Ingarö Hembygdsförening

Vi har våra lokaler vid Pilhamn, intill Ingarö kyrka och församlingshemmet, där hela området är klassat som riksintresse för kulturmiljövården. Våra byggnader är Hembygdsmuséet, Klockaregården, Sockenstugan och Rialadan, vilka var och en har sin egen historia.

Hembygdsmuséet har tidigare fungerat både som telefonstation, post och skola. Här kan man idag se hur en skolsal såg ut under slutet 1800-tal och början 1900-tal. På övre planet finns också lärarinnebostaden, resp. barnmorskebostaden tidsenligt möblerade.

Klockaregården från 1820-talet, bodde klockaren. Huset har flyttats från Södersved till Pilhamn och är inrett som bostaden såg ut i mitten av 1800-talet.

I Sockenstugan, även kallad Ödmannska skolan, efter Samuel Ödmann, som var Ingarös första präst och lärare, hölls tidigare sockenstämmorna. Stugan ligger vid Kolströmmens strand, intill prästgården och inrymmer gamla verktyg och redskap.

Rialadan är föreningens senast förvärvade byggnad. Den har stått både vid Johannesdal och i Mörtviken och har nu återuppbyggts i Pilhamn av skickliga medlemmar, på ett mycket professionellt sätt. Här kommer föreningen att kunna ha marknader, utställningar, m.m. framöver.

Besök gärna vår hemsida  www.ingarohembygdsforening.se  för mer information.

Välkommen!