Karl Axel har varit aktiv i Industrihistoriska föreningen i Västerås sedan föreningens start 2006. Han har 2009 givit ut boken Ångkraftverket i Västerås som nu finns i alla rum i Steam Hotel och 2011 boken En titt i backspegeln – Västerås historia genom århundraden. Karl Axel har en gedigen bakgrund och kunskap inom elens historia och har varit mycket aktiv i utformandet av ASEA:s historiska samlingar när det 2017 flyttades till nuvarande lokaler i Melkerhusets källarvåning.
Han uppmärksammades vid Västmanlands läns hembygdsförbund årsmöte i april med ett diplom för betydelsefullt kulturarbete.

Karl Axel Jacobsson

Förening:

Industrihistoriska föreningen i Västerås

Skapad av: Ulf Kjellsson (2022-06-10 13:56:41) Kontakta föreningen
Ändrad av: Ulf Kjellsson (2022-06-10 13:56:41) Kontakta föreningen