Kulturarvsdagen 10 september 2017 – Igelbäcken

Kulturarvsdagen 10 september 2017  hembygdsfotograf: Anders Hjelm

 

Kulturarvsdagen är en del av European Heritage Days som firas i september varje år över hela Europa. Evenemanget startade i Frankrike 1984 och samordnas i Sverige av Riksantikvarieämbetet. Varje år har ett nytt tema och när detta passar oss här i Järfälla så medverkar vi – och vi är i detta fall Järfälla Kultur och Järfälla Hembygdsförening i samverkan. De senaste åren har vi arrangerat kulturarvsdagar varje år: 2016 – Tidens rörelser, om folkrörelser och samhällsengagemang, 2015-Människors värv och verk – en resa i industri-och teknikhistoria, 2014- I krigens spår, 2013 – Människors mötesplatser, 2012- Under ytan, 2011- Gröna platser.
2017 års tema är Natur och kulturarv – miljöer med möjligheter. Tidigt var vi på det klara med att Järvafältet med dess rika historia och kulturarv och med de omfattande exploaterings-och byggplaner som pågår där skulle bli grunden för vårt program. Och när sedan naturreservatsplanerna för Igelbäcken presenterades så var programmet klart.
Våra guider var Ingrid Kennerstedt Bornhall, kommunantikvarie och Åke Lundberg som under många år arbetat på F8 Flygflottilj och är aktiv i F8 Kamratförening. I skönt sensommarväder ledde de en skara på ca 30 personer genom mestadels lättillgänglig terräng.
Igelbäcken var en förutsättning för de förhistoriska bosättningarna på Järvafältet. Ingrid berättade om gårdar, torp och gravfält längs den fyra kilometer långa vandringen. I förhistorisk tid var det skärgård i området och bosättningar anlades företrädesvis vid vatten. Ingrid berättade om torpet Igelbäcken, Stens by med två gårdar och kvarn, om Håga gård, Tallebo och andra boplatser. Djurliv finns kvar, bl.a. kor och en bäver som slagit sig ner i Igelbäcken och som likt Sisyfos bygger upp sitt bo på nytt dagligen efter att det rivits ner av naturvårdarna.
Åke Lundberg gav en nostalgisk tillbakablick på flygets historia på Järvafältet, alltifrån det tidiga flyget i början av 1900-talet till den militära storhetstiden 1938-1974 då F8 flygflottilj höll till på fältet som Sveriges första jaktflygflottilj med som mest 130 militära flygplan av olika typer under 1950-talet. Tidvis flög 300 förare på flottiljen som utvecklades till en av Järfällas största arbetsgivare. Åke berättade om de olika hangarerna och vad de användes till, om start-och landningsbanor, som asfalterades först 1947,och som vi också promenerade på, och om robotförsvaret. Åke kryddade sina berättelser med anekdoter, de flesta helt sanna men några med tveksam sanningshalt. En otäck händelse inträffade 1957 då en J 34 Hawker Hunter kraschade på fältet. Nedslagsplatsen kommer sannolikt att bli en minnesplats och kunna upplevas av de nya invånarna i Barkarbystaden. Vandringen avslutades med att Ingrid berättade om kommunens fortsatta planering av området, som när det är utbyggt kommer att ha 18 000 bostäder, 10 000 arbetsplatser och ny tunnelbanesträckning från Barkarby till Akalla. Vandringen visade tydligt hur viktigt det är att spåren efter tidigare generationer får leva kvar sida vid sida med framväxten av den nya urbana Barkarbystaden.
Monica Boye-Möller