Ett ritbestick är ett fodral som innehåller passare, bläckpennor och blyertspennor. Passare används för att rita cirklar. Tillsammans med linjal kan man göra en teknisk ritning (konstruktionsritning). I Aseas Historiska Samlingar finns ett ritbestick som av sin ägare använts i 55 år. Så här skriver ägaren på en lapp instucken i fodralet:.

”Det här ritbesticket inköpte jag i Stockholm på en pantbank, troligen 1936. Det användes under min tid på ASEAs konstruktionskontor under 5,5 år samt under skoltiden (fackskolan och förberedande) och därefter under hela min levnad. Alltså totalt under ca 55 års tid. Ritbesticket har varit av god kvalitet och gjort ett bra arbete i mina händer. Rätt vårdat och skött kan det brukas under ytterligare många år.

Orsaken varför det inköptes i Stockholm på en pantbank var att jag ej hade råd att inköpa ett motsvarande ritbestick i bokhandeln i Västerås då priset där var ungefär det dubbla.
Ludvika i November 1993.
Åke Sellin”

Åke föddes i Västerås 1919 och växte upp där. Efter avslutad skolgång 1933 började han arbeta som springpojke vid Asea. Detta följdes av anställning som kopplingsarbetare på apparatverkstaden för att fortsätta på konstruktionskontoret som ritbiträde. Efter ingenjörsexamen vid Statens Elektrotekniska Fackskola i Västerås anställdes Åke som ritare och senare som konstruktör för stora växelströmsmaskiner. År 1945 fortsatte han som montageingenjör.

Fyra år senare, 1949, kom han till Statens Vattenfallsverks Stationsmontageavdelning som föreståndare för installation av den elektriska utrustningen i Harsprånget, Sveriges då största kraftstation och landets första seriekondensatorstation i Alfta. Arbetsuppgifterna utökades med flera transformatorstationer och senare fullföljande av kraftstationerna i Kilforsen och Bergeforsen, samt ett 380 kV utomhusställverk i Storfinnforsen.

År 1955 gick flyttlasset till Ludvika och Åke återvände till Asea. Året därpå fick han ansvaret för Ludvikaverkens Montage- och servicekontor, en befattning som han innehade i 25 år och innebar många resor över hela världen. År 1981 övergick han till speciella arbetsuppgifter på Avdelningen för högspänd likström. Han pensionerades 1984 efter 42 år sammanlagd arbetstid vid Asea / ABB. 

Åke avled i Ludvika 1996.

Trollhättan 2022-09-09
Nils-Olof Sellin


PS. Mitt ritbestick som jag använde för att göra tekniska ritningar i gymnasiet 1964 ser ut så här. Jag har bara en passare. Den har en förlängare för större cirklar. Jag har ännu inte packat upp skrivhuvudet för bläck. Det var länge sedan jag använde min passare. DS.

Ulf Kjellsson

 

 

Ritbestick
Creative Commons-licens
Ritbestick, fodral
Creative Commons-licens
Ritbestick
Creative Commons-licens

Förening:

Industrihistoriska föreningen i Västerås

Skapad av: Ulf Kjellsson (2022-09-11 08:40:28) Kontakta föreningen
Ändrad av: Ulf Kjellsson (2022-09-11 08:43:40) Kontakta föreningen