En levande hembygd öppen för alla

  • Vi ska värna kulturarvet över tid
  • Vi ska vara en välkomnande rörelse som möter människors kulturarvsintresse
  • Vi ska verka i lands- och stadsbygd
  • Vi ska spela en aktiv roll för en hållbar samhällsutveckling
  • Vi ska erbjuda våra kompetenser till andra samhällsaktörer

Förening:

Järfälla Hembygdsförening

Skapad av: Järfälla Hembygdsförening (2017-10-04 16:38:25) Kontakta föreningen
Ändrad av: Järfälla Hembygdsförening (2017-10-04 16:38:25) Kontakta föreningen