Kartor

Gamla Järfällakartor
Gamla kartor över Järfälla hittar du bla i kommunens arkiv, blidarkivet. Klicka på länken nedan eller i vänstermenyn, Bildarkivet. Några få kartor är digitaliserade och nås via bilddatabasen. Några planer på att digitalisera hela kartarkivet finns inte i dagsläget.
Järfälla Bildarkiv

Även hos lantmäteriverket i Gävle finns det gamla kartor över Järfälla.
Lantmäteriverket i Gävle

Järfälla kommuns webbkarta.
På Järfälla kommuns hemsida hittar du histsoriskt intressanta platser, fornminnen, ett par kartor från 1800-tal och tidigt 1900-tal mm. En aktuell karta, fritidskarta, flygfoto över kommunen och mycket annat hittar du också.
Järfälla kommuns webbkarta