Robotveteranen Hans Skoog välkomnade ett 60-tal deltagare till ABB Robot Expericence Center. Dennis Helfridsson, VD för ABB Sverige och affärsområdeschef för ABB Robotics, delade frikostigt med sig av sina kunskaper om dagsläget och framtiden inom robotikområdet. Tillsammans med Hans Skoog delade han ut diplom till de närvarande utvecklarna, som framgångsrikt drev fram industriroboten IRB 6.

Hans Skoog var tidstypiskt iförd ingenjörens klädsel (ljus skjorta, kavaj och slips) och berättade om de hjälpmedel som användes i utvecklingsarbete för femtio år sedan: räknesticka, tabeller, tidskrifter med mera. Därefter introducerade han en film spelats in i robotrummet i Aseas historiska samlingar. Filmen skildrar ett rundabordsmöte där veteranerna berättar om utvecklingsarbetet. Flera av de komponenter som bidrog till framgången blev tillgängliga under arbetets gång.

Träffen avslutades med en uppvisning av samtliga robotar i Robot Expericence Center samordnade i rörelser, ljud och färg.

ImageCreative Commons-licens

Creative Commons-licens
ImageCreative Commons-licens
ImageCreative Commons-licens

 


Förening:

Industrihistoriska föreningen i Västerås

Skapad av: Ulf Kjellsson (2023-03-08 14:17:13) Kontakta föreningen
Ändrad av: Ulf Kjellsson (2023-03-08 14:17:13) Kontakta föreningen