Järfällalitteratur

 Kontaktperson hembygdsföreningen: Birgitta Almrén 08-583 513 97     

Säljs av Järfälla Hembygdsförening:    Pris/ Medlems-pris 
500 år på Görväln 50 kr
Alla tillsammans 100 kr
Barkarby flygfält – F8 och sjuttio års flyghistoria 20 kr
Från godsägare till entreprenörer 50 kr
Gamla färdvägar i Järfälla 20 kr
Glimtar ur Görvälns historia 20 kr
Järfällaboken 200 kr
Järfällaboken II (2 band) gratis
Järfälla kommunalstämmo-protokoll 50 kr
Järfälla kulturhistoriska miljöer 50 kr
Järfälla runstenar 30 kr
Järfälla sockenstämmoprotokoll del 1 30 kr
Järfälla sockenstämmoprotokoll del 2 50 kr
Järfällas moderna historia gratis
Kulturmiljöplan för Järfälla 50 kr/40 kr
Kulturstigar Barkarby-Skälby 35 kr
Kulturstigar Viksjö-Görväln 35 kr
Kulturstigar Kallhäll-Stäket 35 kr
Kulturstigar Jakobsberg-Säby 35 kr
Musik och kultur under 50 år 20 kr
Några Wiksjöminnen 35 kr
Porträtten i Birgittasalen 20 kr
Porträtten i Järfällasalen 20 kr
Posten i Järfälla 125 år 20 kr
Torp i Järfälla 100 kr