Flyguppvisning på Järnsjön

Flyguppvisning på Järnsjön
Albin Ahrenberg (1889-1968) försökte flyga västerut över Atlanten men kom bara till Grönland. Under 20- och 30-talen gjorde han propaganda för flyget med ett flertal rundflygningsturnéer över hela landet bl a här på Järnsjön. Fotograf är Paul Samuelsson

Förening:

Järeda Hembygdsförening

Skapad av: Järeda Hembygdsförening (2015-03-27 12:56:14) Kontakta föreningen
Ändrad av: Järeda Hembygdsförening (2019-10-25 15:46:28) Kontakta föreningen