Gamla färdvägar

 Gamla färdvägar genom Järfälla
 Utställningen ”Gamla färdvägar genom Järfälla” är en bildfantasi byggd på faktiska uppgifter med syfte att väcka intresse för Järfälla som hembygd och vara ett utbildningsmaterial för skolorna. Den handtextade och målade utställningen om cirka 9 x 2 meter finns uppsatt i Flottiljens äldreboende. Som ett komplement till utställningen finns en skrift med samma namn; Gamla färdvägar genom Järfälla.
Utställningen gjordes av Järfälla kommuns Informationscentral 1984 av Berit Bolin och Corinne Wredén med faktaunderlag av Lars Gustafsson j:r. Corinne Wredén har återskapat utställningen i digital form och Järfälla Hembygdsförening har framställt en tryckt version 2005. Bidrag till att ta fram den nya versionen av utställningen har lämnats av Järfälla kommun, som också finansierat skriften.

Corinne Wredén, Lars Gustafsson jr och Berit Bolin vid invigningen