fikapaus på Stallyktan, 1992

Westberg, B-M/Lindberg, Kurt

1992.4

Föreningens informationsbord, 1993

okänd

1993.4

Hans-Ulrich Frohnert berättar om parken på Säby förr och nu

Lindberg, Kurt

1993.4

Familjen Fransson tog hem tre priser i Tipsrundan

Lindberg, Kurt

1993.4

 

 

 

Uppesittardag/ljusstöpning

 

 

Uppesittareftermiddag på Ulvsättra gård - ljusstöpning, 1988

Malmberg, Olle

1989.4

Ljusstöpning i Ulvsättra gård, 1989

Malmberg, Olle

1990.1

Uppesittareftermiddag i Tingshuset; högläsning, 1990

Malmberg, Olle

1991.1

Uppesittardagen 1991; Bengt Dahlström o. Ingegerd Krigsvold

Malmberg, Olle

1992.1

Uppesittardagen 1991; Högbyeleverna sjunger

Malmberg, Olle

1992.1

Uppesittardagen 1991; Ljusstöpning

Malmberg, Olle

1992.1

Uppesittardag 1992; lärare och elever i musikskolan

Westberg, Britt-Marie

1993.1

Uppesittareftermiddag i Ulvsättra, 1993

Lindberg, Kurt

1994.1

Uppesittareftermiddag; I. Krümmel, M-B Norén, E. Strand

Lindberg, Kurt

1995.1

Uppesittareftermiddag, Folkmusikgruppen Kollijox, 1994

Lindberg, Kurt

1995.1

Ljusstöpning på Sandviks gård 2002

Norén, Maj-Britt

2002.1

Ljusstöpning på Sandviks gård 2003

Lindberg, Sven

2004.1

Lennart Kling, Sture Höglund o Gisela Bergman stöper ljus

Norén, Maj-Britt

2005.1

Ljusstöpning på Sandviks gård 2005

Sven Lindberg

2006.1

 

 

 

Utflykter

 

 

Rundresa i kommunen - Gåseborg, 1973

Malmberg, Olle

1994.1

Kvällsvandring, vid Järfälla Kyrka, 1974

Malmberg, Olle

1994.1

Kvällsvandring i Barkarby, Lars Gustafsson j:r berättar, 1974

Malmberg, Olle

1984.1

Kvällsvandringen i Barkarby 1974

Malmberg, Olle

1984.1

Vandring på Järvafältet, vid Säbyhällen, 1975

Malmberg, Olle

1984.1

Vandring kring Säbysjön, 1975

Malmberg, Olle

1994.4

Vandring runt Säbysjön, 1978

Malmberg, Olle

1978.3

Vandring runt Säbysjön, vid Igelbäcken, 1978

Malmberg, Olle

1978.3 fg

Vandring Barkarby flygfält - Bengt Dahlström och Georg Berglund

Malmberg, Olle

1978.4

Vandring från Barkarby flygfält - Lars Gustafsson j:r berättar

Malmberg, Olle

1978.4

Vandring från Barkarby flygfält - Knut Strand visar på kartan

Malmberg, Olle

1978.4

Vandring från Barkarby flygfält - Samling vid parkeringen

Malmberg, Olle

1978.4

Knut Strand leder en vandring runt Säbysjön 1978

Malmberg, Olle

1998.3

Vandring till Gåseborg - Hummelmora hage

Malmberg, Olle

1978.4

Vandring till Gåseborg - Lena Borg Bäckstrand berättar

Malmberg, Olle

1978.4

Karta med Knut Strands vandringar - tur 1 och 2

Malmberg, Olle

1979.1

Vandring på Stäksön, Svarta bron, 1979

Malmberg, Olle

1979.3

Vandring på Stäksön, Börje Sandén berättar, 1979

Malmberg, Olle

1984.1

Vandring i Jakobsberg, Aspnässkolans skolgård, 1979

okänd

1979.4

Kulturcykling i Viksjö 1980, röse

Malmberg, Olle

1981.2

Vandring på Upplandsleden, 1980

Malmberg, Olle

1980.3

Vandring i Jakobsberg, vid Ekedalsvägen

Malmberg, Olle

1980.4

Vandring i Hummelmoratrakten, 1981

Malmberg, Olle

1984.1

Rundvandring på Skälby gård, 1982

Malmberg, Olle

1982.4

Vandring i Barkarby, Järfälla kyrka, 1982

Malmberg, Olle

1985.3

Första egna cykelturen, Lars Gustafsson j:r i täten, 1985

Malmberg, Olle

1985.2

Vandring runt Säbysjön - söder om sjön

Malmberg, Olle

1986.3

Vandring runt Säbysjön - Knut Strand

Malmberg, Olle

1986.3

Säbysjön, skiss över vandringsled

Vanhoenacker, Gudrun

1986.4

Vandring på Järvafältet - Knut Strand; i spetsen över Igelbäcken

Malmberg, Olle

1987.3

Busstur i norra Järfälla, Ruth Gustafsson berättar i bussen, 1988

Malmberg, Olle

1988.2

Busstur n:a Järfälla, E Jälmingar, R Granberg, B Dahlström, 1988

Malmberg, Olle

1988.2

Busstur; Magnus Källström berättar om runstenarna i Järfälla

Thorsberg, Britt-Marie

1990.1

Vandring på Barkarby flottiljområde

Malmberg, Olle

1990.3

Olle Hemse berättar om flygverksamheten på flottiljområdet

Malmberg, Olle

1990.3

Olle Wikman berättar om flygverksamheten på flottiljområdet

Malmberg, Olle

1990.3

Vandring till resterna av Kyrkbyns gårdsplats

Lindberg, Kurt

1991.3

Budkavle för Igelbäcken; Hans-Ulrich Frohnert

Lindberg, Kurt

1991.4

Budkavle för Igelbäcken; Jonny Studahl o.Kurt Holmström

Malmberg, Olle

1991.4

Vandring; Börje Sandén om Stäkets biskopsborg, 1994

Westberg Lindberg, Britt-Marie

1994.4

Börje Sandén; Ryssgraven, Dalkarlsbacken o. Biskopsholmen

Westberg Lindberg, Britt-Marie

1994.4

Vandring på F8; Rune Nilsson och H-U Frohnert, 1995

Lundén, Thomas

1996.1

Kulturhistorisk vandring; Kafferast vid Bagarstugan, Sandvik

Westberg Lindberg, Britt-Marie

1998.3

Kulturhistorisk vandring; Gerth Ström och Nils-Erik Landell

Westberg Lindberg, Britt-Marie

1998.3

Forntida mat på Gåseborg

Norén, Roland

1998.4

Bussutflykt; Magnus Källström vid runstenarna i Skälby

Norén, Maj-Britt

1999.1

Kulturcykling längs Häradsvägen - runstenarna vid Ormbacka

Norén, Roland

2001.4

F8; M. Lundbäck, I. Kennerstedt Bornhall, S. Blomqvist

Westberg Lindberg, Britt-Marie

2004.3

Vandring på F8; Åke Lundberg och Lars Gustafsson j:r

Westberg Lindberg, Britt-Marie

2004.3

Med häst och vagn runt Säbysjön

Almrén, Katinka

2004.4

Båtutflykt; Ingrid Kennerstedt Bornhall o Rolf Lönngren

Almrén, Katinka

2005.3

Gröna Kilarnas Dag

Almrén, Katinka

2006.3

Lars Gustafsson j:r berättar om Brukets historia, 2 foton

Almrén, Katinka

2007.1

Börje Sandén berättar om Stäkets historia

Almrén, Katinka

2007.3

Linnévandringen, flera bilder

Almrén, Katinka

2007.4

Rösaring – vandring i förfäders spår

Almrén, Katinka

2008.2

Med buss genom Järfälla – Ingrid Kennerstedt Bornhall guidar

Almrén, Birgitta

2009.4

Järfälla förr och nu - Villa på Uddnäs i Stäket

Almrén, Katinka

2010.2

Kö till bullar hos Majorskan

Almrén, Katinka

2010.2

Guiden Ingrid Kennerstedt Bornhall

Sundin, Tore

2010.2

Utgrävning vid Lädersättra dag 1

Westberg Lindberg, Britt-Marie

2010.3

Utgrävning vid Lädersättra dag 2

Almrén Birgitta

2010.3

Vandring i ryttarolympiadens spår

Almrén, Katinka

2010.4

Kulturvägar genom Järfälla

Almrén, Birgitta

2010.4

Olle Lundkvist berättar om Jakobsbergs gårds kulturhistoria

Boye-Møller, Monica

2011.3

Vandring mellan kulturminnen i Kallhäll

Westberg Lindberg, Britt-Marie

2012.3

Lars Gustafsson j:r leder kulturhistorisk vandring i Barkarby 1974

Malmberg, Olle

2014, 2

Kulturhistorisk vandring på F8:s område

Andersson, Kåre

2014, 4

Kulturvandring i Viksjö

Andersson, Mia

2015, 3

Konst- och kulturvandring i Jakobsberg

Leksell, Monica

2017, 3

Börje Sandén berättar om Stäkets borg

Wredén, Corinne

2017, 3

Årsmöten

 

 

John Ljungqvist berättar minnen från Bolinders 1978

Malmberg, Olle

1978.2

Järfälla Hembygdsblads logotyp, 1978

Malmberg, Olle

1978.2

Olle Petersson överlämnar en gåva på årsmötet 1979

Malmberg, Olle

1988.1

Gåvor överlämnas till föreningens museum, 1981

Malmberg, Olle

1981.2 fg

Publikbild 1982

Malmberg, Olle

1982.2

Lars Gustafsson j:r, 1982

Malmberg, Olle

1982.2

Musikskolans kör underhåller, 1982

Malmberg, Olle

1982.2 fg

Första årsmötet, 1974

Malmberg, Olle

1984.1

Bengt Dahlström visar gåva efter Alex Eriksson, 1985

Malmberg, Olle

1985.2

Knut Strand visar bilder och berättar om naturen, 1985

Malmberg, Olle

1985.2

Bengt Dahlström ger blommor till Lars Gustafsson j:r, 1987

Malmberg, Olle

1987.2

Bror Axelson, 1987

Malmberg, Olle

1987.2

Gåva från Karin Wennberg visas upp av Bengt Dahlström, 1987

Malmberg, Olle

1987.2

Bengt Dahlström ger ordförandeklubban till Kurt Holmström, 1989

Malmberg, Olle

1989.2

Gulli Sahlin-Gustafsson, Lars Gustafsson j:r och Bengt Dahlström

Malmberg, Olle

1989.2

Presidiet: M. Redbrandt, I. Werner och K. Holmström, 1990

Malmberg, Olle

1990.2

Gösta Larsson visar bilder, 1990

Malmberg, Olle

1990.2

Musik- och dansgruppen Los Latinos vid länsförbundets årsmöte

Malmberg, Olle

1990.2

Diplomutdelning; Bengt Dahlström o. Lars Gustafsson j:r, 1990

Malmberg, Olle

1990.2

Herman Markström läser upp valberedningens förslag, 1991

Malmberg, Olle

1991.2

Doris Strand tar emot hedersnål av Kurt Holmström, 1991

Malmberg, Olle

1991.2

Bertil Lilliehöök och Knut Strand i samspråk, 1991

Malmberg, Olle

1991.2

Lars Gustafsson j:r, 1991

Malmberg, Olle

1991.2

Kaffepaus, 1991

Malmberg, Olle

1991.2

Efter årsmötet serverades kaffe, 1992

Malmberg, Olle

1992.2

Göran Furuland ger diplom och blommor till Olle Malmberg, 1992

Lindberg, Kurt

1992.2

Ordförandeskifte; Hans-Ulrich Frohnert o. Kurt Holmström, 1993

Lindberg, Kurt

1993.2

Föreningen Cittrasterna underhåller, 1993

Lindberg, Kurt

1993.2

Föreningens revisor Hans Andersson mottar hedersnål, 1993

Lindberg, Kurt

1993.2

Ingrid Kennerstedt Bornhall vid 20-årsjubileet 1994

Lindberg, Kurt

1994.2

Jubileumsårsmötet - publikbild 1994

Lindberg, Kurt

1994.2

Carl Axel Alrenius föreläser om Västeråsbanan, 1995

Norén, Maj-Britt

1995.2

Kurt Holmström och Karl-David Öborn; 1996

Lindberg, K. och Norén, R.

1996.2

John Ljungqvist berättar om Bolinders, 1996

Lindberg, K. och Norén, R.

1996.2

Thomas Johansson och Johan Hedtjärn underhåller, 1996

Lindberg, K. och Norén, R.

1996.2

Avtackning av avgående styrelseledamöter, 1996

Lindberg, K. och Norén, R.

1996.2

Publikbilder, 1996

Lindberg, K. och Norén, R.

1996.2

Carl von Linné - Hans Odöö – länsförbundets årsmöte 1996

Lindberg, Kurt

1996.2

Curt Lindström avtackar Hans-Ulrich Frohnert, 1997

Westberg Lindberg, Britt-Marie

1997.2

Hembygdsföreningens årsmöte 1997

Westberg Lindberg, Britt-Marie

1997.2

Bror Axelson får hedersnål av Inger Kling, 1998

Lindberg, Kurt

1998.2

Curt Lindström avtackar avgående ordförande Bill Larsson, 1998

Lindberg, Kurt

1998.2

U. Cigvald, M. Wredenberg, E-M Jonsson, U. Nordstedt, 1998

Lindberg, Kurt

1998.2

Kerstin Fogelberg får hedersnål av Bill Larsson, 1998

Lindberg, Kurt

1998.2

Årsmötesdeltagare 1999

Norén, Roland

1999.2

Curt Lindström avtackas av Gerth Ström, 1999

Norén, Roland

1999.2

Lars Gustafsson j:r, Hembygdsföreningens nye ordförande, 2000

Andersson, Kåre

2000.2

Sven Bårström; Västeråsjärnvägens historia, 2002

Westberg Lindberg, Britt-Marie

2002.2

Mikael Falk berättar om konst i kommunen, 2004

Westberg Lindberg, Britt-Marie

2004.2

Lars Gustafsson j:r överlämnar klubban till Berith Söderberg

Westberg Lindberg, Britt-Marie

2005.2

Harald Norbelie berättade om Bolinders i Stockholm

Westberg Lindberg, Britt-Marie

2005.2

Mötesdeltagarna lyssnar till mötesordförande Hannes Tjerneld

Westberg Lindberg, Britt-Marie

2005.2

Lars Gustafsson j:r avtackas av Rolf Lönngren och Birgitta Almrén

Westberg Lindberg, Britt-Marie

2005.2

Lars Gustafsson j:r och mötessekreteraren Birgitta Oppliger

Westberg Lindberg, Britt-Marie

2005.2

Birgitta Holm och Anders Forsslund

Westberg Lindberg, Britt-Marie

2006.2

Monica Boye-Møller och Berith Söderberg

Westberg Lindberg, Britt-Marie

2007.2

Stina Skog spelar saxofon, Gunnar Blomström ackompanjerar

Westberg Lindberg, Britt-Marie

2007.2

Inger Kling och Maj-Britt Norén

Westberg Lindberg, Britt-Marie

2007.2

Föreningen Folkmusik och Dans i Järfälla inledde årsmötet 2008

Westberg Lindberg, Britt-Marie

2008.1

Lars Gustafsson j:r och Monica Boye-Møller

Westberg Lindberg, Britt-Marie

2008.2

Gösta Andersson berättar om sin tid på Bolinders

Almrén, Katinka

2009.2

Årsmötesdeltagare

Almrén, Katinka

2009.2

MonicasVisEnsemble

Almrén, Katinka

2010.2

Rune Salemyr och Monica Boye-Møller

Almrén, Katinka

2010.2

Monica Boye-Møller och Björn Olson

Almrén, Katinka

2010.2

Ingemar Sallnäs i talarstolen

Westberg Lindberg, Britt-Marie

2011.2

Årsmötesdeltagare

Westberg Lindberg, Britt-Marie

2011.2

Anne-Marie Tärnström avtackas av Monica Boye-Møller

Westberg Lindberg, Britt-Marie

2011.2

BrommaGängets dragspelare

Westberg Lindberg, Britt-Marie

2012.2

Bertil Olsson överlämnar kassörsuppdraget till Håkan Jelvestam

Westberg Lindberg, Britt-Marie

2012.2

Roland Norén tackas för arbetet med flytt av hembygdsmuseet

Westberg Lindberg, Britt-Marie

2012.2

Monica Boye-Møller tackar Bo Johansson

Almrén, Birgitta

2013.2

Bolinderoktetten under ledning av Åke Hedbom

Westberg Lindberg, Britt-Marie

2014, 2

Monica Boye Møller avtackar Inger Kling

Westberg Lindberg, Britt-Marie

2014, 2

Monica Boye Møller avtackar Viola Lundberg

Westberg Lindberg, Britt-Marie

2014, 2

Järfälla spelmän på hembygdsföreningens årsmöte

Oldberg, Sigun

2015, 2

Hembygdsföreningens årsmöte

Wredén, Corinne

2016, 2

Stockholms läns hembygdsförbunds årsmöte 2016

 

2016, 2

Järfälla hembygdsförenings årsmöte

Leksell, Monica

2017, 2

Rapport från årsmötet 2018

Hjelm, Anders

2018, 2

 

 

 

Övriga föreningar

 

 

Kallhälls båtklubb invigs 1938 (ur Bolinder´s Bladet nr 5-6)

okänd

1977.1

Barkarby Folkets Hus brinner

Lif, John

1977.2

Triangelns första fotbollslag våren 1927

okänd

1979.3

Triangelns bandylag, 1940-41

okänd

1979.3

Järfälla kammarorkester, repetition, 1972

Malmberg, Olle

1980.2

Järfälla musikkår marscherar på Gjutarvägen i Kallhäll

Malmberg, Olle

1980.2

Spelmansstämma på Kvarnbacken, Jakobsberg, 1983

Malmberg, Olle

1983.4

Spelmansstämma på Kvarnbacken, Jakobsberg, 1984

Malmberg, Olle

1984.4

Spelman med nyckelharpa (teckning)

Lundin, Tor

1987.2

Nyckelharpa (teckning)

Lundin, Tor

1987.3

Missionsförsamlingens styrelse, 1930

Nilsson, Oskar

1987.4

Kallhälls missionshus (teckning)

Eriksson, Karl

1987.4

Midvinterstämman 1988 (teckningar av olika medverkande)

Levander, Sven Ivar

1988.2

Lars Gustafsson j:r talar vid spelmansstämman

Malmberg, Olle

1988.4

Nyckelharpsgillet; Historie-, musik- och litteraturkväll på Görväln

Malmberg, Olle

1989.1

Midvinterstämman i Kallhäll; fyra bilder

Malmberg, Olle

1990.2

Barkarby s.d.u.k.; studiecirkel 1936-37

okänd

1990.2

Gunnar Sträng vid Järfälla Arbetarekommuns 60-årsjubileum 1971

okänd

1993.1

Anna-Greta Leijon och Gunnar Sträng, 1981

okänd

1993.1

Midvinterstämmans 10-årsjubileum

Westberg, Britt-Marie

1993.2

Barkarby SDUK - studiecirkel i organisationskunskap, 1937

okänd

1994.3

Barkarby SDUK - 25årsjubileum, 1952

okänd

1994.3

Första spadtaget på Jakobsbergskyrkan 1968

Klein, Gunnar

1997.2

Kallhälls missionsförsamlings ungdomsförenings årsmöte

okänd

1997.2

Invigning av Bolindermuséet - Carl Bolinder och Kåre Andersson

Westberg Lindberg, Britt-Marie

1998.2

Stafettävlingen Skälby runt 1930-talet

Grip, Harry

2000.1

Fotbollslag från Triangeln

okänd

2000.1

Katolska kyrkan – interiör

Westberg Lindberg, Britt-Marie

2002.2

Järfälla Musikkår under turnén i Edinburgh

okänd

2005.2

Hallåan Jennifer Lopez, Järfälla Lokal-TV

Johansson, Birgitta

2005.4

Kjell Dellert redigerar ett program, Järfälla Lokal-TV

Johansson, Birgitta

2005.4

JLTV-nytt spelas in med Birgitta Johansson som nyhetsredaktör

Johansson, Anders

2005.4

Järfälla Lokal-TV:s arkiv

Johansson, Birgitta

2005.4

Järfälla Musikkårs konsert i Minnesota, 2005

Rindar, Pelle

2005.4

Midvinterstämman 2006

Sörensen, Arvid och Barbro samt  Wallin, Britt-Lis

2006.2

Triangelns bandylag 1934

okänd

2006.4

Skälby Spelmanslag, Midvinterstämman

Wallin, Britt-Lis

2008.1

Midvinterstämman 2008, flera bilder

Wallin, Britt-Lis o Bylund, Marianne

2008.1

Lenor Holgersson, stipendiat vid Midvinterstämman 2009

Olson, Björn

2009.1

Järfälla Spelmän, Midvinterstämman 2009

Wredén, Corinne

2009.1

Järfälla Symfoniorkester 2006

Medljus, Robert Eldrin

2010.2

Järfälla Folkdansgille mottar fana på Svenska Flaggans dag 1969

okänd

2011.1

Gunnar och Maj Östling, Järfälla Folkdansgille,

okänd

2011.1

Järfälla Folkdansgille firar 40-årsjubileum

Gillvall, Bengt

2011.1

Per-Eric Ericsson framför revisionsberättelsen, årsmötet 1998

Gillvall, Bengt

2011.1

JFG 60-årsjubileumsfest 2010

Wisén, Bo

2011.1

Maj-Britt Norén mottar Midvinterstipendiet 2011

Lindholm, Leif

2011.1

Allspel på Midvinterstämman 2012

Lindholm, Leif

2012.1

Buskspel inomhus

Sörensen, Arvid

2012.1

Corinne Wredén, midvinterstipendiat 2012

Lindholm, Leif

2012.1

IOGT Godtemplarlogens luciafirande, omkring 1916

okänd

2012.1

Järfälla Spelmän - en nybildad förening

Wredén, Corinne

2012.1

Det första av tre Folkets Hus i Kallhäll, Hönshuset, 1929

Lif, John

2012.2

1937 års Folkets Hus i Kallhälls Villastad

Willberg, Gunvor

2012.2

Folkets Hus-föreningens styrelse 1954

Willberg, Gunvor

2012.2

1970 års Folkets Hus i Kallhälls centrum

okänd

2012.2

Folkets Hus-föreningens 50-årsjubileum 1962

Willberg, Gunvor

2012.2

Mary Maleus, Folkets Hus-föreståndare

Olson, Björn

2012.2

Bo Johansson, Folkets Hus-ordförande

Westin, Jan G.

2012.2

Järfälla Spelmän ger konsert i Kashiba, Japan

Bylund, Tommy

2012.3

Spelledare Lars Lindkvist i långdansens virvlar

Nordström, Dorry

2012.3

Svenska och japanska spelmän utanför ambassaden i Tokyo

Bylund, Tommy

2012.3

Nyvalda styrelsen i Björklidens Villaägareförening, 2012

Olson, Björn

2012.4

Birgitta Kruse och Maj-Britt Norén vid Sandviks gård 2001

Westberg Lindberg, Britt-Marie

2013.1

Midvinterstämman 2013; 10 bilder

Allmo, Per-Ulf, Lindholm, Leif och

Wredén, Corinne

2013.1

Midvinterstämman 2014

Allmo, Per-Ulf

2014, 1

Representanter för Järfälla spelmän med gäster från Japan

Nordström, Dorry

2014, 1

Järfälla spelmän i Japan

Bylund, Tommy

2014, 1

Ulvsättra bygdegårdsförenings styrelse 2014

Strange, Lars

2014, 4

Midvinterstämman 2015

Andersson, Mia och Maleus Larsson, Hanna

2015, 1

Folkmusik- och dansåret 1990. Styrelsemöte

 

2015, 3

Järfälla spelmän spelar under kastanjeträd på Görväln

Almrén, Katinka

2015, 3

Midvinterstämman 2016

Andersson, Mia

2016, 1

Järfälla spelmän spelar järfällalåtar på Hyllan

 

2016, 2

Medlemmar i Barkarby socialdemokratiska ungdomsklubb 1940

Brundin, Elis

2016, 3

Järfälla symfoniorkester 40 år

 

2016, 3

IF Triangeln. A-laget i fotboll 1930

Lif, John

2016, 3

IF Triangelns styrelse 1934

 

2016, 3

IF Triangelns bandylag 1936

AB Text och bilder

2016, 3

Från Stockholms läns SSU-distrikts årskonferens 1950

 

2016, 4

Bolinderkvartetten

Andersson, Mia

2016, 4

Järfälla spelmän på busstur

Wredén, Corinne

2016, 4

Medlemmar från Järfälla manskör 1923

 

2016, 4

Midvinterstämman 2017

Lindblom, Leif och Walters, Rosalind

2017, 1

Gammeldansens vänner i Jakobsberg firade 50 år

Lindholm, Leif

2017, 2

Nya Folkets hus i Kallhäll invigt

Hjelm, Anders

2018, 1

Publik vid invigningen av nya Folkets hus

Hjelm, Anders

2018, 1

Midvinterstämman 2018

Lindholm, Leif. Walters, Rosalind. Wredén, Corinne

2018, 1

Tidningen Järfällan suomalainen

 

2018, 2

Järfälla musikkår 60 år

 

2018, 4

 

 

 

 

 

Gårdar och torp

 

 

fg = första gången bilden är publicerad

 

 

 

 

 

MOTIV

FOTOGRAF/TECKNARE

År.Nr

 

 

 

Almare-Stäket

 

 

Almare-Stäkets gård

Hartmans Kortförlag

2004.4

Stäkets krog 1925

okänd

2004.4

Monumentet på Monumentholmen (vykort)

okänd

2004.4

John Majling och hans bror Nils vid växthusen, 1920-talet

okänd

2004.4

Almare-Stäkets kvarnstuga, trol. 1908

okänd

2013.3

Ruin af Almare Stäke

Dahlberg, Erik

2017, 3

 

 

 

Barkarby

 

 

Barkarby Gästgivaregård. Järfällatallriken

Andersson, Ulla-Gina

1981.2

Arbetarbostaden i Barkarby

Malmberg, Olle

1983.1

Barkarby Gästgivaregård (teckning)

Johansson, Birgitta

1999.2 fg

Barkarby Gästgifvaregård (rekonstruerad skjutsskylt)

Nordin, Stefan

1999.4

Kartskiss över Barkarby torg (teckning)

Johansson, Birgitta

2001.1

Barkarby gästgivaregård på 1890-talet

Svenska Turistföreningen

2004.2

 

 

 

Baset

 

 

Del av Järfälla kommuns adresskarta 2000; Baset m. omgivn.

 

2008.3

Karl Salins sommarvilla vid Baset, 1951

Johlin, Artur

2008.3

Gamla torpstugan vid Baset, 1970

Malmberg, Olle

2008.3

Baset i juli 1906, målning

okänd

2008.4

 

 

 

Björnmyra

 

 

Torpet Björnmyra, 1973

Stiwenius, Hans

1995.1

Torpet Björnmyra, 1952; A F Karlsson och L Gustafsson j:r

Johlin, Artur

2003.3

Björnmyra torp (teckning)

Johansson, Birgitta

2003.3

Del av karta över Säby från 1850

Sydow, Oscar von

2003.3

Torpet Björnmyra 1952

Johlin, Artur

2003.3

Renovering av torpet Björnmyra - interiör

Westberg Lindberg, Britt-Marie

2003.3

Åke Sjöberg, framför torpstugan Björnmyra, 2003

Westberg Lindberg, Britt-Marie

2003.3

 

 

 

Bonäs

 

 

Bonäs 1974

Malmberg, Olle

2005.3

 

 

 

Finnängen

 

 

Utdrag ur Järfälla kommunkarta 2008

 

2011.3

Lantmäterikartan 1636

 

2011.3

Lantmäterikartan 1697

 

2011.3

Vy över Finnängens torpplats, juni 2011

Westberg Lindberg, Britt-Marie

2011.3

Finnängens gårdsplats 2011

Westberg Lindberg, Britt-Marie

2011.4

Bancosedel från 1824

okänd

2011.4

Exempel på falsk bancosedel från 1815

okänd

2011.4

Lars Gustafsson j:r gräver fram terrasskanten 2011

Westberg Lindberg, Britt-Marie

2011.4

Uthusgrund från Finnängen 2011

Westberg Lindberg, Britt-Marie

2011.4

Kartskiss över befintliga lämningar vid Finnängen

Löthman, Lars

2011.4

 

 

 

Fransborg

 

 

Fransborg augusti 1989

Malmberg, Olle

1991.2

Del av karta över Barkarby 1768

Boding, Gabriel

1998.3

Vy över Fransborg från öster 1935

okänd

1998.3

Flygarna efter frukost på Fransborg 1929

Ahlsén, Alice

1998.3

Alice Ahlsén plöjer, 1932

okänd

1998.3

Fransborg, 1929 (teckning)

Pettersson, Elof

1999.2

 

 

 

Fågelsången

 

 

Personer som bebott Fågelsången

okänd

2008.2

 

 

 

Granskog

 

 

Del av cykelkarta över Järfälla kommun, 1988

 

2009.3

Granskog, 1952

Johlin, Artur

2009.3

Ekonomibyggnaden vid Granskog, 1970

Malmberg, Olle

2009.3

Vy över Granskogs torpplats, 1952

Johlin, Artur

2009.3

Granskog 1973 från norr med ladugården i förgrunden

Stiwenius, Hans

2009.4

Del av karta över Säby från 1850. Infartsvägen till Granskog

 

2009.4

Richard Malkolm Wilson o. Lars Gustafsson j:r vid Granskog 1952

Johlin, Artur

2009.4

Planlösning over torpstugan Granskog, 1973

 

2009.4

 

 

 

Gröndal

 

 

(Stora) Gröndal (teckning)

Johansson, Birgitta

2001.2

 

 

 

Grönvreten

 

 

Södra Grönvreten, 1906

Berndes, Hann-Mari

2007.1

Norra Grönvreten, 1954

Grip, Harry

2007.2

Västra Grönvreten, äldre byggnad, 1954

Grip, Harry

2007.2

Västra Grönvreten, nyare byggnad, 1954

Grip, Harry

2007.2

Spisen i den gamla torpstugan på Västra Grönvreten, 2000

Westberg Lindberg, Britt-Marie

2007.3

Familjen Eriksson, 1952

okänd

2007.3

Axel Hagström med familj

okänd

2007.3

 

 

 

Görväln

 

 

Görvälns gård (vykort)

Malmberg, Olle

1979.4 fg

Görvälns gård. Oljemålning

Brockland, Uno

1981.2

Görvälns slott, huvudbyggnad och södra flygeln (grafiskt blad)

Kellström, Anita

1982.2

Görvälns slott, från Görvälnsviken (grafiskt blad)

Kellström, Anita

1982.2

Görvälns gård, huvudbyggnaden

Malmberg, Olle

1982.3

Görvälns gård, norra paviljongen (teckning)

Aronson, Å.

1983.2

Görvälns gård, 1983 (teckning)

Levander, Sven Ivar

1983.3

Görvälns gård, huvudbyggnaden, (tecknat vykort)

Nilsson, Karl-Veron

1983.4 fg

Görvälns gård, 1983 (teckning) vykort

Nilsson, Karl-Veron

1983.4

Görvälns slott (teckning) vykort

Levander, Sven Ivar

1984.3

Karta över Görväln 1675

Person Gjädda, Johan

1990.3

Görväln på 1800-talet (teckning)

Johansson, Birgitta

1991.2

Görväln - Erik Dahlbergs kopparstick av Görväln

Marot, Jean

1992.2

Skördetid på Görväln 1951

Johlin, Artur

1992.4

Vid Görvälns gård 1928 eller 1929; Olle Gustafsson med kamrater

okänd

1993.3

Görvälns krog/Solbacka 1970

Malmberg, Olle

1993.1

Görvälns slott (teckning)

Bauer, Lisa

1994.3

Familjen Johansson från Tallbacken, Görväln, 1935

okänd

2002.4

Erik Johansson, Erik Larsson och tjuren Heros på Görväln, 1935

okänd

2002.4

Delar av familjen Johansson på Skolvägen 8 i Jakobsberg

okänd

2002.4

Görvälns slott (teckning)

Johansson, Birgitta

2002.4

Marhagen 2010

Westberg Lindberg, Britt-Marie

2010.4

Husförhörslängden för Marhagen 1886-1890

 

2010.4

Skolfoto Görvälns skola före 1900

okänd

2010.4

Det öde boningshuset på Marhagen 1951

Johlin, Artur

2010.4

Axel Cederlund på trappan till Brännboda, 1960-tal

okänd

2010.4

Gröna paviljongen 1981

Malmberg. Olle

2015, 1

Görvälns gård. Kopparstick ur Suecia antiqua

 

2015, 2

Görvälns krog, numera Solbacka (foto 1930-40-talet)

 

2015, 3

Görvälns gård. Gruppbild framför Tallbacken

 

2016, 4

Görvälns gård 1937

Kempf

2018, 3

 

 

 

Henriksdal

 

 

Del av Järfälla kommuns adresskarta 2000

okänd

2006.3

Henriksdal från nordväst, 1970

Malmberg, Olle

2006.3

Äldsta huset vid Henriksdal, omkring 1890

okänd

2006.4