Verksamhetsplan för 2018

Enligt Järfälla Hembygdsförenings stadgar ska styrelsen vid årsmötet redovisa en verksamhets – och ekonomisk plan för det kommande året. 2018 års plan utgår ifrån ändamål och uppgifter som fastställts i stadgarna samt Sveriges Hembygdsförbunds grundsyn och den år 2017 antagna visionen. Visionen lyder: En levande hembygd öppen för alla med de förklarande underrubrikerna
• Vi ska värna kulturarvet över tid
• Vi ska vara en välkomnande rörelse som möter människors kulturarvsintresse
• Vi ska verka i lands- och stadsbygd
• Vi ska spela en aktiv roll för en hållbar samhällsutveckling
• Vi ska erbjuda våra kompetenser till andra samhällsaktörer

Läs hela den länkade: Verksamhetsplanen 2018