Bildarkivet

Järfälla har ett kommunalt bildarkiv som innehåller omkring 25.000 registrerade bilder. Grunden till arkivet lades av Lars Gustafsson j:r i samband med att han skrev Järfällaboken 1957, då ett stort bildmaterial samlades in. De äldsta bilderna är från 1800-talet.

Förutom bildsamlingen finns ett tidningsklippsarkiv från 1920-talet, ljud-, videoband och ett mindre antal filmer. Bildarkivet har också ett mindre kartarkiv med i första hand betoning av äldre kartor.

Hembygdsföreningen deponerar sina bilder i kommunens bildarkiv och föreningen medverkar också aktivt till insamling av ytterligare bilder samt identifiering av personer och miljöer.

För att öka möjligheten att söka sig tillbaka i Järfällas historia pågår ett omfattande arbete med att lägga in bilderna i en databas. Arbetet påbörjades i slutet av 1990-talet och nya bilder läggs in kontinuerligt. Bilddatabasen nås via Järfälla kommuns skoldatanät och kommunens hemsida. Gör ett besök på Järfälla kommuns hemsida www.jarfalla.se. I vänstermenyn finns en länk till bildarkivet ”Järfällabilder”

Du kan också klicka på denna länk: Bildarkivet eller på bilden ovan.

Bildarkivet

Ansvarig:        Karolina Hedström
Telefon:          070-002 7211
E-post:            [email protected]

Besöksadress:
Järfälla Kultur, Bildarkivet
Tornerplatsen 18
177 30 Järfälla
eller via Jakobsbergs bibliotek.

Ring och beställ tid före ett besök!