Lars Gustafsson j:r avled den 24 december 2016

Lars Gustafsson jrFotograf: Lars Gustafsson jr

Lars Gustafsson jr

En av Järfällas största kulturpersonligheter, vår främste hembygdsforskare, en stor politiker, en hängiven folkbildare har lämnat oss efter ett långt och rikt liv.

Lars föddes 1925 i Stockholm men växte upp i Järfälla där han sedan verkade hela sitt liv.
Politiskt var han tidigt aktiv i Järfälla men även som riksdagsledamot 1969-1991.

Hans insatser inom Järfälla Hembygdsförening är historiska och ovärderliga. Han deltog aktivt i bildandet av föreningen 1974, har varit vice ordförande flera år och ordförande 2000-2005.

Genom arkivstudier och hembygdsforskning förvärvade han en unik kunskap om sin hembygd Järfälla. Han är författare till Järfällaboken, som utkom 1957. Hans hembygdsforskning har lett till att Järfälla sannolikt är en av de mest väldokumenterade kommunerna i Sverige.

För Järfälla Hembygdsförening har Lars varit den stora tryggheten. Alltid har vi kunnat ställa frågor till honom och fått del av hans djupa kunskaper om Järfälla. Vi kommer att sakna honom mycket.