Det kom ett mail från Schweiz. Det var från Bertil Bootz, som var i Västerås och körde igång Mälarenergis ångpannor i Block 3 och 4 under åren 1968 – 1973. De är konstruerade av det Schweiziska företaget Sulzer med huvudkontor i Winterthur, strax utanför Zürich. Bertil är en aktiv förespråkare för anläggandet av ett fjärrvärmenät mellan sju närliggande kommuner i Zürcher Oberland sydöst om Zürich. Värme och el kommer att produceras med maximal effektivitet i en ny avfallsförbränningsanläggning av företaget KEZO. Anläggningen är planerad att tas i drift runt 2028. Han anser att Västerås skulle kunna vara en förebild baserat på god erfarenhet med fjärrvärme och olika typer av kraftvärmeanläggningar särskild med avfall som bränsle. Fungerande förebilder är avgörande för att ett projekt i Schweiz ska lyckas, särskilt när det måste röstas om, som i det här fallet. Bertil vill använda artikeln Kraftvärmen i Västerås av Ragnar Hahn. Artikeln ska översättas till tyska.
Tyvärr har Ragnar Hahn nyss avlidit, men Industrihistoriska föreningen låter Bertil gärna utnyttja den fina artikeln. Källan anges: Ragnar Hahn och Industrihistoriska föreningen i Västerås. I och med Ragnar Hahns död är det bara ett fåtal av ledningspersonalen från tiden för idrifttagningen av block 3 och 4 som fortfarande är vid liv. Bertil var en av de yngsta på den tiden. Han är nu åttio år gammal.
Bertil är en av grundarna till ett ångtekniskt museum i Winterthur i Schweiz och kör privat en svensk bil, en SAAB 9000 50th Anniversary 1997. 

PS Mälarenergi har nyss meddelat att man inte längre kommer att ha belysning igång i de vita fälten längst upp i den stora skorstenen. Motivet är att minska elförbrukningen denna vinter när det kan bli elbrist vid förbrukningstoppar. Detta beror i sin tur på den svåra energisituationen i Europa på grund av kriget i Ukraina. De röda lamporna längst upp i skorstenen kommer fortsatt vara tända med tanke på flyget. DS

Västerås kraftvärmeverk. De vita fälten i skorstenen är släckta. Bara röda ljus för flyget lyser.
Creative Commons-licens

Förening:

Industrihistoriska föreningen i Västerås

Skapad av: Ulf Kjellsson (2022-11-27 13:57:09) Kontakta föreningen
Ändrad av: Ulf Kjellsson (2022-11-27 14:05:28) Kontakta föreningen