Bli medlem

Medlemsavgiften är 150 kr per år.

Familjemedlemskap kostar 250 kr per år (gäller alla som är skrivna på samma adress).

Du blir medlem genom att skicka ett mejl till: [email protected]

Ange:

  • Ditt namn och din hemadress
  • Din mejladress
  • Ditt telefonnummer 

Betala därefter in 150 kr (enskild) eller 250 kr (familj) via Swish eller Bankgiro:

  • Swish: 123 019 64 02
  • Bankgiro: 404-2586


Medlemsformen "ständig medlem" är avskaffad enl. årsmötesbeslut 2022-02-10.
De som är ständiga medlemmar kvarstår som sådana livet ut. Vi ser gärna att ständiga medlemmar återgår till årsbetalande medlemmar för att stött föreningen. Ange bytet i samband med inbetalning.