Jonas Wenström och kofferten


Jonas Wenström och kofferten

Jonas Wenström som levde mellan 1855 -- 1893 var en svensk ingenjör och uppfinnare. Hans uppfinningar utgjorde grunden för tillkomsten av ASEA, ett företag som växte och kom att bli världsledande inom flera elektrotekniska områden, exempelvis att generera elkraft (dynamo eller generator), överföring av elkraft (likspänning och växelspänning) och övergång till mekanisk kraft (motorer) som behövs i industrin. Han konstruerade sin första dynamo 1882, vilken kunde användas till att driva en elektrisk belysningsanläggning. Asea bildades 1883.
Jonas Wenström studerade elektricitetens status och utveckling under en studieresa i Amerika 1888. Han reste till New York, Pittsburgh och Washington. Han besökte Westinghouses verkstäder, belysningsanläggningar, elektriska spårvagnar, ett elektriskt smältverk och elektriska laboratorier. Han köpte en koffert i New York för att skeppa hem sitt inskaffade material. Den har en alldeles speciell historia. Mer om det nedan.

Turbinhuset byggdes 1891 i Västerås och Jonas Wenström flyttade till Västerås 1892 och blev utsedd till elektroteknisk chef för Asea. Han dog 1893 endast 38 år gammal strax efter att Sveriges första trefassystem invigts. Hans tekniska arv övertogs av Ernst Danielsson.

Boken: Jonas Wenström - Välkänt och okänt

Boken om Wenström är författad av Sture Eriksson. Den är utgiven år 2013 av Industrihistoriska Föreningen och omfattar 318 sidor. Boken handlar om Jonas Wenström, hans bakgrund, uppfinningar och karriär. Det finns utblickar till den elektrotekniska samtida utvecklingen i världen och hans konkurrenter. Boken redovisar teorin bakom likström, växelström och roterande maskiner. Ett särskilt avsnitt handlar om hans efterträdare som elektroteknisk konstruktör inom Asea, Ernst Danielsson.

Jonas Wenströms koffert återfunnen

Professor Sture Eriksson fick under arbetet med boken "Jonas Wenström - Välkänt och okänt" höra talas om Jonas Wenströms koffert som skulle innehålla 400 brev från Jonas till sin pappa. Kofferten köptes in av Jonas under hans Amerikaresa 1888. I samband med boksläppet i december 2013 höll Sture presentationer i Västerås och Örebro om boken. Han nämnde då att han misslyckats att återfinna kofferten med breven trots kontakter med både ABB och Jonas Wenströms släktingar. Vid presentationen i Örebro reser sig en man och säger, jag vet var kofferten finns. Det visar sig att kofferten sålts vid en auktion efter en släkting i Skåne. Ägaren kontaktades och under flera resor undersöktes kofferten med innehåll och slutligen kunde kofferten övertas av Industrihistoriska föreningen i Västerås.

Kofferten överlämnades den 2015-02-10 av ordföranden Sören Bååth till Västmanlands läns chef Carl Magnus Gagge. Länk till en 5 minuters film som skildrar pressvisningen av öppningen i museets faktarum. Man får se exempel på innehållet framlagt på ett stort bord, samt överlämnande av kofferten från Industrihistoriska föreningen till museet.

Det visar sig att kofferten innehåller betydligt mer än breven från Jonas till sin pappa. Det är i själva verket ett gediget innehåll insamlat av familjen. Jonas pappa överlevde Jonas och kunde därmed lägga ner alla brev han mottagit i kofferten. Därutöver finns brev och reseberättelser av Jonas pappa som var verksam i industrin och också hade rest i Amerika. Där finns två  dagerrotypier (ålderdomliga fotografier) från 1849, handskrivna dagböcker, ytterligare fotografier och teckningar, förutom ritningar.
Koffertens innehåll ska nu katalogiseras. Dess innehåll kommer att presenteras och göras tillgängligt för forskning. Valda delar kommer att digitaliseras och succesivt göras åtkomliga. 

Ulf Kjellsson, 2015-02-16. Artikeln licensieras enligt CC BY 4.0.

Om författaren, se Power Big Meet i Västerås.


 

Jonas Wenström och kofferten


Förening:

Industrihistoriska föreningen i Västerås

Skapad av: (2021-01-03 17:17:45) Kontakta föreningen
Ändrad av: Industrihistoriska föreningen i Västerås (2021-01-18 11:38:44) Kontakta föreningen
Förening:

Industrihistoriska föreningen i Västerås

Skapad av: Ulf Kjellsson (2020-12-01 17:31:55) Kontakta föreningen
Ändrad av: Ulf Kjellsson (2021-05-03 17:38:16) Kontakta föreningen