Bli medlem

Medlemsavgiften är 100 kr per år. Familjemedlemskap kostar 150 kr per år (gäller alla som är skrivna på samma adress).

Du blir medlem genom att skicka ett mejl till: [email protected]

Ange:

  • Ditt namn och din hemadress
  • Din mejladress
  • Ditt telefonnummer 

Betala därefter in 100 kr eller 150 kr (enskild/familj) via Swish eller Bankgiro:

  • Swish: 123 019 64 02
  • Bankgiro: 404-2586


Medlemsformen "ständig medlem" är avskaffad enl. årsmötesbeslut 2022-02-10.
De som är ständiga medlemmar kvarstår som sådana livet ut eller kan bli årsmedlemmar igen genom att meddela detta till oss i samband med inbetalning.