Genomförda aktiviteter 2009- 2014


Genomförda aktiviteter 2009- 2014

Här presenteras genomförda aktiviteter som arrangerats av Industrihistoriska föreningen i Västerås 2009 - 2014. Informationen vänder sig till såväl medlemmar som till alla andra med intresse för föreningens verksamhet. Länk till Genomförda aktiviteter 2015 - 2020.

År 2014

Industrihistoriska filmdagar på Elektra, november 2014.

ImageCreative Commons-licens

Bild: Försäljning av DVD-skivor böcker och medlemskap i samband med filmvisning på Elektrabiografen Foto: Ulf Kjellsson.

Industrihistoriska föreningen i Västerås arrangerade tre filmkvällar på biografen Elektra i Västerås i november.
- Tisdagen den 18:e november - Företagshälsans historia. Sven Kvarnström berättade - Första elektriska järnvägen, Tore Nordin introducerade
- Onsdagen den 19:e november -Den italienska invandringen. Oscar Cecconi berättade
- Måndagen den 24:e november - Utdrag ur jubileumsrevyn Asea 100 år, Lars-Erik Lindbäck introducerade - Metallverken i Västerås, Staffan Anger introducerade.

Varje tillfälle samlade 20 - 40-talet personer. Föreningens böcker och DVD-inspelningar fanns till försäljning. Samtliga filmer finns till försäljning.

Utflykt till ABB i Ludvika med Öppet hus på ABB:s världscentrum för kraftteknik

ImageCreative Commons-licens

Bild: Vår guide Gunnar Flisberg (till vänster) introduceras av Hans Stackegård (till höger). Foto: Ulf Kjellsson.

ImageCreative Commons-licens

Bild: Gunnar Flisberg pekar på ABB:s nya kontorshus vid entrén till vandringsslingorna. Foto: Ulf Kjellsson.

Ett 20-tal medlemmar deltog i utflykten till Ludvika den 2014-09-06. Resan företogs i egna bilar, samåkning ordnades. Framme i Ludvika startade vi med fika på restaurang Piren, i underbart väder och njöt av den fina utsikten över sjön Väsman.

Gunnar Flisberg, med gedigen erfarenhet från ABB, berättade om historia och teknik hos ABB i Ludvika. Sedan verksamheten startade för över hundra år sedan, har många världsnyheter inom området kraftöverföring lanserats, utvecklade och tillverkade i Ludvika. Idag sker utveckling och tillverkning av produkter och system för kraftöverföring som effektiviserar elnät över hela världen. Det blev många frågor och diskussionen gick hög om halvledare, transmission och framtiden för energiförsörjning i världen.

Väl framme vid entrén visade det sig att det fanns fem snitslade vandringsslingor och det var omöjligt att klara allt. Vi delade oss i grupper och letade oss fram, hjälpta av många informatörer och rejäla informationsskyltar. Webbmastern och flera tyckte nog att de stora högeffekts- och högspänningslaboratorierna var mest imponerande.

Dagen avslutades med lunch på restaurang Piren, där flera valde att sitta ute och se ut över sjön.

Mer information om ABB Ludvika och deras spännande projekt finns i två DVD:er: "HVDC i Indien sammanfattning med Indian Gate" och "HVDC i Indien Projekten i ASEA / ABBs HVDC historia i Indien", se under  "Filmer".

Text och bilder: Ulf Kjellsson.

ImageCreative Commons-licens

Bild: Högspänningshallen hos ABB Ludvika 2012. Foto: Hans Stackegård

Presentation av ASEAs ellastbil från 1941

Industrihistoriska föreningens Lars Mjörning presenterade historien om ASEAs ellastbil från 1941. Presentationen hölls på Skallbergets äldreboende den 8 maj 2014. Närvarande var ca 20 personer från äldreboendet plus ett 10-tal intresserade kringboende. Lars körde dit med ellastbilen (”Elis”), så de som ville kunde gå ut och se den i verkligheten.

ImageCreative Commons-licens

Bild: ASEAs ellastbil i renoverat skick. Foto: Lars Mjörning


Information om ASEAs ellastbil

Inom dåvarande ASEA-koncernen tillverkades elektriskt drivna lastbilar i två omgångar. Dels under åren 1925-1930 dels från slutet av 30-talet, då det var orostider i Europa, och t o m 1946. Asea övertog bolaget Luth & Rosén med dess dotterbolag Svenska Elektrobil AB (SEA) beläget på Rosenlundsgatan på söder i Stockholm. Tillverkningen av ellastbilar skedde i en verkstad i Eskilstuna. De eldrivna lastbilarna användes i första hand av mejerier, bryggerier, livsmedelsdistributörer, tvätterier etc, för lokal distribution och även av en del företag och sjukhus för interna transporter. Lastbilarna passade utmärkt för körning korta sträckor med en total körsträcka av 50 -70 km per dag, där de erbjöd en låg körkostnad per mil, och tillräcklig laddningstid för att nästa dag åter kunna vara i full insats.

ELIS tillverkades 1941. Pensionärer i fordonshistoriska klubben AMV, Aros Motorveteraner, renoverade lastbilen under vintern 2009/10. Projektet fick namnet ELIS. Endast ett fåtal sådana bilar är bevarade och den bil som AMV nu helrenoverat till originalskick är den enda bevarade som för dagen kan köras på allmän landsväg.

Totalvikten var i original 3 800 kg, men är nu nedtypad till 3 500 kg så att bilen får köras på vanligt B-körkort. Tjänstevikten är 2 410 kg och tillåten last 1 090 kg. Maximala hastigheten är ca 35 km/t. Räckvidden vid normal last och lokal distribution är, enligt gamla uppgifter, ca 6 mil. Bilen har nu körts utan last i 10 mil på en laddning med reserv kvar av kapaciteten. Bilen är utrustad med hydraulisk fotbroms verkande på de fyra hjulen. Den mekaniska handbromsen verkar på bakhjulen. Drivningen sker med två ASEA-tillverkade likströmsmotorer på 7,5 respektive 3,5 hk kopplade i ett så kallat Duosystem till en växellåda. Den mindre motorn är kopplad via ett frihjul. Bilen drivs av blyackumulatorer i form av två batteripack om vardera 20 st seriekopplade tvåvolts celler.  Länk till AROS Motorveteraner. Det är föreningen för motorhistoriskt intresserade i Västerås med omnejd.
Text: Lars Mjörning.

Årsmöte i mars 2014 med seminarium "I döda uppfinnares sällskap"

Årsmöte hölls den 19 mars i hörsalen, Karlsgatan 2 i Västmanlands läns museum. Mötet samlade cirka 20 deltagare.

ImageCreative Commons-licens

Bild: Mötessekreterare Gunnel Lundin och ordförande Sören Bååth. Foto: Lennarth Jäder

ImageCreative Commons-licens

Bild: Sture Eriksson berättar. Foto: Ulf Kjellsson

ImageCreative Commons-licens

Bild: Åhörare, närmast Ulf Kjellsson och Hans Stackegård. Foto: Lennarth Jäder
    
Mötet fortsatte med seminariet "I döda uppfinnares sällskap" som hölls av Sture Eriksson. Han berättade om sina vedermödor att få fram underlag till boken "Jonas Wenström Välkänt och okänt". Han berättade att han hade under framtagning av sin teknologie doktorsavhandling vid KTH tagit reda på information om Jonas Wenström så pass att det var för honom välkänt. När han nu skulle skriva en bok om Jonas Wenström forskade han fram informationer från olika källor, som litteratur, telefonkontakter, släktforskning, internet med mera. Därvid fick han ytterligare kunskap om Jonas Wenström som tidigare var för honom (och för flera) okänt. Han fick till och med svar på frågor som han inte ställt.

Han insåg under arbetets gång att han måste skriva om Ernst Danielsson, som hade en avgörande betydelse för Aseas framgångar inom trefasområdet när Jonas Wenströms tid var slut. Arbetet gjorde att han med tiden blev "vän" med Jonas och Ernst. Han har dessutom fått mer information genom de bokpresentationer som han gjort efter att boken var tryckt.

År 2013

Boksläpp av boken om Jonas Wenström i länsmuseet, december 2013

Biografin om Jonas Wenström släpptes officiellt i Västmanlands läns museum den 11 december 2013. Boksläppet rönte stor uppmärksamhet och många kom för att delta. Författaren, Sture Eriksson presenterade boken och berättade om arbetet med framtagningen. Suzanne Lagerholm, kommunikationsdirektör för ABB och landshövdingen Ingemar Skogö tackade författaren för hans arbete att lyfta fram en pionjär som betytt mycket för Västerås tekniska utveckling. Jonas Wenström uppfann det elektriska trefassystemet på 1800-talet.

ImageCreative Commons-licens

Bild: Sture Eriksson signerade boken åt dem som passade på att köpa den. Foto: Ulf Kjellsson

ImageCreative Commons-licens

 

Bild: Åhörare i Västmanlands läns museums hörsal. Bild: Lennarth Jäder

Industrihistoriska filmdagar på Elektra, november 2013

Tre filmdagar på Elektra. Industrihistoriska föreningen i Västerås arrangerade tre filmkvällar på biografen Elektra i Västerås i november. Första filmkvällen inleddes med introduktion av Arbetarrörelsens arkiv. Därefter visades DVD-filmen ”Storstrejken 1945” med efterföljande diskussion på ABF. Vid andra tillfället visades ”Lindénkranars historia”, ”Intåget av ABB:s likström i Indien” samt en trailer om ASEA-ekonomi utan dator. Tredje tillfället visades ”Elis Lindén – människan bakom kranen”, ”ABB:s jätte i Indien: NorthEast-Agra” samt en trailer om Italiensk arbetskraftsvandring. Varje tillfälle samlade 20-talet personer. Föreningens böcker och DVD-inspelningar fanns till försäljning. En del av materialet finns till försäljning, se "DVD till salu".

Studiebesök till Eks vagnmuseum, september 2013

Den 24 sep 2013 gjorde Industrihistoriska föreningen i Västerås ett besök på Ek´s vagnmuseum. Det ligger längs vägen mot Skultuna. Sven Ek delgav oss, ett 10 tal medlemmar, åkeriets intressanta historia. Där finns ett 80-tal ekipage av olika sorter. Vad sägs om gigg, vurst, phaeton eller kalesch. Därtill finns välskötta transportfordon, slädar och tidstypiska kuskkläder. Allt var pietetsfullt renoverat av Sven själv och resultatet av ett enormt arbete och engagemang. Sven berättade engagerat och kunnigt om ekipagen kryddat med anekdoter. Text: Ulf Kjellsson

ImageCreative Commons-licens

Bild: En av alla fint renoverade vagnar i Eks vagnmuseum. Foto: Ulf Kjellsson

Seminarium vid årsmötet i mars 2013

Öppet seminarium ”Svenska världsrekord i likström under 60 år” hölls i samband med årsmötet.

År 2012

Seminarier om Järnvägens Industriella Historia och Järnvägsindustrins framtid genomfördes i samverkan med Länsmuseet och Bombardier AB.

Föreningsmötet, 2012-02-02, med temat Elbilar, samarrangerat med Länsmuseet, hade många deltagare.

År 2011

Vårutflykten till Grythyttan med föredrag om Jonas Wenström, samarrangerat med Hällefors – Grythyttan Rotaryklubb, var mycket uppskattad. De olika presentationerna om Jonas Wenström finns inspelade på en DVD som kan köpas hos Industrihistoriska föreningen i Västerås. Se DVD till salu under Filmer.

Föreningen var medarrangör vid Percy Barneviks Hand in Hand i Aros Congress Center 2011-11-22.

Konjunkturen och finanskrisen i perspektiv. Arne Bennborn berättar ”från Asea till ABB” Del 6. Det var ett föredrag den 2011-11-30 på biografen Elektra i Västerås. Hela presentationen spelades in och finns tillgänglig på en DVD som kan köpas hos Industrihistoriska föreningen i Västerås. Se DVD till salu under Filmer.

År 2010

Asea 100 år filmvisning på Elektra i mars, inklusive revyn Tusen och en watt.

Aseas historia visades på Elektra under tre dagar i november.

År 2009

Under december genomfördes en serie filmvisningar på Elektrabiografen. Alla spelkvällar var utsålda och c:a 30 personer blev nya medlemmar i Industrihistoriska föreningen i Västerås.

Industrihistoriska föreningen har under året varit medlem i Öppna Kanalen (lokal TV-kanal för Västerås) och utnyttjat deras kamerautrustning. Förutom sändning av både ”Den svenska kärnkraftens historia” och ”Arne Bennborns konjunkturanalys” har kanalen utnyttjats för information.

 

*****

Förening:

Industrihistoriska föreningen i Västerås

Skapad av: Ulf Kjellsson (2021-01-15 13:42:27) Kontakta föreningen
Ändrad av: Ulf Kjellsson (2021-02-23 13:20:51) Kontakta föreningen